Startpagina » Initiaal: a » Eerste 2 letters: ad » Zoekwoord: adviescommissie

47 Belgische websites die relevant zijn voor het zoekwoord: adviescommissie

DomeinFragmenten die relevant zijn voor zoekwoord: adviescommissieVerwante uitdrukkingenAndere uitdrukkingen van de websiteRelevantie
commissieeconomischemigratie.beDe adviescommissie volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van de economische migratie en detecteert daarbij eventuele knelpunten. Lees meer over onseconomisch, migratie, commissie, jaarverslag, documentatiecentrum7
reoc.beWe brengen uitgebreid verslag over de consumententhema's die aan bod komen in de adviescommissies. Tevens voeren wij eigen studies uit over actuele thema’s en ondersteunen we consumentenorganisaties bij vragen. BV-OECO vormt de brug met overheidsinstanties.bod adviescommissie, adviescommissie tevens, divers adviescommissie, adviescommissie stem, telecommunicatie adviescommissieverslag, bod, federaal, brc, consumentenrecht7
dilbeek.beAdvies van de Lokale Adviescommissie (LAC) over afsluiting of heraansluiting van elektriciteit, aardgas of waterlokaal adviescommissie, adviescommissie lacdilbeek, gemeentelijk, tussenkomst, vergunning, rijbewijs6
kortenbergwest.beOok na de aanstelling van het ontwerpteam bleef de adviescommissie betrokken bij het project Kortenberg-West en werd het geselecteerde wedstrijdontwerp samen met het ontwerpteam besproken in een workshop.ontwerpteam adviescommissie, adviescommissie buurtbewoners, adviescommissie project, adviescommissie wedstrijdjury, ontwerpvoorstellen adviescommissiekortenberg, west, ontwerpteam, voorontwerp, infomarkt6
husenhiem.nlTijdens de zomervakantie worden er in principe geen zittingen gehouden van de lokale adviescommissies in de gemeenten. Het betreft de periode van maandag 8 tot en met woensdag 24 augustus. Advisering vindt gedurende deze periode wel doorgang maar uitsluitend op het kantoor van hûs en hiem in…lokaal adviescommissie, adviescommissie gemeente, centraal adviescommissie, adviescommissie donderdag, adviescommissie locatieruimtelijk, friesland, schoonheid, fryslân, adviseur5
mooinoord-holland.nlVind hier de adviescommissie van uw gemeente. Hier treft u meer informatie over de samenstelling van de adviescommissie, de vergaderdata, jaarverslag en de betreffende commissiecoördinator.gemeentelijk adviescommissie, samenstelling adviescommissie, adviescommissie vergaderdatanoord-holland, arie, adviseur, omgevingskwaliteit, winnaar5
alpaca-benelux.comNiet alle dieren zijn geschikt als huisdier. Sommige dieren hebben ingewikkelde verzorging nodig of ze kunnen ziektes overdragen. En sommige dieren zijn gevaarlijk. De Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst en het Adviescollege Huis- en Hobbydierenlijst (college) hebben daarom de huis- en…wetenschappelijk adviescommissie, adviescommissie positieflijstalpaca, commissie, lidmaatschap, stamboek, kudde3
zorg-en-gezondheid.beOproep tot kandidatuur voor de Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgerskandidatuur adviescommissie, adviescommissie voorzieningenerkenning, woonzorgcentra, besluiten, ziekenhuis, geestelijk2
ipo.nlDe provincies spelen in op de maatschappelijke ontwikkelingen en pakken de daaruit voortkomende maatschappelijke opgaven samen op. Dat vindt plaats in de bestuurlijke adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Water en Wonen (ROWW) van het IPO. Het team ROWW richt zich in zijn belangenbehartiging…bestuurlijk adviescommissie, adviescommissie ruimtelijkipo, interprovinciaal, regionaal, economie, haag1
sepawa-bnl.be…producten en grondstoffen, tussen techniek en maatschappij en tussen Nederland en België. De voorgestelde lezingen worden voorgelegd aan een adviescommissie van Sepawa-Benelux leden. Deze adviescommissie kijkt of de lezingen aansluiten bij de hierboven geformuleerde doelstelling. Uiteraard komen…lezing adviescommissie, adviescommissie sepawa-benelux, lid adviescommissie, adviescommissie lezing, uiteraard adviescommissieintroductie, lidmaatschap, bijeenkomst, lezing, wetenschappelijk1
