Startpagina » Initiaal: a » Eerste 2 letters: ac » Zoekwoord: actor

477 Belgische websites die relevant zijn voor het zoekwoord: actor

DomeinFragmenten die relevant zijn voor zoekwoord: actorVerwante uitdrukkingenAndere uitdrukkingen van de websiteRelevantie
fiabel.beFiabel staat voor de Federatie van Belgische Institutionele Actoren. Dat zijn 9 grote spelers die werken aan een rechtvaardige en duurzame wereld. Fiabel ondersteunt haar leden en behartigt hun belangen ten aanzien van de Belgische overheid.institutionele actor, actor belgië, actor groot, login actor, actor ngoinstitutionele, federatie, bibliotheek, rechtvaardig, aanzien19
doulkeridis.be…moeten opnemen op het vlak van het aanbod aan openbare woningen. “Wij moeten binnen elke gemeente en indien mogelijk binnen iedere wijk minimaal 15% openbare woningen met een sociaal oogmerk bereiken. De gemeenten zijn naast het Gewest een essentiële actor om deze doelstelling te bereiken”.raadpleging actor, actor sociale, aantal actor, actor emancipatie, essentiële actorchristos, huisvesting, gewest, gewestelijk, staatssecretaris15
phobosenactor.bePhobos & Actor volgt de razendsnelle marketingontwikkelingen op de voet, en selecteert daaruit de beste technieken. Want voor een gezonde onderneming is marketing een must en automation de toekomst. Jouw resultaat is de drijfveer van ons communicatiebureau.phobos actor, actor razendsnelcommunicatiebureau, drijfveer, razendsnel, daaruit, kmo-portefeuille14
schoolinschakeling.brusselsRaadpleeg onze gids van de actoren die de strijd aanbinden tegen schoolverzuim van jongeren in het Brussels Gewestgids actor, actor strijdgewest, brusselaar, wijk, straat, diploma8
scascertificering.nlDe Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg – Personen (SCAS-P) is opgericht om onpartijdig de vakbekwaamheid vast te stellen van personen die zich richten op begeleiding van sporters en behandeling van sportblessures.certificering actor, actor sportgezondheidszorg, erkenning actorcertificering, stichting, vakbekwaamheid, onpartijdig, doormiddel8
brugsfoodlab.beHet Brugs Food Lab is een netwerk dat verschillende actoren, die werken rond duurzame voeding, verbindt en versterkt. Het Brugs Food Lab is een aanjager van initiatieven en overkoepelende projecten binnen de Brugse duurzame voedselstrategie.verschillend actor, actor werklab, brugs, brugse, csr, aanjager8
b2build-mediaplatform.beHet B2Build Mediaplatform richt zich op de verschillende actoren in de bouwsector. Gestructureerde kennisdeling en netwerking staan centraal binnen onze vijf thematische co-brandingplatformen. Ieder co-brandingplatform vertegenwoordigt ondernemingen die inspanningen leveren op het vlak…verschillend actor, actor bouwsectormediaplatform, bouwsector, netwerking, kennisdeling, thematisch7
techbim.beDoor de standaardisatie op de BIM contentlaag realiseert TechBiM een open ecosysteem waarin alle Actoren (Gebruikers, Fabrikanten, Partners en Eindgebruikers) kunnen samenwerken op elk van de 3 BIM lagen.efficiënt actor, actor steen, waarin actor, actor gebruiker, gebruiker actorbim, standaardisatie, hét, fabrikant, ecosysteem7
notarispraktijken.nlActor Notarissen | Uw Notaris in Veghel | Tel: (0413) 320 444. Actor Notarissen is uw notaris kantoor in Veghel al meer dan 300 jaar. ✓ Dagelijks geopend ✓ Altijd hoge kwaliteit ✓ Persoonlijk advies Tel: (0413) 320 444 Lees verder »actor notaris, tel actor, bezoek actornotaris, notariaat, notariskantoor, almere, groningen7
burgersengezondheidszorg.beOm alle betrokkenen een rechtmatige plaats te geven in dit systeem – ook nieuwe actoren waaronder patiënten en burgers – worden nieuwe overlegprocessen en overlegstructuren opgezet. Daarbij moet men experimenteren met nieuwe vormen van participatie .taak actor, actor proces, aantal actor, actor aanvraag, vandaag actorgezondheidszorg, terugbetaling, beslissing, levenskwaliteit, mate7
cdcs-cmdc.be…en gemeenschapsoverschrijdende visie maakt deel uit van de kernactiviteit van het CMDC-CDCS vzw zoals onze tweetalige, betrouwbare realisaties voor de burgers, professionals, beleidsvoerders en actoren in de stadsontwikkeling getuigen: Sociaal Brussel, Brudoc, Hospichild en Born in Brussels.netwerk actor, behoefte actor, actor welzijnssector, samenwerkingsverband actor, actor welzijnstweetalig, jaarverslag, gewest, actua, coördinatie7
nationalbaselineassessment.beDe NBA brengt de vooruitgang in kaart die de Belgische regering en bedrijven hebben geboekt sinds de opstelling van het eerste Nationale Actieplan (NAP) voor bedrijven en mensenrechten in juli 2017. Het NBA zal een overzicht geven van de mate waarin Belgische actoren zijn afgestemd op de Guiding…actor nba, belgisch actor, actor guidingnba, baseline, belanghebbenden, timing, eng7
job-ubuntu.beMet dit initiatief willen we de kloof tussen Afro-descendenten en de actoren op de Brusselse arbeidsmarkt verkleinen door het wederzijdse inzicht in en begrip voor elkaars leefwereld te bevorderen.afro-descendenten actor, actor brusselswerkgever, ambassadeur, filosofie, werkzoekenden, politiek6
smes.beSmes is het resultaat van de samenwerking van actoren uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector. Het doel van Smes is om een betere toegang tot gezondheidszorg en sociale bijstand te bevorderen voor mensen die zwaar precaire situaties en psychisch lijden cumuleren.samenwerking actor, actor onvoorwaardelijk, actor geestelijkmentaal, inclusie, innoverend, gezondheidszorg, geestelijk6
arpia-art.beeen inspiratiedag met kunstenaars, (inter)nationale experts en lokale actoren rond de mogelijkheden van kunst in het veranderende landschap van Vlaanderenlokaal actor, actor mogelijkheidlandschap, inspiratiedag, kunstenaar, inter, herzele6
clubvanwageningen.nl…is leggen we hier uit. Dat doen we op deze manier omdat wij ervan overtuigd zijn dat we het immens complexe vraagstuk van de in onze ogen digitaliserende energietransitie alleen kunnen oplossen door samen met alle actoren uit het energiesysteem stap voor stap te ontdekken wat er moet gebeuren.samen actor, actor energiesysteem, energietransitie actorwageningen, vraagstuk, energietransitie, democratisch, bijeenkomst6
livinglabplant.beLiving Lab Plant is het nieuw platform voor open innovatie en co-creatie om samenwerking tussen actoren uit de agrovoedingssector en de sierteelt te faciliteren en de kennis die bij alle partijen aanwezig is te gebruiken voor effectieve innovatie.samenwerking actor, actor agrovoedingssector, omsamenwerking actorlab, living, cocreatie, sierteelt, onderzoeksproject5
rampenmanagement.beZowel vanuit bedrijven, overheden als betrokken hulpdiensten bestaat er een duidelijke vraag naar een professionele en multidisciplinaire opleiding om actoren in hulpverlening en veiligheid te helpen het hoofd te bieden aan grootschalige incidenten. Processen in onze samenlevingen worden steeds…opleiding actor, actor hulpverleningpostgraduaat, multidisciplinair, hulpverlening, incident, grootschalig5
hogestudies.beDe Hogere Studies Politie, Justitie & Bedrijfsbeveiliging bieden leidinggevende politieambtenaren, magistraten en andere betrokken actoren een unieke gelegenheid om een beter inzicht te bekomen in de beveiligingsproblematiek van de bedrijfswereld.magistrat actor, actor uniek, actor inzichtjustitie, politie, bedrijfswereld, kandidaat, seminarie5
callens-lawbe.webhosting.be…het sociaal recht, het mededingingsrecht, het administratief recht, het vennootschaps- en verenigingsrecht wordt gepoogd aan de actoren in de gezondheidszorg (ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, beroepsbeoefenaars, adviesorganen, beleidsmakers, de industrie enz.) specifiek…advies actor, actor gezondheidszorg, verenigingsrecht actorcallens, advocatenkantoor, gezondheidszorg, routebeschrijving, bepaling5
vira-org.beVIRA is een "forum waar beleids-en bedrijfsverantwoordelijken, academici en studenten, diplomaten en internationale ambtenaren, journalisten en cultuurdragers en andere actoren van de civiele maatschappij eerstehands informatie en praktijkgetuigenissen kunnen uitwisselen over geopolitieke en…cultuurdragers actor, actor civielvira, forum, ambtenaar, academici, journalist5
degroteversnelling.beDe Grote versnelling tilt het fietsbeleid in Vlaanderen naar een hoger niveau. Het is een ambitieuze samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke actoren. Het doel? De functionele fietsverplaatsingen omhoog krijgen, zorgen voor meer fietsveiligheid, fietscomfort en uiteraard ook…maatschappelijk actor, actor via, actor doelversnelling, draagvlak, fietsbeleid, ambitieus, fotowedstrijd5
detoekomstvandesport.bePoliticologische en intersectorale kijk op sport, met focus op maatschappelijke uitdagingen, empowerment van kansengroepen en het verbinden van actoren.veld actor, actor middelkansengroepen, empowerment, intersectoraal, politiek, kijken5
rabad.beHet RABAD (Réseau des Acteurs Bruxellois pour l'Alimentation Durable, of Netwerk van Brusselse Actoren voor Duurzame Voeding) is onstaan in 2008 .brussels actor, actor duurzaam, actor samenhelpdesk, politiek, toekomstige, voedsel, ledenlijst4
resokit.beAls organisatie fungeer je niet vanop een eiland, maar met beide voeten in de lokale gemeenschap . Naast de buurtbewoners en andere actoren, kan je een actieve bijdrage leveren aan de buurt. Buurtgericht werken is een vorm van netwerkversterking die zowel de netwerken van de organisatie, de buurt…één actor, actor actief, buurtbewoners actor, argument actor, actor meningeenzaamheid, mindset, informeel, handvat, doelpubliek4
uzeyirkabaktepe.netUzeyir Kabaktepe Open brief aan de politiek: neem maatregelen tegen bedreigingen statelijke actoren!politiek, brief, bedreiging, ongewenste, moskee4
b2buildconnect.beB2Build Connect is een netwerk van actoren uit de bouwsector die vanuit een brede, maatschappelijk verantwoorde visie een impact op de bouwsector ontwikkelt. Gestructureerde kennisdeling en netwerking staan centraal, vandaar ook deze netwerksite.netwerk actor, actor bouwsectorkennisdeling, bouwsector, structureren, netwerking, vandaar4
imec.beImec is een wereldvermaard onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie. Tegelijk is het een Vlaamse organisatie die sterke banden onderhoudt met alle lokale actoren. Op deze website verken je onze expertises. En ontdek je hoe imec je helpt om je digitale transformatie te…lokaal actor, actor websiteimec, spin-off, wereldwijde, hub, blik4
policewatch.beHet Uitkijkpunt tegen Politiegeweld wordt sinds 2019 gecoördineerd door de Ligue des Droits Humains en sinds 2021 uitgerold in Nederlandstalig België door de Liga voor Mensenrechten. Het laat zich bijstaan door een comité samengesteld uit actoren met aanvullende expertise in verschillende domeinen…comité actor, actor expertisepolitiegeweld, getuigen, reflex, analyseren, liga4
vbofeb2021.beIn 2021 zette het VBO levenslang leren dan ook extra op de kaart. In september publiceerden we onze Reflect met als centraal thema: “De weg naar duurzame inzetbaarheid? Levenslang leren!”. Aan de hand van 20 bouwstenen zoomden we in op de gedeelde verantwoordelijkheid van elke actor, de nood aan…socio-economische actor, actor schouder, verantwoordelijkheid actor, actor nood, heen actorvbo, economie, feb, circulair, arbeidsmarkt4
frstudio.beAls bedrijfsrevisorenkantoor hanteert F+R Studio bij elke opdracht een strikt normatief en wetgevend kader, een kwaliteitswaarborg ten dienste van de ondernemingen en haar actoren.verschillend actor, actor verslagverslaggeving, vel, karen, versus, bedrijfsrevisor4
ggzcongres.beWe voerden diepte-interviews uit met patiënten, naasten, artsen en andere zorgverleners in Nederland en Vlaanderen. Resultaten: er heerst ambivalentie bij alle betrokken actoren. Niet elke patiënt stelt een urgent, maar soms eerder een tentatief of prospectief euthanasieverzoek. Sommige patiënten…deelnemer actor, actor onderbelicht, ambivalentie actor, actor patiënt, emotie actorpsychiatrisch, psychiater, geestelijk, ggz, hulpverlener4
oplossingsgerichtcentrum.beHet ‘Oplossingsgericht Centrum’ wil graag een antwoord bieden op de vraag vanuit de non-profit naar kwalitatieve, betaalbare workshops. Bijzondere jeugdzorg, VAPH-voorzieningen, leerlingbegeleiders, jeugdwerkers, kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en heel wat andere actoren beschikken…heel actor, actor vormingsbudgetoplossingsgericht, gastspreker, sven, begeleiden, verzet4
achg.beHet ACHG engageert zich om excellent en relevant onderzoek te verrichten. We leiden studenten geneeskunde en huisartsen op en ondersteunen alle actoren in de gezondheidszorg.huisarts actor, actor gezondheidszorghuisarts, huisartsgeneeskunde, academisch, geneeskunde, navorming4
mundialeuven.beWelkom op de website van Mundia, een platform voor mondiale actoren met oog op het versterken van mondiale rechtvaardigheid in en vanuit Leuven.mondiaal actor, actor oogmondiaal, zoekertjes, leuvens, rechtvaardigheid, aanbeveling4
vlario.beVLARIO is het overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen- en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen. VLARIO ondersteunt alle actoren in hun streven naar kwaliteit en benadrukt op alle niveaus de noodzaak van duurzame investeringen in het beheer van hemel- en afvalwater.vlario actor, actor kwaliteitkeuring, riolering, afvalwaterzuivering, afvalwater, studiedagen4
bimawards.beDe BIM Awards willen de beste BIM projecten uit de Benelux belonen. BIM wordt steeds belangrijker binnen de bouwsector en alle actoren die bij een bouwproject betrokken zijn. De BIM Awards zijn een unieke gelegenheid om de samenwerking tussen deze actoren de belichten. Niet alleen de…bouwsector actor, actor bouwproject, samenwerking actor, actor bouwondernemingbim, award, kmo, bouwsector, projectleider4
b2buildacademy.beB2Build Connect is een netwerk van actoren uit de bouwsector die vanuit een brede, maatschappelijk verantwoorde visie een impact op de bouwsector ontwikkelt. Gestructureerde kennisdeling en netwerking staan centraal, vandaar ook deze netwerksite.netwerk actor, actor bouwsectoracademy, bouwsector, kennisdeling, structureren, netwerking4
futurgrooves.be…racisme. Eerder met virulentie en radicale ideeën gedragen door tieners , overwoog de stroming geleidelijk aan om samen te werken met andere actoren van het culturele leven van Brussel. Er ontstond een rap afgeleid genre, de slam , terwijl de street art aan prestige en maturiteit won. De…cultureel actor, actor samenleving, samen actor, actor cultureelrap, artiest, album, dj, kunstenaar4
afin-a.beTot slot wil de vzw AFIN-A de reflectie en uitwerking van de analyses bevorderen die voornamelijk gericht zijn op de arbeidswereld, teneinde de kwaliteit van de informatie inzake arbeidsrelaties te verbeteren die aan de actoren van het economische en sociale leven ter beschikking wordt gesteld.dag actor, actor onderneming, arbeidsrelatie actor, actor economisch, noodzakelijk actoreconomisch, wetenschappelijk, scherm, schema, academisch3
startendeleraar.be…worden erkend door verschillende Vlaamse politici. Het is zeer de vraag of ze ook de samenhang tussen deze problemen voldoende vatten. Maar waar niemand aan zal twijfelen, is dat het gevoerde beleid dringend nood heeft aan een structurele en gecoördineerde aanpak met en door alle actoren samen.verschillend actor, actor pedagogisch, aanpak actor, actor samen, waarin actorleraar, manifest, starter, onderwijskwaliteit, leerling3
jongeraven.beBinnen je provincieregio zal je alle actoren binnen de ruime wereld van de bouw bewerken. Je beschikt over een breed gamma kwalitatief hoogwaardige producten maar bovenal ook over enkele topproducten waarmee je in de kijker loopt, want innovatief qua toepassing. Je verkoopt dus niet enkel…provincieregio actor, actor ruimraaf, accountmanager, vl, raven, administratief3
railroadmap2030.beDit document beschrijft wat van alle betrokken actoren de komende jaren wordt verwacht. Welke transformatie moeten zij doormaken en welke actie moeten zij ondernemen? Samenwerking is daarbij cruciaalwant de uitdagingen zijn talrijk en divers. Samen kunnen alle actoren de uitdaging van de…document actor, actor jaar, samen actor, actor uitdaging, overleg actorrail, spoor, roadmap, goederenvervoer, logistiek3
tcnc.nlHet doet de founders van ACT®, Eduard Baas en Rudie Nijhof heel veel plezier dat het gedachtegoed zo wordt verder gedragen. Daarom organiseren we binnenkort weer een nieuwe Salon, speciaal voor ACToren! Een event waar je vrijblijvend aan mag deelnemen, lezingen volgen en proosten met elkaar.salon actor, actor tcnc, speciaal actor, actor eventdelft, ontmoeten, gedurfd, leiderschap, kijken3
domicilia.beNeem gerust contact op met Domicilia. Wij zijn altijd geïnteresseerd in vastgoed waarvoor de SVK’s en andere semipublieke of publieke actoren kandidaat-huurders hebben.semipublieke actor, actor ocmw, publiek actor, actor zoek, actor kandidaat-huurderinkomen, energiezuinig, woonst, pensioen, bevolkingsgroepen3
pakt.beIn het kader van de derde projectoproep intensifiëring van de residentiële zorg, breidt het MCT (mobiel crisisteam) van Het PAKT uit met 6 VTE waaronder 1 projectmedewerker. Heb jij zin om in een dynamisch netwerk mee te bouwen aan een zorgpad crisis samen met heel wat actoren uit GGZ en sector…ambulant actor, heel actor, actor ggzpakken, ardennen, ambulant, meetjesland, psycho-educatie3
landscapingyourfuture.beGIFT-T! actoren kwamen samen op 26 november 2014 om concrete afspraken te maken rond acties die de groene infrastructuur verhogen en verbeteren in de GIFT-T! cases van de Vlaamse Rand.gift-t actor, actor concreet, actor samenzellik, researchpark, voucher, jun, groote3
slimmebelegger.be…zien. De netwerkleden zouden dan hard afhaken naar een nieuwe versie van de keten die niet is aangetast. Dit zou ertoe leiden dat de aangevallen versie van het token in waarde daalt, waardoor de aanval uiteindelijk zinloos wordt, omdat de slechte actor de controle heeft over een waardeloos bezit.slecht actor, actor controle, actor fysiekblockchain, bitcoin, transactie, belegger, blok3
goodfood.brusselsVolg de Good Food-actualiteit: evenementen, projecten en initiatieven van de actoren die bijdragen tot de verankering van een duurzamere voeding in onze hoofdstad.handelszaken actor, actor werk, initiatief actor, actor bijdrageportaalsite, vellen, fruitteelt, hulpmiddel, collectief3
europeeserfgoedjaar2018.beDe focus van de projectsubsidies in Vlaanderen ligt op participatie en educatie. Met de projectsubsidies willen we het draagvlak voor de zorg voor erfgoed verhogen, de samenwerking tussen diverse actoren bevorderen en de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg stimuleren. De subsidie kan…actor erfgoedveld, divers actor, actor maatschappelijkerfgoed, cultureel, subsidie, commissie, unie3
belgambu.beLuc Detavernier over patiëntenvervoer in Brussel: “Resultaat door overleg met alle actoren”mutualiteit, dialoog, bam, toegankelijkheid, continuïteit3
dehongerigestad.be. Er is bij deze boeren bereidheid om ideeën te bedenken voor het strategisch gebruik van publieke landbouwgrond. In tegenstelling tot vele andere actoren genieten de meeste boeren en boeren in opleiding niet van de voordelen van een bediendestatuut, en worden ze dus niet vergoed voor de tijd die zewoonraad actor, actor feedback, veel actor, actor veel, instellingen actoraanbeveling, nota, hongerig, landbouwgronden, landbouwgrond3
ruimtevoorwater.beDe Vlaamse Waterweg nv, Departement Omgeving en Provincie Oost-Vlaanderen bundelen daarom hun krachten en bouwen samen met verschillende actoren aan het Strategisch Plan Ruimte voor Water Dendervallei . Het doel van het project? Zoeken naar oplossingen voor wateroverlast en waterschaarste én…verschillend actor, actor strategisch, actor nodigwateroverlast, dendervallei, strategisch, infomarkt, bevraging2
bim-platform.beBIM-platform maakt deel uit van het B2Build Mediaplatform. Onze corporate partners onderschrijven de doelstellingen van B2Build, waarbij we ons richten tot de verschillende actoren in de bouwsector. Steeds met het oog op duurzame en circulaire ontwikkelingen of toepassingen in functie van…dialoog actor, actor bouwsector, verschillend actorbim, bouwteam, installateur, mediaplatform, dialoog2
energy-transition.be…als afdelingshoofd en vervolgens als technisch directeur. Vandaag stelt Patrick Claessens zijn ervaring ter beschikking van verschillende actoren (starters, KMO’s, gemeenschappen, traditionele energieleveranciers, netwerkbeheerders, openbare instellingen, enz.) die actief zijn – of dat…samenwerking actor, actor energiemarkt, verschillend actor, actor starterdirecteur, lounge, techlink, blok, congres2
vlac.beBen je de weg kwijt in het kluwen van arbeidsvoorwaarden? Onze wegwijzer biedt informatie over paritaire comités, cao’s, contracten, lonen, verlof, etc. en stelt de verschillende actoren binnen de Vlaamse archeologie voor jou op een rij!verschillend actor, actor archeologisch, actor vlaamsarcheologen, archeologie, wegwijzer, procent, respondent2
nobl.beNOBL staat voor N etwerk O nderzoek B iologische L andbouw & voeding. In dit netwerk komt een kerngroep van actoren (onderzoekers, overheid, sector, kennisnetwerken,…) regelmatig samen met als doel het versterken van het landbouwonderzoek en de kenniscirculatie ten voordele van de biologische…kerngroep actor, actor onderzoeker, onderzoeker actor, actor voedingsketenoproep, biologisch, landbouw, onderzoeker, visserij2
easycopro.be…die zich hiervoor in de toekomst wensen te engageren , te vergemakkelijken. Ze heeft ook als doel om de initiatieven te vermenigvuldigen en om de projecten bekend te maken bij de actoren van de vastgoedsector : gebouwensyndicus, ontwikkelaars, derde-partij investeerders, installateurs, enz.actief actor, actor brussels, bekend actor, actor vastgoedsectormede-eigendommen, energiezuinig, mede-eigendom, energiebesparing, burgercoöperatie2
clevano.be…en welke veronderstellingen blijken onjuist? Het zijn cruciale vragen die in de grote financiële cijferstroom en gangbare rapporteringen toch vaak geen antwoord krijgen. Clevactio verandert dat op een efficiënte en flexibele manier en daar plukken verschillende actoren meteen de vruchten van.verschillend actor, actor meteendemo, cijfers, beslissing, winst, exact2
cityspark.beInzichten, competenties, tools en actoren tijdens een 360° analyse van je maatschappelijke uitdaging.doelstelling actor, actor kaart, tools actor, actor analyseparticipatie, stadsontwikkeling, hefboom, fien, theoretisch2
participatievedemocratie.be…de Universiteit Gent. Onze focus ligt op de volgende belangrijke vragen: Veranderen de rollen van politici, burgers, ambtenaren en middenveldorganisaties? Veranderen de relaties tussen deze actoren? Leidt meer burgerparticipatie tot meer vertrouwen in de kwaliteit van het lokaal beleid en bestuur?relatie actor, actor burgerparticipatie, actor lokaaldemocratie, participatief, participatie, burgerparticipatie, politicus2
goodurbanpractice.beinitieel onderwerp uitmaakt van een nieuw ontwerpproject . Nieuwe technieken en een doorgedreven samenwerking (al dan niet financiëel) tussen de verschillende actoren (overheden, promotoren, burgers, ontwikkelaars, nutsmaatschappijen) zorgen ervoor dat onze ruimte terug voor iedereen leefbaar wordt.verschillend actor, actor overheid, actor nieuwurban, ruimtelijk, integratie, leefbaar, groendak2
boerenmarkt-gaasbeek.beEen erkenningsaanvraag vereist een stevig draagvlak onder de actoren uit de betrokken erfgoedgemeenschap. Daarom vraagt de trekpaardenraad aan u om in te stemmen met het dossier. Zo geeft u blijk van uw steun aan de duurzame zorg voor het immaterieel erfgoed van de Belgische trekpaardencultuur. De…divers actor, actor trekpaardenwereld, draagvlak actor, actor erfgoedgemeenschapgaasbeek, boerenmarkt, keten, groenten, feestmarkt2
sintcity.beMet deze actie wilt Sint City het startschot geven van een hopelijk duurzame samenwerking tussen alle maatschappelijke actoren in Sint-Niklaas :maatschappelijk actor, actor elkaar, actor sint-niklaasvoetbal, organigram, kooi, vogel, gouden2
euclides.beOp 3 februari was er de tweede editie van de Euclides Drink. De gebruikers en actoren van...coop, bedrijvencentrum, agentschap, wijk, drinken2
debouwschil.beDe Bouwschil maakt deel uit van het B2Build Mediaplatform. Onze corporate partners onderschrijven de doelstellingen van B2Build, waarbij we ons richten tot de verschillende actoren in de bouwsector. Steeds met het oog op duurzame en circulaire ontwikkelingen of toepassingen in functie van…dialoog actor, actor bouwsector, verschillend actorbouwschil, gevel, esthetisch, opzicht, binnenzijde2
itcentraal.beIT Centraal maakt deel uit van het B2Build Mediaplatform. Onze corporate partners onderschrijven de doelstellingen van B2Build, waarbij we ons richten tot de verschillende actoren in de bouwsector. Steeds met het oog op duurzame en circulaire ontwikkelingen of toepassingen in functie van…dialoog actor, actor bouwsector, verschillend actortoekomstgericht, mediaplatform, datacenter, dialoog, signify2
hagelandplus.beLEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling , waarbinnen lokale actoren (gemeenten, OCMW’s, vzw's, overkoepelende organisaties, …) subsidies kunnen aanvragen voor projecten ter ondersteuning van de noden van de eigen plattelandsregio.locale actor, actor leefbaar, lokaal actor, actor gemeentehageland, projectoproep, declaratie, branding, plaatselijk2
traqua.beOnze geavanceerde technologie en onze expertise in hydrogeologie en milieumonitoring stellen ons in staat om oplossingen op maat te bieden voor verschillende actoren in het domein van water: studiebureaus, waterproducenten, openbare en particuliere netwerkbeheerders. waterdistributeurs en…verschillend actor, actor domeinmonitoring, technologische, specialiseren, universiteit, diagnose2
hhcoudercomite.beInventariseren en aankaarten van mogelijke knelpunten. Hierbij worden de verschillende actoren geïdentificeerd met hun bezorgdheden en voorstellen.verschillend actor, actor bezorgdhedenhhc, oudercomité, takeaway, wijnavond, mobiliteit2
belgiandiabetesforum.beHet Forum zet in op harmonie en verbondenheid tussen alle actoren op het gebied van diabetes in België om te komen tot een efficiënt beleid inzake diabetes, en om betere preventie van diabetes, betere zorg en een hoger niveau van welzijn voor mensen met diabetes te realiseren.verbondenheid actor, actor gebied, verschillend actor, actor preventieforum, diabetes, harmonie, stakeholders, beleidsmakers2
flandersculture.be…artiesten en gezelschappen, docenten, circusateliers en jonge beoefenaars om zowel artistiek als pedagogisch de grenzen continu te verleggen. Anderzijds zorgt het Circuscentrum er mee voor dat circus bij publiek, media, beleidsmakers en culturele actoren als volwaardige kunstvorm wordt beschouwd.functie actor, actor cultureel-erfgoedgemeenschappen, cultureel actor, actor volwaardigcultureel, departement, buitenlands, jeugd, uitwisseling2
beeducation.besynergieën binnen het netwerk evenals de actoren van het schoolsysteem te verbinden en te bevorderen.evenals actor, actor schoolsysteem, geweldig actor, actor ecosysteemchangemaker, leerling, onderwijssysteem, actualiteit, connectie2
viadukaduk.beVoor Viadukaduk is dit een grote overwinning en een belangrijke eerste stap richting een werkelijk alternatief voor ons viaduct. De studie zal in 2020 worden uitgevoerd en zal onder andere bepalen hoe ruim alle mogelijke alternatieven voor het viaduct mogen worden gezocht in de volgende fase en…fase actor, actor procesviaduct, awv, gentbrugge, gentse, bewoner2
jeroenvanlaer.beDat lokale besturen het best geplaatst zijn om een beleid internationale solidariteit vorm te geven, heeft twee duidelijke redenen: het is het niveau dat het dichts bij de bevolking staat en het is een actor die een belangrijke mate van organisatorische continuïteit en legitimiteit heeft. Vooral…bevolking actor, actor belangrijk, samenspraak actor, actor tijdedegem, laer, jeroen, schip, participatie2
talina.beTalina heeft bijgedragen aan de oprichting van een landbouwcoöperatie in Senegal voor de teelt van biologische gedroogde hibiscus. Het doel is om hen te helpen groeien en de actoren van hun eigen ontwikkelingsmodel te worden.doel actor, actor ontwikkelingsmodelmunt, cocktail, biologisch, coöperatie, senegal2
ong-livreouvert.be(d) Ondersteuning om partners een sterkere politieke actor te laten worden binnen hun civiele maatschappijpolitiek actor, actor civiel, samen actorjpg, csv, ngo, politiek, zuiden2
trustbuild.beDe verzekering betreft de stabiliteit van de gesloten ruwbouw en de waterdichtheid voor zover deze een invloed heeft op de stabiliteit, en dit gedurende een periode van 10 jaar . De wetgever voorziet naast de abonnementsverzekering van de aannemer en andere actoren ook de mogelijkheid een globale…aannemer actor, actor mogelijkheid, verschillend actor, actor abonnementspolissenwet, seco, peeters, tienjarig, residentieel2
vivel.beSamen met alle actoren van de eerste lijn wil VIVEL de gezondheid en het welzijn van elke burger in Vlaanderen en Brussel verbeteren. VIVEL werkt proactief en speelt adequaat in op de ontwikkelingen in zorg en welzijn. VIVEL versterkt de zorgraden en de zorgaanbieders zodat zij efficiënt en…samen actor, actor lijn, overheid actor, actor oplossingvivel, instituut, kick-off, netwerkorganisatie, dashboard2
adoptiehuis.beAdoptiehuis is de Vlaamse dienst die bemiddelt bij binnenlandse adoptie, dit wil zeggen voor kinderen die in België geboren zijn. Adoptiehuis is hiervoor vergund door Opgroeien (Kind & Gezin). Het is een pluralistische dienst met een multidisciplinair team dat de belangen van elk van de actoren…belang actor, actor binnenlandsadoptie, binnenlands, nazorg, adoptieouder, administratief2
devijfdegevel.beDe Vijfde Gevel maakt deel uit van het B2Build Mediaplatform. Onze corporate partners onderschrijven de doelstellingen van B2Build, waarbij we ons richten tot de verschillende actoren in de bouwsector. Steeds met het oog op duurzame en circulaire ontwikkelingen of toepassingen in functie van…dialoog actor, actor bouwsector, verschillend actorgevel, groendak, circulair, véél, dakrand2
voeljegoedophetwerk.beDe gids beschrijft ook de betrokken actoren en geeft inlichtingen over enkele beschikbare instrumenten.gids actor, actor inlichtingen, verschillend actor, actor rolpsychosociaal, werkgever, risicoanalyse, gids, sensibilisering2
focus-up.beTeams zijn belangrijke structuren in organisaties. Teams stellen doelen voorop die willen bereikt worden. Een van de cruciale elementen daarin zijn de verbindingen die er ontstaan tussen verschillende actoren. Van daaruit ontstaan de concrete resultaten van de organisatie.verschillend actor, actor daaruittopsporter, teamontwikkeling, vuur, sterkte, menselijkheid2
degroteverbouwing.eu…nu en 2030 gerealiseerd kunnen worden. De Grote Verbouwing is een non-profit en toekomstgericht initiatief van een groeiende en diverse groep actoren met uiteenlopende expertises en maatschappelijke posities: economen, ontwerpers, sociologen, bestuurskundigen, beleidsmakers, financiers…groep actor, actor expertises, leernetwerk actor, actor bouwplaatsverbouwing, bouwsteen, strategisch, coalitie, leeromgeving2
deraeymaeker.beAls de behandeling van uw dossier dit vereist, staat dit toestemmingsformulier uw advocaat ook toe om alle gegevens in uw dossier te delen met andere advocaten en actoren van de gerechtelijke wereld.advocaat actor, actor gerechtelijk, juridisch actor, actor eu-landenadvocaat, straat, koning, leopold, advocatenkantoor2
dederdelong.beDe Derde Long maakt deel uit van het B2Build Mediaplatform. Onze corporate partners onderschrijven de doelstellingen van B2Build, waarbij we ons richten tot de verschillende actoren in de bouwsector. Steeds met het oog op duurzame en circulaire ontwikkelingen of toepassingen in functie van…dialoog actor, actor bouwsector, verschillend actorwerkcomfort, vitra, kenniscentrum, binnenklimaat, ronald2