mlds.nlervaringsdeskundigen op het gebied van leververvetting. Elk jaar ontvangt de Maag Lever Darm Stichting aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek. Om deze aanvragen goed te kunnen beoordelen worden we bijgestaan door wetenschappelijke adviescommissies en panels met ervaringsdeskundigen. Het panel […]wetenschappelijk adviescommissie, adviescommissie panelspijsvertering, maag, darm, stichting, lever1
brandpreventieweek.nlDe Brandpreventiecampagnes van het Netwerk Nationale Brandpreventieweken hebben tot doel brand te voorkomen, te beperken en te bestrijden. De campagnes hebben tot doel het brandveiligheidsbewustzijn te bevorderen. Ieder jaar wordt op basis van de meest recente onderzoeksinzichten door de leden van…lid adviescommissie, adviescommissie themarookmelder, gouden, nieuwsbrieven, co-vergiftiging, onderzoeken1
welzijnsmeter.beDit onderzoek volgt de EU-richtlijnen betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en is goedgekeurd door de Ethische Adviescommissie Sociale en Humane Wetenschappen van de Universiteit Antwerpen.ethisch adviescommissie, adviescommissie socialewetenschap, universiteit, coronavirus, tijdsbesteding, mentaal1
afdeling3.nlDe bestuurlijke tak is het afdelingsbestuur met diverse werk- en adviescommissies. Bijvoorbeeld een jeugdcommissie en een Vervoer- en vliegprogramma commissie.divers adviescommissie, adviescommissie jeugdcommissielossing, jaarboek, jeugd, uitslag, instructie1
bezwaar-uwv.nlOm de stappen in een bezwaarprocedure naar wens af te ronden, bestaan er vaste termijnen. Er gelden 6 weken voor de beslissing van een bestuursorgaan. Een instantie als UWV of SVB kan deze termijn met 4 weken verlengen. Een gemeente heeft 6 weken de tijd, maar 10 weken als er een adviescommissie…week adviescommissie, adviescommissie uwvbezwaar, uwv, advocaat, uitkering, bezwaarschrift1
boardrefreshment.nlMet focus op team en oog voor diversiteit in achtergrond, leeftijd, gender, ervaring & competenties laat Board Refreshment je versteld staan met waarde toevoegende – out of the box & buiten het netwerk, ervaren en onervaren – kandidaten voor jouw Raad van Commissarissen, Raad van Toezicht, Raad…advies adviescommissie, adviescommissie bestuurcommissaris, toezicht, toezichthouder, kandidaat, futureproof1
materialennl-platform.nl…Nederland in 2050 volledig circulair is, ben ik trots dat de partners binnenkort aan de slag kunnen met de concrete projecten uit het voorstel. Ik ben daarnaast benieuwd of ze met de waardevolle suggesties van de Adviescommissie de voorstellen voor de bouw en energietransitie kunnen aanscherpen. ”suggestie adviescommissie, adviescommissie voorstelcirculair, plastics, economisch, voorstel, opschaling1
tovertaal.nlWas lid van de Adviescommissie van het Fonds voor de Letteren, bestuurslid van de Vereniging van Letterkundigen en van 2007 tot 2015 vice-voorzitter en voorzitter van de Europese boekvertalersraad CEATL . Is momenteel bestuurslid van Poetry International Rotterdam.lid adviescommissie, adviescommissie fondsliterair, opdrachtgever, waardering, martin, haan1
gezondheidsfondsen.nl…draag je bij aan de aanvraagfase van nieuwe SGF onderzoeksprogramma’s en onderzoeksgerelateerde activiteiten en bewaak je afspraken, planning en processen. Dit kan bestaan uit het zoeken van referenten, organiseren van informatie- en netwerkbijeenkomsten en het ondersteunen van een adviescommissie.samenwerken, ziekte, vermoeidheid, miljoen, nederlander1
advocatenorde.nlDe adviescommissie belastingrecht van de NOvA heeft een beknopt advies uitgebracht over de fiscale verzamelwet 2024. Onderdeel van dit wetsvoorstel is een codificatie van de jurisprudentie op het terrein van het ‘fiscaal’ verschoningsrecht. Hierin is eerdere kritiek van de NOvA verwerkt.advocaat, beroepsopleiding, nova, toezicht, advocatuur1