city3.bestaan immers voor grote uitdagingen op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit en leefmilieu, en samen met zowel het grote publiek als met lokale actoren en bewoners willen we op zoek gaan naar wat een “transformatie tot een duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving” voor de Rand zoal zal inhouden.lokaal actor, actor expert, actor bewonerarchitectuur, vaartstraat, ruimtelijk, rondleiding, artistiek2
ciago.beCIAGO wil, volledig complementair met bestaande structuren en expertises, maximaal de weg van bedrijven naar bestaande kennisinstellingen en andere actoren vergemakkelijken met als doel innovatie en initiatieven met een economisch tastbaar vervolg te verhogen. Deze rol is faciliterend en wordt op…kennisinstellingen actor, actor doel, foodtech actor, actor voedselketenagrarisch, aanjager, inspirator, trekker, bedrijvigheid2
advocaatluyten.beErvaring wordt opgebouwd doorheen de jaren en door dagdagelijks contact met de actoren in de juridische wereld. Met 25 jaar expertise in het vak kan u rekenen op kwalitatieve bijstand op maat.contact actor, actor juridischluyten, advocaat, liesbet, contractenrecht, familierecht1
orzaak.nlOm opgemerkt te worden in de entertainmentindustrie, moet een acteur overwegen zich aan te melden bij een acteerbureau. Deze bureaus kunnen acteurs helpen met audities en castingoproepen. Alvorens dit te doen, moeten actoren echter het volgende overwegen: a) de vergoeding om agent te worden; b)…alvorens actor, actor vergoedingmakelaar, kokosmelk, koper, foodtruck, hypotheekadviseur1
uwmaquette.beEen nieuw project, een verbouwing, een verruimde blik. Er zijn tal van redenen voor een presentatiemaquette. Vaak gaan ze gepaard met een nieuwe situatie en de nood om die verandering te communiceren met alle actoren, of dat nu werknemers, de pers of buurtbewoners zijn. Maak indruk met een…verandering actor, actor werknemerlevertermijn, tastbaar, koper, toekomstige, cvba1
overlegcultureelerfgoed.belandelijke dienstverlenende organisaties die aan andere actoren diensten aanbieden rond de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed;organisatie actor, actor diensterfgoed, cultureel, belangenbehartiger, belangenbehartiging, regering1
belgianinfluencers.beDe invloed van de influencers op hun publiek vormt een belangrijk commercieel belang voor economische actoren. Influencers zijn namelijk een bijzonder effectief middel om producten, merken, diensten en instellingen te promoten bij hun publiek.economisch actor, actor influencerinfluencer, ethisch, aanzien, integriteit, ertoe1
aquacultuurvlaanderen.beActoren vinden hier informatie over recente trends en ontwikkelingen, Vlaamse bedrijven actief in de aquacultuursector en activiteiten in Vlaanderen omtrent aquacultuur. Startende ondernemers vinden hier de nodige informatie over opleidingen , regelgeving en mogelijke subsidies voor het opzetten…aquacultuur, regelgeving, subsidie, symposium, hogeschool1
vetgedrukt.beToewijding, hard werk en persoonlijke service staan centraal, alsook een nauwe samenwerking met de beste distributeurs en andere gespecialiseerde actoren in de industrie.distributeur actor, actor industriebelettering, redelijk, topkwaliteit, bedoeling, toewijding1
jeanjacquesdegucht.beEen alternatief dat uitgaat van vertrouwen in mensen, van vooruitgang. Een alternatief dat afstapt van bureaucratie en betutteling en u als centrale actor in uw eigen leven plaatst.centraal actor, actor levengucht, opinie, parlement, vld, blik1
belven.beVan 23 tot 25 mei zal de beurs de belangrijkste actoren uit de tankopslagsector opnieuw samenbrengen.belangrijk actor, actor tankopslagsectorafsluiter, vlinderklep, kogelkranen, terugslagklep, filter1
familyportal.beDoor de verschillende actoren in de zorgcirkel (familie, mantelzorg & zorgverleners) actief te betrekken ontstaat er een beter overzicht op de geleverde inspanningen. U ontvangt een overzicht in de geplande activiteiten, maaltijden en krijgt meldingen met belangrijke informatie.verschillend actor, actor zorgcirkelportal, bewoner, voorziening, krantje, televisie1
e-clap.beMijn opgedane ervaringen en kennis van de energiesector deel ik graag met s tart ups, kmo’s, ontluikende energiegemeenschappen, conventionele energieleveranciers, netwerkbeheerders, openbare instellingen en de andere actoren, actief of op zoek naar mogelijkheden, in de energietransitie.instellingen actor, actor actiefhomepagina, presentatie, gewest, hoofdstedelijk, energiesector1
foodwastealliance.beFoodWIN en de Food Waste Alliance zorgen voor een noodzakelijk samenwerkingsveld tussen de verschillende actoren die zich willen inzetten tegen voedselverspilling. Ze zijn een onmisbare partner als we écht impact willen maken op een van de grootste klimaatuitdagingen.verschillend actor, actor voedselverspillingvoedselverspilling, ei, alliantie, strijd, circulair1
hydrotechnic.beHydrotechnic wil als werkgever en als maatschappelijk actor haar verantwoordelijkheid opnemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.maatschappelijk actor, actor verantwoordelijkheidwaterzuivering, pompinstallatie, marktleider, wuustwezel, rioolbeheerder1
alternative1040.beEen project dat enkel het licht kon zien dankzij de medewerking van alle politieke actoren, en in het bijzonder van onze groep, die het project op regionaal niveau ondersteunde terwijl we tot de gemeentelijke oppositie behoren – dat is nu eens inzet voor het algemeen belang!politiek actor, actor bijzonderwijk, gerard, leefomgeving, levenskwaliteit, motto1
herkenrodebossen.beHet landschapsbeheer van de laatste jaren. De aanpak en de huidige verschijningsvorm is te danken aan de uitstekende samenwerking van verschillende actoren: Het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse…verschillend actor, actor agentschapdenys, wandelgebied, vogel, beleving, flora1
crab.beDe Koninklijke Kring van Verzekeraars van België (KKVB) heeft tot doel een belangrijk forum te zijn voor de Belgische verzekeringssector . Een forum waarop alle actoren uit de sector via lidmaatschap aanwezig kunnen zijn en waarbij te allen tijde vriendschaps- en zakenrelaties tussen de leden…waarop actor, actor sectorkring, netwerking, koninklijk, verzekeraar, statuut1
nomadeproject.eudie worden voorgesteld voor de bevolking in het grensgebied Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen (FWVl) door de bestaande kloof te verkleinen tussen de wetenschappelijke kennis die afkomstig is van wetenschappelijke laboratoria en universiteiten en de actoren op het terrein die betrokken zijn bij de NMSA .universiteit actor, actor terreinpijn, ontvangst, rugpijn, klinisch, aandoening1
smartondrugs.beSMART on Drugs en #STOP1921, die tientallen verenigingen, maatschappelijke actoren en duizenden burgers vertegenwoordigen, bundelen hun krachten om de kloof tussen deze eeuwenoude wet en de hedendaagse samenleving aan de kaak te stellen. Daarom roepen ze op tot de oprichting van een parlementaire…maatschappelijk actor, actor duizenddrug, doeltreffend, manifest, standpunt, fictie1
bijwerking.beDe honingbij staat onder constante druk van verschillende actoren. Dit gaat van voedsel tekort naar druk van de varroamijt en virussen. Wij proberen ons steentje bij te dragen door het vermeerderen van de volken en deze volken zo sterk mogelijk te maken.verschillend actor, actor voedselbijwerking, inleiding, honingbij, honing, imker1
ludocoopman.be…vormentaal uiteindelijk zal leiden naar een uniek bouwproject. Het is daarbij een voortdurend zoeken naar een geslaagd evenwicht tussen alle spelbepalende (f)actoren van het bouwgebeuren: in de eerste plaats de bouwheer maar ook de overheid, adviserende instanties, studiebureaus…evenwicht actor, actor bouwgebeurenludo, coopman, architectenbureau, architectuur, tijdloos1
facingthefuture.beFacing biedt een unieke mix van gedegen feiten, cijfers en inzichten over brede economische en maatschappelijke ontwikkelingen én toegang tot een relevant netwerk stakeholders die daarin belangrijke actoren zijn.facing, economisch, caroline, sterkte, ven1
positive-entrepreneurs.bePositive Future is een lijst met 18 acties die op 21 maart voorgesteld zijn in de Kamer om het maatschappelijk ondernemerschap en de positieve economie in België te promoten en te verbeteren. Het verwezenlijken van deze acties zal in samenwerking zijn met actoren op het terrein en met vrijwillige…samenwerking actor, actor terreinondernemerschap, omschrijving, ceremonie, receptie, bestaan1
soft33.beWij werken samen met alle belangrijke actoren in de wereld van de gezondheidszorg wat ons tot het 1 ste verpleegkundig secretariaat van België maakt.belangrijk actor, actor wereldverpleegkundig, secretariaat, procedure, riziv, evolutie1
arean.beDoorheen het proces werken we samen met tal van actoren. We delen kennis, ervaring en inzet en stellen onszelf voortdurend in vraag. Door te luisteren, met begrip, geduld en een open kijk, komen we tot de meest optimale inzichten, waar we samen achter staan en voluit voor gaan, met oog op de…tal actor, actor kennisvooruitstrevend, multidisciplinair, concentratie, architectuur, maatschappij1
fedeau.beDe FedeAU wil producenten en andere actoren uit de sector in en rond Brussel samenbrengen om :producent actor, actor sectorstadslandbouw, producent, collectief, vergadering, federatie1
ogmaconsult.be…Sinds 2017 zijn wij als onderneming ook zeer nauw betrokken bij de ontwikkeling in de DRONE sector. In dit kader ondersteuning wij ook verschillende product innovatietrajecten om in samenwerking met meerdere actoren in de markt verschillende technologische ontwikkelingen mogelijk te maken.meerdere actor, actor marktconsult, kmo, goesting, waterbeheer, hands-on1
themeparkstories.beAttractiepark Toverland staat vanaf zaterdag 8 oktober 2022 in het teken van Halloween, met overdag zestien familievriendelijke Halloween Days en na zonsondergang twaalf huiveringwekkende Halloween Nights. Tijdens de Halloween Nights nemen 150 scare actors hun intrek in vijf spannende scare zones…scaar actor, actor intrekhalloween, attractiepark, walibi, uitstap, pretpark1
logopediesophie.beSophie werkt ook voortdurend aan haar professionalisering. Ze is mee met de nieuwste methodes en therapiën om haar patiënten nog beter te ondersteunen. Ze treedt ook continu in contact met de andere actoren binnen het herstelproces. Ze bezoekt scholen, consulteert huisartsen, specialisten en…contact actor, actor herstelproceslogopedie, houben, logopediste, huisarts, hartje1
portofgent.beDe Gentse Havengemeenschap is een koepelvereniging die gebaseerd is op drie actoren : de bedrijven, de overheden en de vakbonden.drie actor, actor bedrijfwerkgroep, gentse, havengemeenschap, mobiliteit, ordening1
arshorti.beStudiebureau ars horti ontwerpt vanuit de geest van de plek en hanteert hierbij een geïntegreerde interdisciplinaire aanpak, rekening houdend met stedenbouw, landschap, natuur, architectuur, erfgoed en hedendaagse beeldende kunst. Expertise en participatieve aanpak in nauw overleg met de betrokken…overleg actor, actor innoverendars, monumentenzorg, stedenbouw, studiebureau, tuinontwerp1
staatvanhetboek.beHet BoekenOverleg is een unieke samenwerking tussen actoren in het boeken- en letterenveld die belangrijke thema’s op de politieke agenda plaatst. Dit leidde in het verleden tot tastbare resultaten zoals een gereglementeerde boekenprijs, een actieplan Leesbevordering, een regeling voor…samenwerking actor, actor letterenveldparlement, memorandum, politicus, verkiezing, expliciet1
bouwadvocaat.beWij hebben aandacht, ervaring en kennis ter beschikking voor alle actoren, zowel opdrachtgevers – bouwheren als aannemer en onderaannemers, en architecten .beschikking actor, actor zowelgebrek, overeenkomst, bouwheer, attest, plicht1
ikzegstop.beBestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen. De “Ik zeg STOP! “campagne is een initiatief van de STOP-groep, een collectief van NGO’s, openbare en particuliere institutionele actoren die zich al vele jaren inzetten tegen de seksuele uitbuiting van kinderen.institutionele actor, actor veelseksueel, minderjarig, misbruik, melding, getuige1
forum2020.be…(november 2009 - februari 2010) alle bestaande studies geïnventariseerd, diverse hoorzittingen gehouden en breed overleg gepleegd met diverse actoren, inclusief de randgemeentes en actiegroepen. Het Forum heeft in een eerste memorandum ( Memorandum voor een duurzame mobiliteit in en rond…divers actor, actor inclusiefforum, mobiliteit, regering, antwerpse, revolutie1
lvma-consulting.beDe btw-wetgeving is een materie die zowel op nationaal als op internationaal niveau voortdurend evolueert. Haar aanpak gebeurt zowel vanuit een juridisch als een economisch invalshoek, wat het voor de economische actoren bijzonder moeilijk maakt om deze materie te hanteren. Daarom zijn wij ervan…economisch actor, actor bijzondereconomisch, dagboek, accountant, verbintenis, teneinde1
drawingtohealth.comJongeren, als de huidige actoren en toekomstige besluitvormers in hun samenlevingen, moeten beter geïnformeerd worden over mondiale milieukwesties en hun intrinsieke creativiteit en energie gebruiken om…huidige actor, actor toekomstigetesla, strategisch, partnerships, irene, samenleving1
uptr.beAls Belgische federatie informeert zij haar leden op een transparante manier en stelt verschillende diensten te hunner beschikking om het leven van de belangrijke economische actoren die de vervoerders en logistieke spelers zijn, te vereenvoudigen.economisch actor, actor vervoerderlogistiek, vervoerder, economisch, lidmaatschap, betaalkaart1
praktijktestennu.bePraktijktesten op vlak van discriminatie gebeuren nu al door verschillende actoren, maar niet door overheidsinspecties. Er zijn sociale organisaties, privébedrijven, individuele burgers en onderzoekers van universiteiten die praktijktesten doen. Dit is nodig omdat er zo maatschappelijke aandacht…verschillend actor, actor overheidsinspectiespraktijktest, discriminatie, arbeidsmarkt, huurmarkt, strijd1
appelpsy.be…dat psychisch lijden niet te evalueren noch te meten is. Voor de vereniging is het hele psy-veld een domein waarin de verschillende vormen van zorgverstrekking op elkaar inspelen. Ze waakt erover dat de plaats van elke actor gerespecteerd wordt, zonder buitensporige of bureaucratische hiërarchie.plaats actor, actor buitensporigklinisch, psychologen, beroepsvereniging, geestelijk, wet1
maasheggen.nlEen UNESCO biosfeergebied brengt lokale actoren bij elkaar die gezamenlijk en vrijwillig afspraken maken over hun gemeenschappelijke visie voor het gebied. De status van UNESCO kan daarbij een sterker bewustzijn creëren onder inwoners, overheden, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven…lokaal actor, actor elkaarmaasheggen, stichting, rob, boxmeer, ruth1
petrusenpaulus.beEen correct financieel, logistiek en administratief beleid zorgt ervaar dat de scholengroep in Oostende haar eigen unieke plaats inneemt als een sterke pedagogische actor.paulus, petrus, oostende, scholengroep, leerling1
laspirale.beDeze culturele en toeristische vereniging ontpopt zich als een waar “Zwitsers zakmes” bestaande uit een reeks instrumenten die door het publiek kunnen worden verkend en door de actoren kunnen worden benut.ambacht, ambachtslieden, cultureel, toeristisch, kunstenaar1
febelcar.beheeft vervolgens een aantal partenariaten met de meest interessante actoren voor de branche zodat een lidmaatschap bij Febelcar enkel maar voordelen biedt (Acerta, Esher, Veritas, Carfix PMG, Reprobel, …)interessant actor, actor branchelidmaatschap, carrosseriebedrijf, instantie, koninklijk, federatie1
topnoordrand.be…kernen van Strombeek-Bever, Vilvoorde, Machelen en Zaventem vormen het deel van het Vlaams grondgebied dat er ruimtelijk bij aansluit. Er staat een kluwen aan projecten op stapel en er zijn veel actoren actief. Heel wat initiatieven overlappen of beïnvloeden elkaar. Afstemming is vaak moeilijk.stapel actor, actor actiefnoordrand, werven, leuvensesteenweg, werf, ruimtelijk1
sportadvocaten.be. De sporters, sportclubs en sportfederaties van vandaag zijn in veel gevallen geëvolueerd naar heuse ondernemingen. De moderne sportadvocaat verleent dan ook diensten in alle mogelijke rechtstakken en richt zich bovendien tot alle actoren, en dit zijn er niet weinig, die actief zijn binnen de…rechtstakken actor, actor actiefeverest, advocaat, sporter, sportclub, procedure1
q2c.beEen feilloze oplossing die de samenwerking met de diverse actoren, de sancties, de sanctionerend ambtenaar het recidivisme en het sanctieregister bevat.divers actor, actor sanctierapportering, demo, sanctie, kliks, integratie1
lesbaladinsdumiroir.behet plezier van een nieuwe band tussen publiek en artiesten In heel België nam de culturele sector deel aan de nationale “Still standing for culture” rally op zaterdag 20 februari. Op de Grote Markt de Jodoigne was het het kermistheater van het Baladins du Miroir dat de andere culturele actoren…gezelschap, geldenaken, voorpagina, betrokkenheid, zwitserland1
smartflanders.be. Smart Flanders doet dit door te focussen op real-time open data en gedeelde referentiemodellen, en is erop gericht samenwerking tussen steden en actoren uit de quadruple helix te stimuleren. De gezamenlijke basisprincipes werden gevat in een stedelijk Open Data Charter dat in 2018 door de 13…stad actor, actor quadruplerealtime, opinie, charter, ontwikkelaar, imec1
we-are-health.beStimuleer continue samenwerking tussen alle actoren door de creatie van een geïntegreerd technologisch ecosysteem waarin interoperabiliteit, gestandaardiseerde protocollen en open source (basis) technologie vanzelfsprekend zijn. Ondersteun patiënten en burgers om optimaal te participeren in de…samenwerking actor, actor creatieecosysteem, wantrouwen, verplaatsing, ethiek, technologisch1
idee-diksmuide.be…We halen, net als jullie en met de bevoegde instanties alles uit de kast om deze fietsweg te stipuleren. Er dient hierbij met verschillende actoren, departementen te worden samen gewerkt. Als we SAMEN er voor gaan, moeten wij slagen in deze meer dan noodzakelijke opzet. Hetzelfde geldt…verschillend actor, actor departementid, diksmuide, gemeenteraad, theaterwandeling, opening1
advorma.beBijstand aan alle actoren van het bouwproces, van vergunningsfase tot afhandeling van betwistingen.bijstand actor, actor bouwprocesadvocaat, rechtsgebied, erelonen, tak, ondernemingsrecht1
digitalezorgondersteuning.beDigitaal is er nog geen naadloze aansluiting tussen de tools die de verschillende actoren gebruiken. Hierdoor is er geen vlotte één op één uitwisseling mogelijk. De verscheidene softwarepakketten die gebruikt worden binnen de eerste lijn sluiten niet op elkaar aan of zijn niet geconnecteerd met…verschillend actor, actor hierdoorzorgondersteuning, afstemming, efro, softwarepakketten, verscheidene1
no-ga.nl…De aangesloten leden stellen hun kennis en ervaring ter beschikking om in nauwe samenwerking en overleg met de overheid en de overige actoren, een passend wetgevend kader te verzekeren en uit te bouwen, dat voorziet in een open vergunningstelsel voor online kansspelen in Nederland…overig actor, actor passennoga, associatie, kansspel, bibliotheek, haag1
digital-asbl.beDigitale hulpmiddelen verveelvoudigen de macht van een organisatie. Wanneer maatschappelijke kwesties door de organisatie worden aangepakt, wordt digitale efficiëntie een cruciaal punt. Dit onderzoek staat ten dienste van de actoren in de vrijwilligerssector. Het helpt hen zich te positioneren…dienst actor, actor vrijwilligerssectorenquete, landschap, spectrum, associatief, maturiteit1
limburgradar.bestaat de Limburgse sociaaleconomische actoren graag bij om economisch te versnellen. Naast de creatie van ruimte om te ondernemen en het delen van kennis over de Limburgse economie, zet POM Limburg in op projecten en platformen die de Limburgse economie digitaler en koolstofarmer maken.sociaaleconomisch actor, actor graagpom, economisch, radar, synthese, faillissement1
psychiatrischexpertiseteam.beJe kan contact opnemen met het Psychiatrisch Expertiseteam wanneer je wordt geconfronteerd met een cliënt met een (vermoeden van een) geestelijk gezondheidsprobleem en je hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling of breder overleg met verschillende actoren wil.vorming, psychiatrisch, cliënt, psychisch, geestelijk1
netwerkeninternering.beHet doel van deze netwerken is het uitbouwen van samenwerkingsverbanden tussen zorg-, welzijns- en justitiële actoren.zorgaanbod, hof, cliënt, samenwerkingsverband, justitieel1
stepinlive.be" Voor ons is Step in Live niet zomaar een evenementenbedrijf, ze zijn echt begaan met onze jongeren kennis bij te brengen. De kans om verschillende actoren die bijdragen aan de ontwikkeling van grote evenementen gedurende heel het jaar in België heeft voor ons al veel deuren geopend. "verschillend actor, actor bijdragecrew, catering, consultancy, parade, artiest1
edudis.beHet bestellen, betalen en leveren van leermateriaal is een keten waarin school, distributeur en uitgeverijen een rol spelen. Door met de verschillende actoren in de sector afspraken te maken wil de organisatie oplossingen bespreekbaar en realiseerbaar maken. Edudis zal zich daarom inzetten om…verschillend actor, actor sectoreducatief, schoolboeken, leermiddelen, dialoog, belangeloos1
maisonbilobahuis.beBiloba wil senioren niet isoleren, maar hen integendeel helpen om actief deel te nemen aan het leven in de wijk. Daarom stemt het zijn acties af op die van andere lokale actoren met als uiteindelijk doel: SAMEN DE WIJK STERK MAKEN.lokaal actor, actor uiteindelijkbiloba, dagcentrum, wijk, woongemeenschap, bewoner1
denaturenblomme.beEr zijn nog actoren die hiermee bezig zijn. Vaak wordt dan slechts één aspect van de streek behandeld.damme, erfgoed, blomme, wandeling, traag1
misslanghaar.bealle facetten van de muziekberoepen. Houd het hoofd koel, denk niet dat je een meer getalenteerde muzikant bent dan wie dan ook. De verschillende actoren waarmee we samenwerken, moeten een goed beeld hebben van onze samenwerking met hen. Het gaat evenzeer om efficiëntie als om de menselijke kant…verschillend actor, actor waarmeemake-up, schoonheid, dieet, seksualiteit, klaus1
mdpadvocaten.beMDP staat reeds jarenlang diverse aannemers, maar ook andere actoren in het bouwproces (bouwheren, promotoren, architecten,...aannemer actor, actor bouwprocesmertens, paepe, advocatenkantoor, advocaat, vastgoed1
febul.beWij delen onze expertise op het gebied van huisvesting en sociale acties met de verschillende actoren en belanghebbenden in de sector in de Brusselse regio en met respect voor iedereen.verschillend actor, actor belanghebbendenhuisvesting, onthaal, financiering, wonen, psc1
ace-europe.beHoe kunnen lokale actoren samen beslissingen nemen over de ontwikkeling van hun gemeente, stad of regio?lokaal actor, actor samenace, monitoring, evaluatie, lobby, gender1
bbkph-cpbntp.beDe BBKPH ondersteunt eveneens talrijke filatelistische evenementen en tentoonstellingen, die ontmoetingsplaatsen zijn voor de verschillende actoren van de filatelistische markt.verschillend actor, actor filatelistischefilatelie, verzamelaar, filatelistische, verzameling, catalogus1
propertywallet.beProperty Wallet is ontstaan op vraag van actoren op de vastgoedmarkt die hun vastgoedportefeuille op een efficiënte en discrete manier wensen te beheren.vraag actor, actor vastgoedmarktwallet, investeerder, hét, discreet, kostenloos1
minerva-ebm.beSamenvattend kan worden gesteld dat de opkomende perceptie van de milieueffecten van geneesmiddelen bij zorgverstrekkers en in het bijzonder bij huisartsen in opleiding, een reële kans biedt om een proces te versterken dat bij politici en actoren op het vlak van water- en bodemzuivering reeds goed…politicus actor, actor vlakminerva, pijn, systematisch, apotheker, klinisch1
changeweb.nlEen organisatie beschouwen wij als een levend systeem dat altijd over potentieel beschikt om succesvol te zijn. Een systeem dat als een web functioneert en waarin alles samenhangt. Wij hebben een integrale visie op mens en organisatie. Dat wil zeggen dat we naar alle (f)actoren kijken die een rol…organisatie actor, actor rolverandermanagement, jose, roelofs, branche, individuen1
leiestreek.comDeze stap komt er na uitgebreid overleg met alle actoren: ouderraad, personeelsraad, Raad van Bestuur,overleg actor, actor ouderraadleiestreek, kleppe, actua, what's, weet1
grenzelozelogistiek.beAlle partners hebben een actieve interactie met het bedrijfsleven en met de logistieke actoren uit hun regio. Samen werken ze aan een "slimme grensregio zonder grenzen".logistiek actor, actor regiologistiek, grenzeloos, interleuven, multimodaal, grensregio1
mijnplanb.beGebouwen kunnen een belangrijk deel van hun waarde verliezen door een gebrek aan onderhoud en aanpassingswerken. We noemen hierbij niet alleen de bouwtechnische en bouwfysische elementen, maar ook de matschappelijke veranderingen als belangrijke actoren. Stilstaan is dus ook hier achteruitgaan!belangrijk actor, actor stilstaanopdrachtgever, budgetten, conditiemeting, eenmaal, kapitaal1
flandersfolknetwork.beHet netwerk is recent opgericht en wordt momenteel gedragen door enkele spelers binnen de folkscene. Het is de bedoeling om het netwerk op korte tijd te laten groeien en alle actoren binnen de Vlaamse folk te bundelen. Dan kunnen we samen aan het zelfde zeel trekken en een krachtige stem zijn…tijd actor, actor vlaamsfolk, award, professionalisering, muzikant, podium1
lepivot.be…uit geraken, te doorbreken. Deze families leven in schaamte en ondervinden een vorm van uitsluiting in hun eigen land. Deze mannen, vrouwen en kinderen hebben een reële behoefte om hun waardigheid weer op te bouwen, hun plaats in de maatschappij te vinden en actoren van verandering te worden.maatschappij actor, actor veranderingpresentatie, armoede, federatie, materieel, extreem1
intolaw.beHeb je een huur- of bouwgeschil? Of vragen over de koop- en verkoop, huur en verhuur van onroerend goed? Bespreek het met ons ervaren team. We begeleiden dagdagelijks diverse actoren van het bouwproces in tal van uiteenlopende geschillen.divers actor, actor bouwprocesintolaw, verkeersrecht, aansprakelijkheidsrecht, advocaat, contractenrecht1
scivil.beScivil is het kenniscentrum voor citizen science in Vlaanderen. We verzamelen en verspreiden kennis over citizen science en brengen actoren in het veld dichter bij elkaar. Scivil wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid, daarom bieden we onze basisdiensten gratis aan.science actor, actor veldgids, kenniscentrum, wetenschapper, handleiding, homepagina1
creosum.beDe toekomst is ruimte. En ruimte is toekomst. Daarom streeft CREO SUM élke dag opnieuw naar een duurzame invulling. Via realiseerbare, doordachte en toekomstbestendige oplossingen die meerwaarde bieden voor alle actoren. Opvallend? We denken altijd in mogelijkheden en nemen met veel enthousiasme…meerwaarde actor, actor mogelijkheidstedenbouw, stedenbouwkundig, doorgedreven, ontwerpbureau, atypisch1
vzwtraject.beVZW Traject ontwikkelt projecten op maat op basis van in-company. Ook kunnen regionale projecten ontwikkeld worden op basis van een samenwerking met regionale partners en actoren.vorming, perspectief, begeleiden, pensioen, betrokkenheid1
heosconsulting.beInitiatiefase: onderzoek naar de haalbaarheid van het project, data analyse, (markt)onderzoek; bepalen welke actoren in een team of consortium belangrijk zijn (zowel intern als extern bv. expertencommissie, juristen, fiscalisten, architect,...); het draagvlak inschatten; bepalen van wat mogelijkse…onderzoek actor, actor teamtransitie, cfr, finance, projectmanagement, betrekking1
bas-cbas.beHet BAS is een vzw, zijn leden en zijn bestuur vertegenwoordigen alle actoren van de Belgische sportwereld, zodat het garant staat voor een onpartijdige beoordeling wars van elke vooringenomenheid.bestuur actor, actor belgischreglement, samenstelling, arbiter, statuut, rechtspraak1
skorpio.devBent u een onderneming met werknemers of externe partners die allen deel uitmaken van de informatieflow binnen uw bedrijf? Of bent u een organisatie met een gevarieerde waaier aan actiedomeinen, actoren of filialen?actiedomeinen actor, actor filiaalwebdevelopment, beheersysteem, intuïtief, beheerder, inspanning1
televitas.comTelevitas is jouw innovatieve partner voor een toekomstgerichte, betaalbare, aantrekkelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg . Wij zijn er zowel voor zorgbehoevenden als zorgverleners en de diverse actoren binnen de gezondheidszorg. Samen voor een beter leven!divers actor, actor gezondheidszorge-health, modulair, hybrid, partnerships, sensor1
stadscampus.beSamenlevingsproblemen voorkomen en opvangen door het bevorderen van de communicatie tussen de verschillende actoren onderling enerzijds en met de overheid anderzijds: stadsbestuur, districtsraad, politie, buurtregisseur, ...verschillend actor, actor onderlingbuurtcomité, studentenbuurt, buurtbewoners, robijn, groote1
bnsa.beOmdat een belangrijk doel van de BNSA de support van de natuursteensector en haar actoren is, rekent de vereniging ook op bestaande technische ondersteuning met onder andere prestatieverklaringen, CE-markeringen en technische fiches.natuursteensector actor, actor verenigingnatuursteen, luxemburg, doelgericht, jaarboek, importeur1
everna.beJe staat er niet alleen voor: je neemt deel aan bestuursvergaderingen, stuurgroepen en overleg met lokale actorengc, vorming, gemeenschapscentrum, dierickx, participatie1
clijmansadvocaten.bevastgoed met inbegrip van de aansprakelijkheid van de diverse actoren (aannemer, architect, makelaar, …), van bodemsanering en van verzekeringen (BA en ABR)divers actor, actor aannemeradvocaat, s-gravenwezel, lezing, cliënt, teamplayer1
allesin1pakketten.netIn het bedrijfsleven van vandaag moeten nieuwe actoren, van het personeel tot het managementsysteem, praktisch en strategisch denken en handelen. Zowel het bedrijfsleven als de IT werken meer met voortdurend veranderende informatie die een aanpasbare planning en beheer van de activiteit vereist…nieuw actor, actor personeelzoekmachine, waarschijnlijk, tilburg, pakketten, optimalisatie1
spiceupsuccess.beSpice Up Success brengt jaarlijks de meest vooraanstaande CEO’s, topmanagers en ‘denkers’ samen uit het Belgische economische speelveld, met als objectief inspirerende ideeën te genereren en de grote uitdagingen van morgen te anticiperen…. Maar ook de actoren te ontmoeten die hier een sleutelrol…morgen actor, actor sleutelrolspreker, zitting, plenaire, begeleiden, deauville1
batopin.beOm te komen tot een optimaal netwerk van geldautomaten in België, is het belangrijk dat alle actoren samen met de overheid de handen in mekaar slaan. Vandaar ons voorstel om een uitwisselingsforum "Cash 2025" op te richten. Alle betrokken actoren worden hierop uitgenodigd om mee te denken over…belangrijk actor, actor samen, cash actor, actor hieropcash, geldautomaten, belg, werkplaats, bancontact1
testebpevents.bePublieke en private actoren ontmoeten elkaar tijdens IT Day 2019. Ontdek de behoeften van administraties. Bespreek de beperkingen van IT-projecten in de publieke sector en leer deze uitdagingen aan te gaan.private actor, actor elkaarcongres, ebp, ambt, overheidsopdrachten, award1
essensciaforsustainability.beessenscia en de bedrijven van de chemie, kunststoffen en life sciences in België zijn vastbesloten om een sleutelrol te spelen in het helpen realiseren van alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Samen met de overheid, sociale partners, ngo’s en andere maatschappelijke…maatschappelijk actor, actor sectoressenscia, kunststof, indicator, klimaat, voorwoord1