hielkemaco.nlDat doen we onder meer door wetsvoorstellen te analyseren en te becommentariëren in opiniestukken in de vakpers en via de Adviescommissie Huurrecht van de Orde van Advocaten. Ook voeren we vernieuwende proefprocedures om de grenzen van het vastgoedrecht te verkennen en de rechtspositie van onze…via adviescommissie, adviescommissie huurrechthuurder, huib, huurovereenkomst, bnr, verhuurder1
denederlandsegrondwet.nlHoofdnavigatiemenu… Inhoud… De Nederlandse Grondwet… De Grondwet… Grondrechten… Regering…grondwet, modernisering, wetgeving, referendum, uitbreiding0
stimulus.nlStimulus programmamanagement faciliteert subsidieaanvragen en beheert (Europese) subsidieprogramma's en fondsen waaronder OPZuid, POP, Interreg en MIT Zuid.interreg, zuid, vab, eindhoven, lab0
actigraph.nlActiGraph levert een uniforme objectieve monitoring oplossing die aan de veelzijdige data vastlegging, analyse, beheer en rapportage behoeften van onze klanten voldoenwetenschappelijk adviescommissiemonitor, api, vs., klinisch, database0
deerlijk.beRioleringswerken Waregemstraat - Deerlijkseweg - Evangelieboomstraatlokaal adviescommissiedeerlijk, attest, overlijden, rijbewijs, nationaliteit0
tomindebuurt.nlTom in de buurt is er voor alle inwoners van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Meerdere organisaties bundelen hun krachten in Tom in de buurt om bij jouw behoefte en talenten aan te sluiten. Bij Tom werken specialisten op het gebied van psychische problemen…tom, rijn, nieuwkoop, alphen, kaag0
wuustwezel.beBezoek aan de bib van Wuustwezellokaal adviescommissiewuustwezel, cultureel, kinderopvang, huisvuil, subsidie0
augustdeloor.nlDit bericht werd geplaatst in Adviesburo Drugs , Amsterdams drugsbeleid , Cannabis , coffeeshopbeleid , Drugsbeleid , Drugstoerisme , Geschiedenis van drugsbeleid , In de media , Straatdealers , Uncategorized opdrug, adviesburo, cannabis, criterium, coffeeshop0
ocmw-brugge.beMintus, de welzijnsvereniging van OCMW Brugge, mag zichzelf vanaf nu officieel ‘Sportbedrijf’ noemen. Het label werd uitgereikt door Sport Vlaanderen, dat op die manier het engagement van bestuur en...lokaal adviescommissieocmw, schip, sas, kinderopvang, dienstencentrum0
oud-turnhout.beJouw activiteit op UiT in Oud-Turnhout & in het infomagazineadviescommissie gecorooud-turnhout, ocmw, gemeentelijk, basisschool, jeugd0
vlaamseprovincies.beOp deze netwerkdag zetten we de samenwerking tussen de provincies en de Regionale Landschappen in de kijker. Een inspiratiemoment voor de medewerkers van de Regionale Landschappen en de provinciale diensten integraal waterbeleid, milieu- en natuurbeleid,..ambtelijk adviescommissieprovinciaal, vvp, dimensie, waterbeleid, integraal0
viepa.nlhet intellectuele eigendomsrecht. Alle advocaten die lid zijn van de VIEPA voldoen aan de door VIEPA gestelde eisen van bekwaamheid, ervaring en opleiding op het gebied van het intellectueel eigendomsprocesrecht. De VIEPA is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatievereniging.intellectueel, eigendomsrecht, advocaat, eigendom, industrić0
izegem.beEen zaak starten in Izegemlokaal adviescommissie, adviescommissie lacraadslid, izegem, n-va, akte, attest0
bij12.nlZorg voor de natuur en de omgeving waarin wij leven is één van de taken van de provincies. BIJ12 ondersteunt hen hierbij op het gebied van faunaschade, natuur, stikstof, beheerapplicaties en opruiming drugsafval.organisatie adviescommissie, adviescommissie cgbdstikstof, natura, applicatie, landschap, agrarisch0
zipconomy.nlOver organisaties die steeds flexibeler organiseren. Over zelfstandige professionals die ondernemend hun vak uitoefenen. Daarover gaat het bij ZiPconomy. Over trends, ontwikkelingen en opinies. Om te leren, om te begrijpen.nieuws adviescommissie, adviescommissie kritischpodcast, achtergrond, politiek, ondernemen, opinie0