voedingverbindt.beDe Eco Food Map is een interactieve tool die het voedselsysteem in en rond Leuven in kaart brengt. De tool geeft de nodige informatie over alle initiatieven, actoren, experten en indicatoren in het Leuvense voedselsysteem.initiatief actor, actor expertjun, voedselsysteem, landbouw, inspiratiesessie, sep1
egdp.beErfgoed en leefomgeving zijn met elkaar verweven. Daar de ons omringende wereld steeds in beweging is, pleit de EGD&P voor een beleid waar alle relevante actoren deze verandering begeleiden in samenwerking, transparantie en gelijkwaardigheid. In het memorandum ‘ Erfgoed een mensenrecht, ook in…relevant actor, actor veranderingpolder, erfgoed, haven, agrarisch, memorandum1
alterius.beZo moesten we vaststellen dat de gerechtsdeurwaarder, onvermijdelijke actor in de gerechtelijke fase, afwezig was in de minnelijke fase. Sinds 1996, hebben wij dus het concept « voortdurende opdracht » .onvermijdelijk actor, actor gerechtelijkgerechtelijk, invordering, minnelijk, schuldvordering, gerechtsdeurwaarder1
itinera.teamBrain Trust zal zo’n tweehonderd actoren verzamelen uit de economische wereld en de burgersamenleving. Over de resultaten van deze bijeenkomsten zullen we regelmatig communiceren. Zelf geeft Itinera de aanzet met een white paper , een basisdocument waarin de opzet en de doelen van Brain Trust…tweehonderd actor, actor economischitinera, karel, volckaert, samenleving, submenu1
osgg.beHet Rijksarchief Leuven heeft een openstaande vacature voor een doctoraatsonderzoek op het raakvlak tussen geschiedenis en beleid. De doctoraatsstudent zal onderzoek verrichten naar de methodes en technieken waarmee historici en archivarissen maatschappelijke actoren kunnen adviseren. Prof. Dr…maatschappelijk actor, actor drugent, historicus, universiteit, alumni, lezing1
cvg.beDe gerechtsdeurwaarder is niet de stoffige ambtenaar van gisteren, maar wel de dynamische juridische actor van morgen. Een progressieve houding is onontbeerlijk.juridisch actor, actor morgengerechtsdeurwaarder, bestuursleden, conferentie, politiek, aanzien1
drbexperten.beHet is onze opdracht de oorzaak en omvang van de schade te bepalen en te toetsen aan de bepalingen van het verzekeringscontract. Dit in overleg met de verschillende actoren waaronder schadelijder, verzekeringsmakelaar, verzekeraar en aansprakelijke partijen.verschillend actor, actor waaronderroover, boeykens, verzekeraar, kmo, woningbouw1
etair.euEen gedeeld toezicht op de binnenluchtkwaliteit (wetenschappelijk, technisch, regelgevend …) uitbreiden onder de actoren in de bouwsector evenals instrumenten voor goede praktijken.regelgevend actor, actor bouwsectorprojectpartner, betrekken, hulpmiddel, technologische, bewaking1
vlaamstalenplatform.beHet Vlaams Talenplatform vraagt dringende actie om het talenonderwijs in Vlaanderen te versterken, op alle niveaus en in samenwerking met alle betrokken actoren: overheid, onderwijsverstrekkers, directies, leerkrachten, universiteiten, hogescholen, centra voor volwassenenonderwijs, uitgevers en…samenwerking actor, actor overheidwerkgroep, ugent, vub, ku, uantwerpen1
ilvomarienlivinglab.beOnze expertise ten dienste van reders, vissers, vishandelaars en actoren betrokken bij het visserijbeleidvishandelaars actor, actor visserijbeleidlab, living, marien, ilvo, cocreatie1
ondernemendturnhout.be…Turnhoutse industriezones samen om te netwerken en te werken aan het positieve imago van Turnhout als stad om in te werken en te ondernemen. We willen opportuniteiten en knelpunten aanpakken en de contacten met het Turnhoutse stadsbestuur en andere actoren zoals onderwijs en cultuur … verstevigen.stadsbestuur actor, actor onderwijsturnhout, ondernemen, industrieterrein, nest, brouwerij1
stijnkeuleers.be…worden eind januari 2018 bij Avrotros op NPO 3. En raar maar waar ik moest Frans spreken :-p Thursday I was given the chance to play as a guest actor in the 8th episode of the dutch comic series 'De Luizenmoeder. I played the character Eugene De Beauvoir. This series will be broadcasted at the…guest actor, actor thestijn, keuleers, figurant, apr, toffe1
thuisverplegingzovl.beEén van de doelstellingen van de Lokale Kring Vlaamse Ardennen is om de multidiciplinaire samenwerking binnen de eerstelijnszorg te versterken met de regionale actoren alsook om de onderlinge samenwerking van de zelfstandige thuisverpleegkundigen te ondersteunen en te stimuleren. De regionale…regionaal actor, actor alsook, actor chirurgzoeken, kring, thuisverpleegkundigen, ardennen, huisarts1
blauwecluster.beDe haven van Oostende, waar onshore en offshore activiteiten samenkomen, is een ideale locatie om heel wat actoren uit de blauwe economie te ontmoeten. Kom op dinsdag 23 augustus naar Oostende en geniet met volle teugen van een ontspannende en inspirerende namiddag en avond aan de kust.heel actor, actor blauwcluster, economie, blue, award, twaalf1
mobiliteitsraad.be…Dankzij de digitale technologie, het nieuwe werken, de flexibele inzet van het secretariaat en een goede samenwerking tussen onze leden en de actoren betrokken bij de beleidsvorming slaagden we erin om het voorbije jaar 30 adviezen en een mobiliteitsverslag binnen de gevraagde termijn aan delid actor, actor beleidsvormingmora, mobiliteit, commissie, kerncijfers, goederenvervoer1
hsp.beHSP kan ingrijpen zodra een beslissing van de overheid, in de brede zin, ter discussie staat, zowel ten behoeve van publieke als private actoren. Wij begeleiden onze cliënten zowel bij…private actor, actor cliënthsp, afval, burgerlijk, stedenbouw, aanbesteding1
innovationforum.beDeze nieuwe horizon in de wereld van voedsel stimuleert nu creativiteit en innovatie bij ‘early users’, maar wordt in de komende decennia onontkoombaar voor alle actoren.forum, keynote, speaker, speeddate, voedsel1
belplant.beAlle actoren in de voedselketen zijn het eens met de belangrijkste beginselen van de Farm to Fork strategie en zijn zich er ten volle van bewust dat een constante en substantiële verbetering nodig is om te komen tot een meer duurzame aanpak van onze voedselsystemen.gewasbeschermingsmiddelen, gewasbescherming, filmpje, vergadering, instituut1
verkoopdirectjehuis.beAls familiaal bedrijf zijn wij sinds jaar en dag verwant met zowel de vastgoed- als de financiële sector. Zo zagen wij de noodzaak in om een platform aan te bieden waar een verkoper snel en efficiënt in contact kan komen met verschillende actoren in de markt.verschillend actor, actor marktinvesteerder, opkoper, vergelijk, discreet, bouwgrond1
intego-advocaten.beDaarnaast staat hij alle actoren van het bouwproces bij, gaande van opdrachtgever over architect tot aannemer, en dit zowel adviserend als remediërend.daarnaast actor, actor bouwprocesadvocaat, mr, materie, vennootschap, hellemans1
b2build.beHet B2Build Mediaplatform richt zich op de verschillende actoren in de bouwsector. Gestructureerde kennisdeling en netwerking staan centraal binnen onze vijf thematische co-brandingplatformen.verschillend actor, actor bouwsectorbouwsector, vastgoedcommunicatie, evolutie, circulair, academy1
kba-foncaba.beBurundi en DRC bevinden zich in een onzekere situatie. Een oprechte dialoog kan Burundi redden van het geweld dat dagelijks mensenlevens eist. De Congolese actoren moeten ook rond de tafel gaan zitten om hun standpunten te harmoniseren in het kader van het verkiezingsproces. In Burkina Faso heeft…congolees actor, actor tafelkba, e-mailadres, afdrukken, karibu, dialoog1
vividatwork.beMet een sterk en belastbaar lichaam sta je als medewerker of leidinggevende sterk in je schoenen. Binnen dit thema reiken we cruciale handvatten aan voor een grotere belastbaarheid, meer fysieke veerkracht, minder houdingsgebonden klachten en optimaal energiemanagement. Tevens vind je hier de…tevens actor, actor absoluutvirtueel, interactief, lead, marktplaats, demo1
wearegraphicdesigners.beNB: Het beroep van grafisch ontwerper definiëren is moeilijk omwille van twee factoren: ten eerste is het een vorm van communicatie en die is per definitie oneindig. Ten tweede doen interdisciplinariteit en technologische veranderingen de grenzen vervagen en de actoren exponentieel toenemen.grens actor, actor exponentieelontwerper, opdrachtgever, sympathisant, visueel, vormgever1
johnmalfroid.be…is om een breed gamma aan advertentiemogelijkheden aan te leveren, op maat, van topkwaliteit en aan een redelijke prijs. Toewijding, hard werk en persoonlijke service staan centraal, alsook een nauwe samenwerking met de beste distributeurs en andere gespecialiseerde actoren in de industrie.distributeur actor, actor industriejohn, visuals, belettering, wagenpark, knowhow1
boukebilliet.beEen van de grootste nadelen van het gebruik van een actor op deze manier zijn de kosten. Aangezien dit een langetermijnoplossing is, investeert u geld in iets dat zo lang mogelijk in uw pand blijft Professionele trainingsacteur . Als je net begint of gewoon niet over het budget beschikt, dan is…gebruik actor, actor maniermakelaar, castro, billiet, nadeel, ethereum1
dewashond.beVia dit aanbod bieden we een helder inzicht in hoe transities beter te begrijpen zijn en hoe je er naar kunt handelen. Door praktische handvaten te hanteren leer je transitiegericht interveniëren en bijsturen. En door het identificeren van relevante actoren en (machts)relaties ben je beter in…relevant actor, actor machtstransitie, radicaal, samenleving, diepgaand, economie1
bureausagesse.beIndien gewenst, steeds in overleg met de cliënt, is er samenwerking met andere betrokken actoren zoals de school, het CLB, trajectbegeleider, psycholoog, ... .samenwerking actor, actor schoolbijles, knokke, studiebegeleiding, diploma, secundair1
participatiesurvey.beNa het afnemen van alle interviews worden de gegevens geanalyseerd. De resultaten van deze analyses worden in tabellen weergegeven en besproken in meerdere publicaties, zodat deze gebruikt kunnen worden door de Vlaamse Overheid, onderzoekers, actoren in de vrijetijdssector of andere…onderzoeker actor, actor vrijetijdssectorinterview, opzet, webtool, presentatie, studiedag1
trizone.bepraktisch en doelgroepengericht draaiboek beter inspelen op vragen, wensen en verwachtingen van burgers, projectontwikkelaars, beleidsmakers, politici, … opdat windprojectvoorstellen in de toekomst nog meer aandacht geven aan participatie van de verschillende betrokken actoren in de lokale omgeving.verschillend actor, actor lokaalklimaat, samenleving, griet, klimaatneutraal, wonen1
transitiellw.bezijn op talenten van mensen. Jongeren uit de laatste graad secundair onderwijs krijgen in dit experiment de kans om talenten en bijhorende vaardigheden te ontwikkelen in een inclusieve leerhub waar onderwijs, werkgevers en diverse actoren uit de samenleving samen leercontexten creëren voor jongeren.divers actor, actor samenlevingtransitie, historiek, samenleving, campus, levenslang1
mhealthbelgium.behet eHealth-platform : is een federale overheidsinstelling die heeft als missie om een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg, met de nodige waarborgen op het vlak van de…informatie-uitwisseling actor, actor gezondheidszorghulpmiddel, applicatie, zorginstelling, zorgprofessional, financiering1
rooflight.pro…rookafvoer, ventilatie en natuurlijke verlichting, voldoet Rooflight Project aan de strengste technische vereisten (CE-markering, conformiteit met de norm NBN S21208) en kunnen we een antwoord bieden op alle vragen van de belangrijkste actoren van een project (architect, ontwerpbureau, bouwheer, …)belangrijk actor, actor projectrookafvoer, introductie, rwa, lichtkoepel, koepel1
future-factory.nlFabriekscomponenten (off-site): 20% kostenreductie door slimmer design, engineering en processing en het wegnemen van actoren en marges in de toeleveringsketen (ketenintegratie).processing actor, actor margeschaal, consortium, woongebouw, propositie, bidbook1
construcity.brusselsDe Brusselse bouwsector en in het bijzonder de sector van het ecologisch bouwen, bulkt van de jobs, opleidingen en toekomstperspectieven. Met het oog op voortdurende evolutie en met de ondersteuning van alle publieke en private actoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bieden we aan de…private actor, actor brusselsecologisch, monitoring, tewerkstelling, bouwsector, leerling1
ventilusintendant.beOp 7 mei 2021 kreeg Guy Vloebergh van de Vlaamse Regering het mandaat om als intendant in alle onafhankelijkheid en onpartijdig in overleg te treden met alle actoren die betrokken zijn bij het Ventilus-project. Dit project brengt de elektriciteit die door toekomstige windparken op de Noordzee op…overleg actor, actor ventilus-projectintendant, regering, mandaat, basisfuncties, guy1
forum-immobilier.beHet Forum Immobilier de Charleroi Métropole brengt op één plaats de steden, gemeenten, publieke partners en alle actoren uit de vastgoedwereld samen. Het Forum biedt u een onderdompeling in de projecten van de Metropool.partner actor, actor vastgoedwereldforum, fotogalerij, beaux-arts, metropool, vastgoedwereld1
eurolife.beTot onze referenties behoren actoren die opereren op nationaal of internationaal niveau en in uiteenlopende sectoren zoals de communicatie- en informatietechnologieën, de biofarmacie, de biotechnologie, de voedingsindustrie, de productdistributie en elektrische oplossingen.referentie actor, actor nationaalstrategisch, agentschap, pr-bureau, parallel, vermelding1
comitet.beHet Comité T bestaat uit actoren uit het maatschappelijk middenveld die hun expertise bundelen om nieuwe maatregelen in de strijd tegen het terrorisme op te volgenen te analyseren. In die zin werken mensen uit de praktijk en uit het middenveld, , professoren, advocaten en onderzoekers samen om de…comité actor, actor maatschappelijkverslag, samenvatting, strijd, mensenrechten, verslaan1
proximitybelgium.beDe campagne 'Proximity' heeft tot doel een uniek en sectoroverschrijdend samenwerkingsverband op te zetten tussen verschillende actoren die in een bepaalde regio actief zijn – een stad, (lokale) bedrijven, burgers, verenigingen - met als finaal resultaat lokale, concrete en duurzame…verschillend actor, actor regiolaureaten, transitie, ecologisch, vilvoorde, planet1
jcsnation.beVanuit die visie wil BOS+ diverse doelgroepen aanzetten om zich actiever in te zetten voor meer en beter bos. Omwille van het brede maatschappelijke belang van bos moet BOS+ haar pleidooi samen met andere geëngageerde maatschappelijke actoren voeren. Daarom stelt BOS+ instrumenten ter beschikking…maatschappelijk actor, actor instrumentbos, textiel, kledij, ecologisch, kadobon1
iedereencirculair.beDoorheen de website vind je ervaringsverhalen van actoren uit diverse sectoren, stuk voor stuk met hun eigen bijzonder verhaal.ervaringsverhalen actor, actor diverscirculair, economie, casier, ontwerper, it's1
thuisverplegingpauwelsdirk.beAls thuisverpleegkundigen zijn wij één schakel in het hele zorggebeuren. Als we streven naar totaalzorg is communicatie en overleg tussen de verschillende actoren in de zorg cruciaal. Daarvoor zijn er nog andere talloze zorgpartners .verschillend actor, actor zorgdirk, pauwels, thuisverpleging, carmen, palliatieve1
kenniscentrumpotential.beVanuit onderzoek weten we dat we een inclusieve leeromgeving creëren door aan volgende doelen te werken namelijk ‘diversiteit waarderen en benutten’ en ‘verbindend samenwerken met verschillende actoren’ .kenniscentrum, inclusie, leeromgeving, diversiteit, i.1
carewear.beIn4care organiseert een festival van de zorginnovatie waar actoren en bedrijven in de zorg elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Nele De Witte en Tom Van Daele geven op het Domus Medica connecting the dots stage een presentatie over hoe technologie kan bijdragen aan geestelijke gezondheidszorg op…zorginnovatie actor, actor bedrijfsymposium, vlaio, gezondheidszorg, daele, tom1
elementaire-rechtspraak.beDe VZW wil via een wetenschappelijk verantwoorde op de praktijk afgestemde selectie, recente rechtspraak selecteren en beter toegankelijk maken (Tijdschriften, databank en boeken) voor alle actoren van Justitie en dus onrechtstreeks voor de rechtsonderhorigen.boek actor, actor justitierechtspraak, elementaire, databank, voorzitter, cassatie1