opwijk.beVlaanderen Zingt: hét meezingevenement komt opnieuw naar Opwijk! Vlaanderen Zingt, dat is meezingen met populaire liedjes die tot het collectief geheugen behoren. Heel wat liedjes in onze eigen taal,...adviescommissie bibliotheek, adviescommissie cultuur-toerisme, adviescommissie sportopwijk, recyclagepark, vergunning, hof, afval0
koksijdevooruit.be…Mensen uit Koksijde, Oostduinkerke, Sint-Idesbald en Wulpen. Jonge en minder jonge mensen allemaal klaar om een frisse wind door het lokale politieke landschap te laten waaien, want dat is nodig. Bovenaan onze lijst vormen Elwin en Suze een ijzersterk duo. Beiden ondernemers, familiemensen en…lokaal adviescommissiekoksijde, filmpje, suze, bart, tombola0
sociaalhuisninove.beHet Sociaal Huis verzamelt alle sociale dienstverlening van stad Ninove. Op deze website vind je alle informatie over de diensten, hun werking en contactgegevens.lokaal adviescommissie, adviescommissie energieninove, nieuwkomer, strijd, wonen, beperking0
schageruitdaging.nlWanneer je als bedrijf je aansluit bij de Uitdaging draag je bij aan maatschappelijke initiatieven en toon je betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken. Dat noemen we Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Dit kan in je directe omgeving zijn, maar ook verder dan dat. Je laat als bedrijf…schagen, stichting, dijk, jolijn, mvo0
literatuurvlaanderen.beLiteratuur Vlaanderen investeert in de letterensector, van auteur tot lezer, en creëert zo de ruimte voor alle spelers om professioneel te werken. Door die spelers ook met elkaar te verbinden, laat Literatuur Vlaanderen een efficiënt, divers en dynamisch letterenveld tot bloei komen, waar elk…literatuur, lezer, subsidie, literair, bloei0
bergeijk.nlBergeijk kent vele gezichten, letterlijk en figuurlijk. Aan de ene kant hebben we een landelijke uitstraling met veel boerderijen en groen, aan de andere kant veel bedrijven die toeleverancier zijn van de Brainport Regio. Mensen komen hier naartoe om te ontspannen, op vakantie te gaan maar ook om…bergeijk, afval, coronavirus, vluchtelingen, oekraïens0
filmfonds.nlGeregisseerd door Floor van der Meulen. Geschreven door Bastiaan Kroeger. Geproduceerd door Kepler Film.adviseur adviescommissieincentive, deadline, sep, subsidie, high-end0
montesquieu-instituut.nlDit jaar is de 14de druk van het Handboek Staatsrecht verschenen, 50 jaar na de eerste druk. Op 22 september organiseren Uitgeverij Wolters Kluwer en het Montesquieu Instituut een bijeenkomst om dit lustrum te vieren.instituut, politiek, commentaar, democratie, rechtsstaat0
regiowestfriesland.nlHoe zorgen we ervoor dat Westfriesland een aantrekkelijke regio blijft om te wonen? Op dit moment ontwikkelen we een nieuwe woonvisie waarin we als Westfriese gemeenten afspraken maken om daarvoor te zorgen.adviescommissie gemeentesecretarissenwestfriesland, regeling, gemeenschappelijk, noord-holland, noord0
lirafonds.nlHet Lira Fonds steunt sociale doelen zoals beroepsorganisaties voor schrijvers, vertalers en bewerkers. Ook subsidieert het fonds culturele doelen: evenementen en projecten op het gebied van literatuur en drama, en individuele bijdragen daaraan door professionele schrijvers, vertalers en bewerkers…schrijver, vertaler, journalist, rechtshulp, stichting0
woonplus-lww.beWoonplus wordt erkend en gesubsidieerd door Wonen-Vlaanderen , net als een zeventigtal andere intergemeentelijke projecten verspreid over Vlaanderen. Met deze Vlaamse subsidie wil de Vlaamse regering de gemeenten ondersteunen in hun regisseursrol en hen stimuleren om samen te werken met het oog op…lokaal adviescommissie, adviescommissie lacpremie, ecologisch, groepsaankoop, wetteren, wichelen0
alblasserdam.netVoetbal: Uitslagen en standen seizoen 2021-2022 in Alblasserdam en omliggende Regio (Laatste Update: 25-06-2022)gemeentelijk adviescommissie, adviescommissie straatnaamgevingalblasserdam, aug, sep, column, christelijk0