ooockompas.beVertrekkend vanuit de opdracht van een maatschappelijke actor observeren we en gaan we in dialoog met alle betrokkenen om samen te zoeken naar de meest aangewezen en haalbare interventie , binnen de maatschappelijk gestelde grenzen.maatschappelijk actor, actor dialoogkompas, oooc, problematisch, context, leefsituatie1
semainedelasecurite.beTijdens de week zijn er verschillende activiteiten om de beleidsmakers, actoren van Justitie en het grote publiek te sensibiliseren rond de meest voorkomende gevallen van winkelcriminaliteit. Als u klikt op de knop Agenda verneemt u er alles over.beleidsmakers actor, actor justitiefederatie, handel, kosten, miljard, gevaar1
vanmaldergem.be…oplossing te komen voor de juridische problemen waar u als cliënt mee wordt geconfronteerd. ​Hetgeen een advocaat onderscheidt van alle andere actoren die bij juridische problemen kunnen tussenkomen (zoals bijvoorbeeld notarissen, gerechtsdeurwaarders of bemiddelaars), is dat hij uitsluitend in…advocaat actor, actor juridischadvocaat, tijdstip, úw, cliënt, aalter1
mortselleeft.beHet handelscentrum nieuw leven inblazen door de aanstelling van een centrummanager die de schakel vormt tussen het bestuur, de handelaars, event-organisatoren en andere actoren.mortsel, studierichting, handelaar, wijk, skiën1
thuisverpleginglaporte.beWe stellen kwalitatieve thuiszorg voorop en doen het nodige om er voor te zorgen dat de zorgen thuis haalbaar zijn en blijven. We zorgen voor een goede samenwerking met de verschillende actoren in de thuiszorg. We organiseren zo nodig een overleg met de thuiszorgdiensten om de zorg op elkaar af te…verschillend actor, actor thuiszorgthuisverpleging, laporte, verpleegkundig, palliatieve, verpleegtechnische1
abr-bwv.be…Belgisch Wegencongres aan bod kwam, verder uitdiepen tijdens de door de BWV en Tradecowall georganiseerde activiteit op 16 juni 2022 . Op het programma: bezoek van exploitatiesites, thematische workshops en een gezellig moment van uitwisseling en ontmoeting voor alle actoren van de wegenbouw.ontmoeting actor, actor wegenbouwbwv, congres, vergadering, secretariaat, willy1
kbsantwerpen.beDe Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimuleert doeltreffende…europa actor, actor veranderingkbs, boudewijnstichting, koning, stichting, filantropie1
pronatura.beVlaams minister van Sport Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zetten hun schouders onder de Green Deal Sportdomeinen om de buitensportdomeinen in Vlaanderen duurzamer, groener en innovatiever te maken. De overheid zal samen met verschillende partners zoals Pro Natura en Spoor2 en…natura actor, actor kennisnatura, economie, giovanni, werkgever, landschapsinrichting1
fpp-pff.beDe Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen tot een betere samenleving. De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de…europa actor, actor veranderingdialoog, gemeenschap, uitwisseling, brug, prins1
boogersgroep.nlDe kracht van een community mag niet onderschat worden. Het gaat hier niet om de individuele actoren. Het gaat om de kracht van de samenwerking en die is per definitie groter dan de som van de delen.individueel actor, actor krachtcommunity, ondernemen, casino, oranje, investeren1
hopeandchange.beHet doel is het grote publiek bewust te maken van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling, maar ook banden en synergieën tot stand te brengen tussen burgers, tussen bestaande projecten en tussen overheidsinstellingen, al deze actoren van morgen die zich inzetten voor het algemeen welzijn van de…overheidsinstellingen actor, actor morgenbeurs, projectleider, ondanks, uitwisseling, gezelligheid1
cmceurope.bemeestal gebeuren na diagnose van een behandelbare of progressieve pathologie, een diagnose meestal gesteld door actoren buiten het CMC.meestal actor, actor cmccmc, complementair, aandoening, suikerziekte, burn-out1
samsonluc.beOm de beste zorg mogelijk te maken hechten we binnen de praktijk veel belang aan communicatie tussen de verschillende actoren (huisarts, mantelzorger, verpleegkundige, apotheker en specialist).verschillend actor, actor huisartsthuisverpleging, luc, samson, wondzorg, stomazorg1
wvisolatie.beSinds de start van Waeyaert-Vermeersch in 1967 hebben wij heel wat expertise en knowhow opgebouwd. Onze experten begeleiden architect, handelaar, aannemer, bouwheer en andere actoren in de bouwwereld met professioneel advies. Kiezen voor Waeyaert-Vermeersch is kiezen voor een perfecte service.bouwheer actor, actor bouwwereldisolatie, passief, brandbescherming, isolatiemateriaal, akoestisch1
dezwartespecht.beVerdenkingen naar andere actoren worden ook al snel gemaakt maar dat er ook binnenskamers van Natuurpunt fricties bestaan dat wordt niet op jullie brandstapels gelegd.verdenking actor, actor snelspecht, natuurpunt, berichtgeving, liereman, eenzijdig1
kapiteinbaaf.beBij het ondersteunen van de jeugdbeweging wenst onze VZW de connectie en het samenhorigheidsgevoel te versterken tussen alle leden, actoren, partijen en betrokkenen binnen onze jeugdbeweging. Onze VZW wilt hierin de rol van verenigende en verbindende factor spelen.lid actor, actor partijkapitein, ninove, ksa, valentijnsontbijt, oudleiding1
kids-gids.beEen kindvriendelijke stad brengt kindvriendelijkheid tot stand via een gedeeld en open leerproces tussen diverse lokale actoren en in afstemming met de lokale context.lokaal actor, actor afstemmingstedelijk, tiener, kindvriendelijk, luik, ambitie1
nelesente.beDe vergoeding van de advocaat bestaat uit erelonen en een vergoeding voor kosten (briefwisseling, verplaatsing, …). Meerdere factoren hebben een invloed op de totale kostprijs van de bijstand zoals de aard van het geschil, de draagwijdte van het advies, de gedragingen van andere actoren in het…gedragingen actor, actor geschilnele, advocaat, materie, balie, jurist1
bartcaron.be…Misschien niet vreemd door de grote impact van de Coronacrisis, maar in het kader van een democratie wel iets om ongerust over te zijn. De massieve aandacht voor corona heeft de traditionele nieuwswaarden en de normale aanwezigheid van thema’s en actoren in het nieuws sterk door elkaar gehaald.thema actor, actor nieuwsbart, erfgoed, politiek, onroerend, parlement1
vsvvrijwilligers.beDe VSV streeft samen met alle betrokken actoren naar nul verkeersslachtoffers . Door onze inzet en expertise zorgen we ervoor dat mensen zich veilig gedragen in het verkeer. Dat doen we door educatie en sensibilisering naar alle weggebruikers.samen actor, actor nulvsv, verkeer, vrijwilligerswerk, verkeersslachtoffers, gedragsverandering1
cocreate.brusselsHoe kunnen burgers zich organiseren om zich het energievraagstuk toe te eigenen en actoren in het energielandschap van Brussel te worden?energievraagstuk actor, actor energielandschapstrijd, economie, stadslandbouw, huisvesting, wijk1
teampreventieontwikkeling.be... instrumenten ontwikkelen ter ondersteuning van actoren bij het opzetten, plannen, uitwerken en evalueren van wenselijke preventie-initiatieven.ondersteuning actor, actor planpreventie, tpo, vorming, preventief, terminologie1
orientes.beOrientes is volledig onafhankelijk, ondersteunt publieke en private actoren bij hun vastgoedprojecten en ontwikkelt modellen om tot een realiseerbaar project te komen. Hierbij bouwen wij op onze ruime ervaring.private actor, actor vastgoedprojectvastgoedproject, boudewijnlaan, prins, wilrijk, opdrachtgever1
adriaanvanaken.beHet is het vermogen om af te sluiten dat de zinsbeheersing definieert en de actoren van de Zin als een duur, verworven, veroverd, hoogste vakmanschap kenmerkt. De leraar is iemand die zijn zinnen afmaakt, een geïnterviewd minister getroost zich zichtbaar veel moeite om een einde aan zijn zinnen te…zinsbeheersing actor, actor zindansbaar, politiek, adriaan, elsschot, interview1
pjpt-prvi.beHet Platform Recht voor Iedereen (PRVI) is een feitelijke vereniging die actoren uit het Belgische maatschappelijke middenveld en de gerechtelijke wereld - verenigingen, vakbonden, collectieven - uit het noorden en het zuiden van het land samenbrengt, met als doel om de toegang tot de justitie…vereniging actor, actor belgischrechtvaardigheid, actualiteit, justitie, bijstand, collectief1
wvcb.beWVCB is ingebed in het West-Vlaamse Welzijnslandschap en streeft naar behoud en verdere uitbouw van (structurele) samenwerkingsverbanden met de diverse actoren die mee een rol spelen bij de ondersteuning van onze doelgroep.divers actor, actor meeass, aanmeldingsformulier, mdt, historiek, getuigenissen1
medvocat.beMedvocat vzw verenigt advocaten uit Vlaanderen die door de Federale Bemiddelingscommissie erkend zijn als bemiddelaar . Medvocat promoot bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting ten aanzien van alle betrokken actoren: ondernemingen en particulieren, overheidsinstellingen (waaronder…aanzien actor, actor onderneminggeschil, bemiddelaar, advocaat, permanentie, balie1
umb-limburg.beDe UMB brengt de vele sociale en ecologische actoren (verenigingen, burgers en instellingen)¬†samen in een partnerschap, een warme en brede alliantie van solidariteit en samenwerking. Een wereld van verbondenheid en betrokkenheid uitbouwen, dat doe je immers niet in gespreide slagorde. Vernetting…ecologisch actor, actor verenigingverslaan, leefbaar, kennismaking, werkgroep, economie1
stabiliteit-bureauranst.beBureau Ranst is uw partner om uw ontwerpen op vlak van structuren te optimaliseren, dit steeds in samenspraak met alle actoren in het bouwproces.samenspraak actor, actor bouwprocesranst, stabiliteitsstudie, stabiliteit, projectontwikkeling, verzorgingstehuis1
evadekoning.beVele actoren binnen politie en justitie beschikken niet over een gedegen medische achtergrond, hetgeen het lezen en begrijpen van een medisch dossier, een toxicologisch rapport of een autopsieverslag niet eenvoudig maakt.veel actor, actor politieeva, koning, forensisch, symposia, webinar1
goedinerfgoed.be"Archeologie en erfgoedzorg wordt in Vlaanderen geregeld via een aantal complexe wetten en decreten. Op de koop toe verandert de regelgeving om de haverklap. Soms is het zelfs voor ons als ervaringsdeskundigen moeilijk volgen. Goed in erfgoed helpt bouwheren, besturen en andere actoren vooruit met…bestuur actor, actor erfgoederfgoed, archeologienota, erfgoedproject, archeologie, archeologisch1
duurzaamheidsfonds.beHet Fonds is er voor elk project dat de Vlaamse sierteeltsector duurzamer in the picture zet qua omgaan met mensen, de planeet en het bedrijf. Het gaat om maatschappelijke projecten, waarbij liefst zoveel mogelijk actoren betrokken zijn, projecten die een concrete groep mensen of actoren aansporen…lief actor, actor project, mensen actor, actor duurzamsierteelt, sierteeltsector, planeet, duurzam, criterium1
vvbb.beHet Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk voor alle actoren werkzaam rond en geïnteresseerd in beleidsevaluatie, binnen alle beleidssectoren en bestuursniveaus.netwerk actor, actor werkzaambrug, theorie, academisch, administratie, kloof1
weareforest.beVorst Nationaal is een belangrijke culture actor in de regio Brussel die het publiek milieubewuster probeert te maken. Dit blijkt uit onze keuze voor de circulaire economie, die zich niet alleen vertaalt in de modernisering van de installaties om zo te evolueren naar een groen gebouw, maar tevens…culture actor, actor regiovorst, mobiliteit, concertzaal, zaal, stedelijk1
keystones.be…de ernst van het gebrek en de impact op de veiligheid of het comfort van de gebruiker. Daaruit kan worden afgeleid dat op zijn minst een aantal actoren het toekennen van 15 strafpunten en dus een verklaring tot ongeschiktheid op basis van één gebrek te verregaand vinden, zeker wanneer het een…aantal actor, actor strafpuntenvastgoed, keystone, procent, regering, woonkrediet1
previs.beHet beleid en de werking van Previs worden bepaald door een stuurgroep waarin alle belangrijke actoren op het vlak van veiligheid binnen de sector vertegenwoordigd zijn. De volgende instanties zijn vertegenwoordigd binnen Previs:belangrijk actor, actor vlakboord, visser, preventie, arbeidsongevallen, handboek1
opus25.beZo ondersteunt opus25 de publieke actoren bij het opmaken en uitrollen van klimaatrobuuste waterplannen , proactief weg- en rioolbeheer , en synergie- en databeheer. Voor de private klanten levert opus25 een toegevoegde waarde bij het indienen van vergunningsdossiers, en het aanpakken van…publiek actor, actor klimaatrobuusteopus, proof, modellering, circulair, synergie1
traiteurlekker.beHet TERTS-project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt ook nog financiering vanuit lokale actoren.menukaart, slaatjes, soep, meeneemgerechten, superlekker1
buroboris.beWe hebben vanaf de start ervoor gekozen om het ontwerp- en participatieproces tot één geheel te verweven om zo te komen tot een open en transparant planningsproces. Concreet verzamelden we alledaagse praktijken, kennis en dynamieken in de wijk door te gaan wandelen met diverse actoren die er…divers actor, actor werkcirculair, buro, boris, stedelijk, reclaim1
steunpuntouderverstoting.beHet sensibiliseren van betrokken instanties zoals advocatuur, justitieel apparaat, CLB actoren en zorgverleners in een ruime zin. ​clb actor, actor zorgverlenersteunpunt, ouderverstoting, professionel, definitie, versa1
mertens-depaepe.beMDP legt de focus op een aantal specifieke sectoren waarin onze advocaten bijzonder bedreven zijn. Wij kennen deze sectoren door en door en zijn dan ook goed geplaatst om alle actoren hierin bij te staan met al hun juridische problemen. Ontdek hier op welke sectoren MDP zich specifiek toelegt.goed actor, actor juridischadvocaat, paepe, ondernemingsrecht, bouwrecht, vennootschapsrecht1
weaponforum.beEconomische actoren (zoals handelaars, schietstanden, fabrikanten, ...) kunnen aansluiten via Wapenunie (in Vlaanderen of Brussel) of Unact (in Wallonië, Brussel of de Duitstalige gemeenschap). Ook organisaties van wapenbezitters (zoals schuttersfederaties, airsoft federaties…economisch actor, actor handelaarforum, wallonië, rechtszekerheid, bedoeling, inspanning1
gymclubtienen.beMet de campagne "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" wil Gymfed deze actoren ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord sporten.gymfed actor, actor pedagogischgymclub, gymnast, dewit, tom, voorzitter1
advokatenkantoor.beHij focuste zich op het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht en behartigde de belangen van werkgevers, werknemers en (openbare) actoren in de sociale zekerheid.openbaar actor, actor socialegieter, marina, dirk, handelsrecht, betwisting1
belfertil.beAlle actoren in de voedselketen zijn het eens met de belangrijkste beginselen van de Farm to Fork strategie en zijn zich er ten volle van bewust dat een constante en substantiële verbetering nodig is om te komen tot een meer duurzame aanpak van onze voedselsystemen. Niettemin blijkt uit…mineraal, meststof, chemie, circulair, essenscia1
sleepersreign.beDan is het voldoende om te zeggen dat de privésleutel van uw portemonnee het enige is dat een kwaadwillende actor ervan weerhoudt toegang te krijgen tot uw crypto-rijkdom of deze over te hevelen. Daarom bestaan ​​er verschillende technieken voor veilige, private sleutelopslag. Over het algemeen…portemonnee actor, actor ervanaandeel, cryptocurrency, wallet, hot, cryptocurrencies1
nochildleftbehind.beHet Initiatief TruStone is voor de meeste actoren in de natuursteensector geen onbekende meer. Vlaanderen en Nederland bundelden in 2019 de krachten en richtten een multistakeholderinitiatief op waar zowel overheden, bedrijven, ngo’s en vakbonden de schouders zetten onder een verantwoord…veel actor, actor natuursteensectorkinderarbeid, indiase, kindertijd, india, gemeenschap1
cogenius.beAlle actoren kunnen bij ons terecht: energieleveranciers, netbeheerders, energieproducenten en industriële grootverbruikers.energieleverancier, modulair, vastgoed, energiemarkt, netbeheerder1
west4work2021.beTien organisaties bundelden hun krachten en stelden een boeiend programma met ruim 50 sprekers samen. Op de innovatieplaza kan je inclusieve technologieën ontdekken en beleven. En tijdens WEST4afterWORK kan je naar hartenlust netwerken met alle belangrijke actoren van de West-Vlaamse arbeidsmarkt.belangrijk actor, actor west-vlaamsarbeidsmarkt, howest, terugblik, werkvloer, demo1
bonnevie40.beDe identificatie van de ondervonden belemmeringen betreft verschillende actoren: bewoners, beheerders, aannemers, maar ook adviseurs. Deze uiteenzetting over de redenen waarom renovatie tijd vergt en soms niet lukt, maakt het mogelijk de [...]verschillend actor, actor bewonerbuurthuis, extravert, alarm, opendeurdag, reno1
youpibugs.beU kunt op deze webstek kennis maken met het verhaal van het kinderdagverblijf en zijn pedagogische principes, met de kwaliteit van het onthaal dat al onze actoren voor ieder kind en zijn familie voor ogen hebben.onthaal actor, actor kindpedagogisch, directie, kinderopvang, kinderdagverblijf, ontplooiing1
freelo.be…als solo-ondernemer. De organisatie wil hierbij haar bestaansreden duidelijk differentiëren en complementair maken aan bestaande Vlaamse actoren binnen de freelance-, kennis- en starterseconomie. Het wil in eerste instantie een inhoudelijke onderzoeks- en kennisintermediair zijn. FREELO…vlaams actor, actor starterseconomiesolo-ondernemer, freelancer, economisch, oprichten, inspireren1
charlier-consult.beEen sterke focus op overleg tussen overheden, semipublieke spelers en private actoren, hetgeen vlotter, menselijker en risicoverlagend werkt.private actor, actor hetgeenconsult, ruimtelijk, bestuursrecht, omgevingsrecht, ordening1
policingandsecurity.beHet CPS is een onafhankelijke organisatie die die samen met de politie en alle actoren in de veiligheidssector tracht bij te dragenpolitie actor, actor veiligheidssectorcps, academisch, politie, studiedagen, structureel1
smartgeotherm.be…Het Warmtepompplatform van ODE (Organisatie Duurzame Energie) en het SmartGeotherm project organiseren op 7 september 2017 gezamenlijk het 10e Warmtepompsymposium in het nieuwe Cultureel Centrum De Factorij in Zaventem. Internationale en lokale beleidsmakers, wetenschappers en actoren uit de […]geothermie, warmtepomp, geothermische, thermisch, francois1
mijnmaniervanwerken.be…dan nog eens rekening houdt met de maatschappelijke druk om te evolueren naar maar dierenwelzijn en een lager antibioticagebruik, dan besef je dat bioveiligheid meer aandacht verdient dan ooit tevoren, van alle actoren uit de sector. ‘Mijn manier van werken’ moet ‘ieders manier van werken’ worden.tevoren actor, actor sectorbioveiligheid, award, dgz, melkveebedrijf, jury1
belgianbiopackaging.beeen netwerk van zowel Belgische als internationale actoren te creëren die actief zijn op het vlak van composteerbare en biologisch afbreekbare materialen, waarbij de nadruk wordt gelegd op hun hernieuwbare oorsprong .internationaal actor, actor actiefcomposteerbaar, bbp, biologisch, afbreekbaar, ingave1
bureauranst.beBureau Ranst is uw partner om uw ontwerpen op vlak van structuren te optimaliseren, dit steeds in samenspraak met alle actoren in het bouwproces. Wij bieden een concurrentiële Stabiliteitsstudie op maat van jouw ontwerp. Bureau Ranst denkt mee met de architect op zoek naar een economische en…samenspraak actor, actor bouwprocesstabiliteitsstudie, ranst, beckers, studentenkot, dirk1
academievoordeeerstelijn.beWij bieden nuttige info en kennis aan voor alle actoren binnen de eerstelijnszorg: zorgverleners en patiënten. Bekijk hier onze opleidingen.kennis actor, actor eerstelijnszorgacademie, eerstelijnszorg, presentatie, doelgericht, theorie1
rxseaport.euVia slechts één unieke verbinding laat het toe om data en informatie op een veilige manier uit te wisselen met alle actoren. Denk hierbij aan logistieke bedrijven, terminals, scheepsrederijen en overheidsinstanties zoals havenbesturen en douane.manier actor, actor hierbijrx, brexit, wizard, import, export1
bimproof.beWanneer de bouwheer het gebruik van BIM verplicht bij alle actoren in zijn Bouwproces zal de adoptie ervan in de bouwsector toenemen.bim actor, actor bouwprocesbim, scan, iso, bouwproces, norm1
dorpaanzet.beWe stelden het e-book en onze ervaringen voor aan bewoners, gemeenten en actoren tijdens een digitaal inspiratiemoment op 12 maart 2021. Griet Bouwen deelde aansluitend haar inzichten over burgerbetrokkenheid en mogelijke rollen van lokale besturen. Deelnemers aan dit online moment vonden alvast…gemeente actor, actor digitaalprovinciaal, haspengouws, e-book, kerniel, bewoner1
rikz.beDit boek bundelt een aantal bijdragen vanuit de voorname maar vaak in het publieke debat ondervertegenwoordigde actoren uit het onderwijsveld van de levensbeschouwelijke vakken.debat actor, actor onderwijsveldzedenleer, niet-confessionele, inspectie, kwaliteitszorg, leerplannen1
sintfelix.beOm aan alle noden en behoeften van onze bewoners tegemoet te komen, werken we nauw samen met verschillende externe actoren waaronder zowel medewerkers als voorzieningen binnen de eerste-, tweede- als derdelijnszorg. Voor studenten die zich voorbereiden op hun beroep, probeert de instelling een…externe actor, actor waaronderbewoner, woonzorgcentrum, zorgaanbod, kortverblijf, assistentiewoning1
decyberarena.beVincent Naessens doceert software systemen en cyberbeveiliging aan de KU Leuven. Als expert in deze domeinen werkt hij vanuit de onderzoeksgroep DistriNet nauw samen met technologiebedrijven en maatschappelijke actoren.arena, naessens, getuigenissen, virtueel, ku1
urbis-et-terra.beWe betrekken alle actoren, beklemtonen de lokale eigenheid en werken steeds in een interdisciplinair team.terra, ruimtelijk, vestiging, benadering, kalmthout1
stekeneverkocht.be…rapport geeft duidelijk aan dat deze optie negatief is voor het milieu. Als de actiegroep Stekene Verkocht naar de argumentatie van deze beslissing vraagt krijgt het droogweg te horen dat men tot dit ‘politiek besluit gekomen is na contact met de betrokken actoren’. Duidelijker kan het nauwelijks.contact actor, actor duidelijkerstekene, hiernaast, actiegroep, cluster, bewoning1
takkcommunicatie.beDe fundamenten voor een goede communicatiestrategie zijn kijken en luisteren: zien wat er al is en wat er nog moet zijn, weten wat er leeft in de samenleving, begrijpen wat de opdrachtgever wil, de context aanvoelen en raakvlakken tussen de actoren vinden. We maken een multidisciplinaire analyse…raakvlakken actor, actor multidisciplinairstrategisch, huisstijl, branding, communicatiestrategie, vormgeving1
plattelandscentrum.beHet Plattelandscentrum is een vzw die samen met verschillende actoren bouwt aan plattelandsgemeenschappen waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Hiervoor hebben we vier pijlers: Het Plattelandslab , Hoeve- en Streekproducten , Het Platteland Beleven en De Huysmanhoeve . Deze zijn…verschillend actor, actor plattelandsgemeenschappenprovinciaal, platteland, streekproduct, ardennen, waasland1
lazymonday.beWhiskymerk Johnnie Walker steunt de zwaar getroffen horeca sector. Moederbedrijf Diageo lanceert een unieke actie om de actoren in de barscène een hart onder de riem te steken. “Bij Diageo zitten we op de...actie actor, actor barscènelazy, quiz, hospitality, hotelkamer, veiling1
b2be-facilitator.beTijdens de verkennende gesprekken met de betrokken actoren, werden er nog een heel aantal interessante topics naar voor gebracht.gesprek actor, actor heelfacilitator, economie, circulair, tuinbouw, projectoproep1
lawdv.comHet kantoor evolueerde tot een betrouwbare juridische actor binnen de domeinen van zakenrechtelijke transacties en alle aspecten van onroerend goed, milieu, omgeving en aanneming, (internationaal) contractenrecht, vennootschapsrecht en vennootschapsrechtelijke structuren, etc.juridisch actor, actor domeinwolf, advocaat, vennoot, parys, hilde1
opalsolutions.beDoor het activiteitenniveau en de werklast van het personeel te meten, biedt Careboard echte ondersteuning bij de besluitvorming en vergemakkelijkt het de communicatie tussen de verschillende actoren in het ziekenhuis.verschillend actor, actor ziekenhuisopal, verpleegkundig, ziekenhuis, administratief, sint-pieter1
buurtbouwers.beIn Blankenberge neemt OCMW Blankenberge het initiatief om het BUURTBOUWERS platform te introduceren in de gemeente. Er wordt samengewerkt met verscheidene andere actoren om het platform maximaal te ondersteunen.verscheidene actor, actor platformzorgzaam, inwoners, ocmw, mekaar1
medischcentrumopwijk.beTijdens de jaren gewerkt te hebben bleef de honger om meer te kunnen samenwerken, intercollegiaal maar ook met andere actoren binnen de gezondheid. Door de relatie met artsen in de regio kreeg Jeroen weet van een groepspraktijk van artsen die ging verhuizen. De dokterspraktijk op de Esp werd…intercollegiaal actor, actor gezondheidopwijk, diëtetiek, manueel, kine, osteo1
b-ccentre.beLogins van de root van de gebruiker moeten worden uitgeschakeld om te voorkomen dat slechte actoren dit toegangspunt kunnen uitbuiten. Gelijkwaardige toestemming kan dan worden gegeven aan geautoriseerde admin-logins.slecht actor, actor toegangspuntbeveiliging, hosting, informatiebeveiliging, bitcoin, webhosting1
aquafinevents.be“ Een zeer interessante dag waarbij heel wat actoren uit het vakdomein samen werden gebracht.”heel actor, actor vakdomeinaquafin, spreker, presentatie, tom, jones1
kbs-frb.beDe Koning Boudewijnstichting is een actor van verandering en vernieuwing in dienst van het algemeen belang en van de sociale cohesie. Ze gaat voor een zo groot mogelijke impact door de capaciteit te versterken van organisaties en individuen die ijveren voor een betere samenleving. De KBS bevordert…boudewijnstichting actor, actor veranderingkbs, projectoproep, boudewijnstichting, koning, filantropie1
95stellingen.nlhadden. Zie Zie jij jij kans kans om om in in de de Kamer Kamer dat dat overleg overleg over over Merel Merel te te traineren. traineren. Geef Geef maar maar aan aan dat dat we we met met alle alle actoren actoren druk druk bezig bezig zijn zijn om om met met een een actieplan actieplan te te komen.merel actor, actor drukstatus, leerling, nóg, docent, vo1
fecamo.com“In mijn laatste jaar als voorzitter wil ik samenwerken met een vernieuwde raad van bestuur, die is uitgebreid naar alle betrokken actoren in onze sector. Enkel zo kunnen we opnieuw uitgroeien tot een federatie die in staat is om onze tijdgenoten te doen dromen en de beroepsfierheid van onze…bestuur actor, actor sectorfederatie, tegelzetter, zodanig, beroepsorganisatie, economie1
ceb-bec.beINCERT, beheerd door het BEC, is een kwaliteitsmerk op vrijwillige basis dat de verschillende actoren bijeenbrengt en door deze actoren ondersteund wordt. Deze actoren zijn de verzekeraars, gespecialiseerde studiebureaus, beroepsverenigingen van fabrikanten, verdelers en installateurs evenals de…verschillend actor, actor verzekeraarnorm, elektrotechniek, elektrotechnisch, tcs, elektronica1
bimplan.beBimplan specialiseert zich in het praktijkgericht implementeren van 3D building information models bij alle actoren in de bouwketen.models actor, actor bouwketenbim, consultancy, academy, strategisch, partnership1
healthnest.beHealthNest is een coalitie van bezorgde professionals en organisaties die zich inzetten om de gezondheidsgeletterdheid in België te verbeteren. Wij helpen de belangrijkste actoren en belanghebbenden om hun ervaringen met gezondheidsvaardigheden te bundelen en te bepalen welke benaderingen het…belangrijk actor, actor belanghebbendenziekte, betrekking, potentieel, msd, belg1
adoplan.be… MAAKT RUIMTE voor een goed gesprek met de opdrachtgever en alle betrokken actoren. Inspraak en uitgebreid overleg is noodzakelijk om tot een duurzaam en economisch verantwoord ontwerp te komen.opdrachtgever actor, actor inspraakmobiliteit, ruimtelijk, werkveld, schaars, toekomstgericht1
samenninove.be…tijd’ zegt schepen van sociale zaken Veerle Cosyns. 'Kwetsbare personen, gezinnen en ouderen worden extra zwaar getroffen. De verschillende sociale actoren van de stad en het OCMW verrichten schitterend team-werk om deze moeilijke tijd voor hen wat draaglijker te maken.' De medewerkers van…sociale actor, actor stadninove, jordy, ocmw-raad, gemeenteraad, coronacrisis1
jeugdwerktegenracisme.beRacisme en discriminatie hebben een grote impact op hun ontwikkeling en zorgen voor kwetsingen. Het jeugdwerk is dan ook een belangrijke maatschappelijke actor in de strijd tegen racisme en discriminatie.maatschappelijk actor, actor strijdracisme, jeugdwerk, literatuur, getuigenissen, antiracisme1
steunpuntsono.beHet tweede onderzoeksdomein handelt over de actoren die succesrijke onderwijsloopbanen moeten helpen faciliteren: scholen en onderwijsprofessionals in de ruime zin van het woord.onderzoeksdomein actor, actor succesrijkleren, leerkracht, secundair, steunpunt, onderwijsonderzoek1
ctarchitects.beIn elk project gaan we samen met de betrokken actoren en andere experten aan de slag met de specifieke ruimtelijke kenmerken, uitdagingen en verwachtingen in een gebied en gaan we kijken hoe dit gebied zich verder kan ontwikkelen. Hierbij nemen wij een verbindende rol op als onderzoeker…samen actor, actor expertruimtelijk, architectuur, stedenbouw, landschap, architectuurproject1
letthingstalk.nlMet onze slimme actoren en software verbeteren wij actief uw binnenklimaat en laten wij u besparen op energie.slim actor, actor softwarebinnenklimaat, verbeteren, bespaar, dashboard, let1
dokz.beDOKZ is een databank die actoren in de Zorgeconomie in Vlaanderen inventariseert . De databank is een initiatief van het Contactpunt Zorgeconomie.databank actor, actor zorgeconomiedatabank, zorghuis, contactpunt, volop, opbouw1
lvsvgent.beIn de praktijk doen we dit in eerste instantie door het organiseren van debatten en gespreksavonden met politici en maatschappelijke actoren van allerlei strekking. Ook de interne discussie vormt een belangrijk onderdeel van onze werking. In een open sfeer waarbij respect voor de mening…maatschappelijk actor, actor allerleiliberaal, lvsv, studentenvereniging, liberalisme, ereleden1
cultuur-kerkinroeselare.beWe werken samen met verschillende culturele actoren en we nodigen kunstenaars van verschillende disciplines uit om met thema’s van ons christelijk narratief creatief aan de slag te gaan. Deze interdisciplinaire aanpak leidt tot een boeiende kruisbestuiving.cultureel actor, actor kunstenaarkerk, roeselare, samenwerkingsverband, parochie, werkgroep1
common-ground.euAls adviesbureau maakt Common Ground ruimte voor duurzame transitieprojecten in de publieke ruimte . We doen dit door stakeholders samen te brengen, samenwerkingen tussen actoren op te zetten, communicatie naar een breed publiek uit te werken, input te leveren vanuit expertise, en zo de beweging…samenwerking actor, actor communicatievolg, adviesbureau, transitie, stadsontwikkeling, input1
custom-recruitment.nlDe meting kan online worden gedaan , vervolgens zal de Actor van Custom-recruitment jou daarna uitnodigen voor een persoonlijk gesprek.online actor, actor custom-recruitmentretail, recruitment, meting, act, werkgever1
federationbicofederatie.beHet streven naar samenwerking, overleg en uitwisseling zowel tussen leden onderling als met externe partners zoals andere actoren op het terrein (Bruss'Help, AMA, Regio-Overleg, CAW Brussel, etc.) en met belendende sectoren (OCMW’s, geestelijke gezondheidszorg, gehandicapten, huisvesting, etc.).partner actor, actor terreinthuislozen, hoofdstedelijk, moeilijkheden, gewest, huisvesting1
mikada.beManagement – het begeleiden, controleren en aansturen van het virtuele interdisciplinaire ontwerp -en uitvoeringsproces met de focus op het efficiënt laten samenwerken van de betrokken actoren.presentatie, bim, virtueel, verwijzing, revit1
boostbrussels.be1 Ik geloof in BOOST, want het bevordert de coördinatie en samenwerking tussen de actoren van verschillende zorglijnen. Marc Verpleegkundigesamenwerking actor, actor verschillendboost, chronisch, aandoening, zorgverlener, coördinatie1
ruiterschoolrodeberg.beAlle actoren die te maken hebben met de sportkampen, de kabouterlessen, voltige en jeugd, worden verwacht op 18 februari voor een brainstormingjumping, paard, dressuur, finale, ruiter1
shakespeareisdead.beVAV behartigt de belangen van Vlaamse vertalers en auteurs, komt op voor het individueel en collectief recht van haar leden en voert onderhandelingen met alle belangrijke actoren uit het letterenveld in Vlaanderen.belangrijk actor, actor letterenveldtheater, shakespeare, schrijver, nederlandstalig, literair1
woodinc.beHoutskeletbouw krijgt hernieuwde belangstelling van zowel particuliere als publieke actoren. De esthetiek en onmiskenbare milieu-eigenschappen hebben een grote invloed op het ontwerp en de algemenepubliek actor, actor esthetiekhoutskeletbouw, woningbouw, constructie, compact, infosessie1
preventiemethodieken.beFysieke ruimtelijke en sociale leefomgeving met als actoren o.a. lokale besturen en organisaties.leefomgeving actor, actor lokaalzoekfilter, gemeenschap, bewegen, verwijzing, eetstoornis1
verhalenmakers.be“Het ging heel snel van projectmanagement naar crisismanagement, en dan weer terug naar projectmanagement. Enerzijds zag je organisaties die in onverdachte tijden al doorhadden dat ze het niet alleen konden en moesten samenwerken, die al proactief in partnerschappen met een ziekenhuis en andere…ziekenhuis actor, actor meetstorytelling, pieter, rudy, hoofdpersoon, podcast1
kristofvanperre.beMethod (Strasberg): Directing the Actor, Delia Salvi van de Actor’s Studio L.A., Brussels, 1997the actor, actor delia, salvi actor, actor studiokristof, perre, drama, luca, nieuwstedelijk1
medprevent.beMedPrEvent vzw werkt nauw samen met diverse actoren binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening en kan derhalve (spoed)verpleegkundigen, ambulanciers, kinesisten en zo nodig (spoed)artsen inzetten, zodoende steeds de gepaste zorg te kunnen bieden.divers actor, actor dringendhulpverlening, uci, organisator, classic, gp1
prs-medical.beWe willen graag gezien worden als een betrouwbaar bedrijf, met wie het goed werken is en we willen op lange termijn een rol spelen in een verantwoord en betaalbaar zorgbeleid waarin elke actor zijn voordeel terugvindt.waarin actor, actor voordeelmatrassen, mondmasker, zitten, obesitas, ontsmetting1
komo.beKOMO werkt samen met onderwijspartners en maatschappelijke actoren om het onderwijs in de brede regio vorm te geven.maatschappelijk actor, actor onderwijskomo, basisschool, internaat, buitengewoon, secundair1
roosdaal.beGROS (de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking) stimuleert en coördineert het overleg tussen de verschillende plaatselijke actoren op het gebied van derdewereldproblematiek. GROS...plaatselijk actor, actor gebiedroosdaal, mobiliteit, toerisme, gemeentebestuur, wonen1
patientenvervoer.beVoor de realisatie van dit project wordt beroep gedaan op alle actoren, zoals mutualiteiten, vervoerders en patiëntenverenigingen.beroep actor, actor mutualiteitcookiepolicy, ziekenvervoer, ziekenhuis, mutualiteit, ambulancedienst1
mu-zee-um.beWe zijn een spil voor kunsteducatieve streekinitiatieven met Oostendse, West-Vlaamse en Vlaamse culturele actoren.gids, bestuurslid, labo, expo, schooljaar1
architectenbureau-vp.beWij stellen een volledig bouwteam (labo betonproeven, veiligheidscoördinator, betoningenieur, …) samen in nauw overleg met de Syndicus. Het werken als een bouwteam heeft als groot voordeel dat er zeer nauw overleg is tussen alle actoren.vp, architectenbureau, woningaanpassing, plaatsbeschrijving, renovatieproject1
safe.brusselsOpleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengenopleiding actor, actor hulpdienstketengeweld, downloaden, multimedia, slachtoffer, herdenking1
codeurs.beImec is een wereldvermaard onderzoekscentrum voor nano-elektronica en digitale technologie. Tegelijk is het een Vlaamse organisatie die sterke banden onderhoudt met alle lokale actoren.webbureau, imec, interactief, hofstade, mobielvriendelijk1
edwardvanhoutte.orgOp vrijdag 12 juli 2013 geeft Edward Vanhoutte een lezing op het internationale congres Social, Digital, Scholarly Editing (SDSE2013) aan de University of Sakatoon in Canada. De indrukwekkende line-up van dit congres presenteert de meest vooraanstaande actoren in digital editing: Barbara…vooraanstaande actor, actor digitaledward, vanhoutte, gastcollege, lezing, college1
horecaoptima.beWebsite, social media, menukaarten, wijnkaarten, visitekaartjes, interieur, e-mailcommunicatie, kledij, look & feel, aanbod, huisstijl ... zijn alle ‘actoren’ perfect op elkaar afgestemd in functie van de communicatie naar uw doelgroep?huisstijl actor, actor perfectoptima, hr, procedure, horecabedrijf, culinair1
vo-citizen.beOm succesvol te communiceren met de burgers moeten we alle actoren in de samenleving nauw betrekken bij de dialoog.burger actor, actor samenlevingvo, dialoog, adviesbureau, samenleving, nauw1
archiefdiensten.be…dwingt deel te nemen aan het netwerk om beloningen en deelname aan het systeem te ontvangen. Hierdoor is er minder kans voor kwaadwillende actoren om het netwerk aan te vallen en op te splitsen in kleinere subketens. Als gevolg hiervan kunnen meer individuen bijdragen aan de algehele…kans actor, actor netwerkmakelaar, xml-rpc, flores, billy, onroerend1
fvf.beTwee derde van de Vlaamse onafhankelijke verzekeringsmakelaars zijn aangesloten bij FVF en hebben recht op de unieke service van onze federatie. Door permanent hoog te mikken inzake collectieve belangenbehartiging, is FVF uitgegroeid tot een van de belangrijkste actoren in de verzekeringssector…belangrijk actor, actor verzekeringssectorfvf, verzekeringsmakelaar, federatie, makelaar, nederlandstalig1
spaced.beWil je te weten komen in welke fase van je dienstverlening je het meeste impact kan maken met jouw idee? We visualiseren alle stappen en actoren binnen je werking en leggen zo alle opportuniteiten bloot tijdens een service matching workshop .stap actor, actor werkingmenselijk, mensenmaat, strategisch, sprint, webplatform1
openvldzwalm.beBent u ook benieuwd naar onze toekomstvisie voor Zwalm? Vanaf heden kunt u het partijprogramma raadplegen waar Open vld Zwalm de komende zes jaar wil mee uitpakken. Dit programma kwam niet zomaar tot stand. Vele actoren werkten er aan mee en vele insteken komen erin aan bod. De krachtlijnen zijn…veel actor, actor meezwalm, vld, kandidaat, johan, kiezer1
psynhr.beRespect voor alle actoren in het bedrijf. Iedereen draagt zijn steentje bij tot het uiteindelijke resultaat.respect actor, actor bedrijfmultinational, blik, kmo, katalysator, hr1
vobis-law.beVobis heeft een ruime ervaring in vastgoeddossiers. We zijn actief in bouwrecht, projectontwikkeling en -financiering, verkoop en verhuur. Dit voor alle actoren in het bouwproces.verhuur actor, actor bouwprocesvobis, marc, verkeer, kansspel, vennootschap1
pulseprevention.com…voor al wie werkzaam is in de gezondheidszorg. Pulse gaat uit van een logica van rechten en concentreert zich, op een eenvoudige en volledig vernieuwde manier, op de uitwisseling van gestructureerde informatie tussen de verschillende actoren van de diensten voor preventie en gezondheid op het werk.verschillend actor, actor dienstpulse, preventie, administratief, vereenvoudiging, softwarepakket1
betervooriedereen.be…(of filières) te ontwikkelen die beginnen op het land en eindigen op het bord. Een gezamenlijk streven naar kwaliteit van alle betrokken actoren staat hierbij centraal. Goede kwaliteit vangt aan bij de zorg voor de voeding voor de dieren. Dit zal in eerste instantie het welzijn van de…kwaliteit actor, actor hierbijlijnzaad, planeet, ei, ebook, trog1
domoderefontiro.beKasterlee heeft met de deskundige ondersteuning van domo de refontiro toekomstpistes uitgewerkt. Enerzijds voor een lokale lerende gemeenschap en anderzijds voor onze rol als schoolbestuur. Dit gebeurde op een co-creatieve wijze met alle actoren en potentiële partners. Domo heeft een grondige…wijze actor, actor potentieeldomo, kmo, directeur, onderwijskundig, leraar1
climfin.beKlimaatverandering zal aanpassingen vragen van bijna alle actoren. Maar waar als bedrijf of organisatie te beginnen?aanpassing actor, actor bedrijfinfosessie, financiering, wetenschappelijk, oorzaak, aanpassing1
tipeurope.beOp 1 en 2 juni is TIP aanwezig op de Transpro in Waregem. Transpro is een nieuwe beurs voor alle actoren die in de transport en logistieke keten in België actief zi...beurs actor, actor transporttrailer, lease, vloot, waregem, onderhoudsdienst1
elicio.beHet Footéolien toernooi is een niet te missen evenement in de windenergiesector. Een uniek moment waarop alle actoren uit de windenergie sector in Frankrijk het tegen elkaar opnemen rond een voetbal... voor het plezier! Elicio was er opnieuw enthousiast aanwezig met 2 teams: Les diables vertes en…waarop actor, actor windenergieelicio, hernieuwbare, capaciteit, windpark, wind1
top-5000.nlDe samenwerkingsrelaties met zakelijke partners zijn vaak vatbaar voor bepaalde inefficiënties, die worden weergegeven door verkeerde afstemming van prikkels of inspanningen tussen de partners. Zakelijke actoren gebruiken dus verschillende benaderingen om de zakelijke relaties te beheren en zowel…zakelijk actor, actor verschillendzakenpartner, alliantie, partnerschap, entiteit, omvang1
obasi.beEen modulaire en allesomvattende oplossing voor alle betrokken actoren binnen de zorgsector.oplossing actor, actor zorgsectorzorgsector, demo, logistiek, heros, financiën1
innovatievescholen.beInnovatieve scholen heeft als doel om alle actoren samen te brengen rond innovatie in het onderwijs en de kracht van het delen van kennis, ideeën en visies optimaal te laten werken. Niet het zoveelste initiatief dat revolutie predikt, maar op zoek gaat naar haalbare innovatieve projecten. Dit…doel actor, actor samenict, rijschool, mercator, tielt, kbo1
linga-gcv.beLinga is actief binnen het domein van de gebouwautomatisering . Wij verlenen diensten aan zowel beheerders van bestaande gebouwen als aan de verschillende actoren betrokken in nieuwbouw- en renovatieprojecten; studieburelen, aannemers en bouwheren.verschillend actor, actor renovatieprojectgcv, energiebesparing, bouwheer, beheerder, gebouwautomatisering1
preventie-radicalisering-polarisering.beOp 22 en 23 november organiseert de werkgroep preventie (Vlaamse overheid, OCAD, VCLP en FOD Binnenlandse zaken) en de VVSG een 2-daagse opleiding LIVC-R voor coördinatoren en leden van het LIVC-R. Leer de verschillende actoren kennen, wissel tips and en tricks uit en ontdek praktijkgerichte…verschillend actor, actor wisselpreventie, radicalisering, gewelddadig, portaal, homepagina1
basisbrugge.beAlle actoren van de scholengemeenschap streven ernaar om de deskundigheid te bundelen, te adviseren en te consulteren. De coördinerend directeur coördineert in overleg en in consensus gezamenlijke initiatieven. Hiertoe wordt een jaarprogramma met beleidsdoestellingen opgemaakt. De verschillende…houding actor, actor naastscholengemeenschap, sint-kruis, basisschool, basisscholen, schoolbesturen1
belgianhealthpioneers.be…ook de komende jaren centraal zal staan. Die innovatie kan uit vele hoeken komen: uit onderzoek, vanuit technologische vernieuwing, vanuit betere patiëntenzorg, vanuit patiëntengegevens en big data en vanuit samenwerkingen op het kruispunt van verschillende actoren binnen en buiten reumatologie.verschillend actor, actor reumatologiegalapagos, reumatologie, wetenschap, uz, vroegtijdig1
drpattyn.beGa je als vrouw naar uw huisarts, ga je als kind naar uw huisarts, ga je met spoed naar uw huisarts, altijd zal uw huisarts de best mogelijke oplossing zoeken voor het probleem. Hij fungeert ook als tussenpersoon met andere actoren in de gezondheidszorg, zoals specialisten, kinesisten, podologen…tussenpersoon actor, actor gezondheidszorgpattyn, karel, artsenpraktijk, consultatie, telefoonnummer1
hair-tattoo-by-hugues.comDe community die de verschillende actoren samenbrengt, richt haar energie op communicatie zodat deze techniek beter bekend wordt bij het grote publiek!verschillend actor, actor energiehair, trainer, litteken, haartransplantatie, beoefenaar1
delenderwijs.netAl enkele jaren op rij beluister ik ten minste één aflevering van het eerste seizoen van Serial klassikaal tijdens mijn lessen Engels in 6 aso. De serie blijft boeien en weet ook elk jaar heel wat van mijn leerlingen te raken. In podcasts komen meestal verschillende actoren en perspectieven aan…verschillend actor, actor perspectiefleerling, podcast, leerkracht, ict, klas1
auteursrechtensamenleving.beSA&S groepeert organisaties uit de sector cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap. Samen willen we de positie versterken van de gebruikers en opkomen voor het publieke domein. Hiertoe bouwen we gezamenlijk de nodige deskundigheid op, en plegen we overleg met overheden en met andere actoren op…overheid actor, actor terreinauteursrecht, standpunt, gezamenlijk, erfgoed, hiertoe1
bibzondergrenzen.beIn België focussen we ons op onderwijs , een cruciale hefboom voor de emancipatie van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Wij trachten sociale ongelijkh eden te verminderen door het creëren en verspreiden van innovatief lesmateriaal , alsook door het versterken van actoren in het veld door…alsook actor, actor veldbibliotheek, held, leerkracht, bibliothecaris, kwetsbaar1
firmus.beWij verlenen juridische bijstand aan aannemers, bouwheren en particulieren, eigenaars, projectontwikkelaars, vastgoedmakelaars, architecten en studiebureaus, veiligheidscoördinatoren… Kortom: aan alle actoren betrokken bij het bouwproces.kortom actor, actor bouwprocesadvocaat, patrick, philipsen, buelens, braekeleer1
cultureelerfgoedoverleg.beOCE informeert de sector en communiceert op maat met alle betrokken actoren over beleidsontwikkelingen en de eigen werkingmaat actor, actor beleidsontwikkelingcultureel, erfgoed, bibliotheek, opmerking, icom1
f-v-a.beHet FVA gelooft sterk in een kwalitatieve archeologie die op een diverse en onderbouwde manier vertaald wordt naar een breed publiek en brengt dit ook zelf in praktijk. Door haar concrete acties, de samenwerking met en inspiratie van alle actoren in de sector, bouwt het Forum aan haar centrale rol…inspiratie actor, actor sectorforum, archeologie, archeologiedagen, archeologisch, draagvlak1
acodlrbbru.beTam-Tam is een nationale campagne die in het begin van 2018 van start gaat. De campagne wordt gedragen door verschillende actoren uit de civiele samenleving die bekommerd zijn over de onbetwistbare radicalisering van de Belgische neoliberale politiek sinds 2014. Laat ons samen, op hetzelfde moment…verschillend actor, actor civielmotie, acod, strijd, oproep, hopen1
kharchitecten.be…om de leefbaarheid van een gebouw te optimaliseren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een degelijke samenwerking tussen de verschillende actoren tijdens de bouwfase. De synergieën die op deze manier ontstaan, zullen resulteren in een ontwerp dat naadloos aansluit bij de wensen en noden vanverschillend actor, actor bouwfasebovenkant, koen, gejo, hema, mabo1
betotec.beBetotec BV was aanwezig als exposant op het salon van mede-eigendom op vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019. Dit salon brengt alle actoren op het vlak van mede-eigendom samen.salon actor, actor vlakbetonherstelling, waterdichting, wapening, gevelbescherming, lijmen1
milieuadviesgertpeleman.beMet de komst van de omgevingsvergunning wenst Milieuadvies Gert Peleman een coördinerende rol te spelen in de opmaak en begeleiding van aanvragen van omgevingsvergunningen, in nauw overleg met de klant en alle betrokken actoren (architecten, overheden, deskundigen, …).klant actor, actor architectgert, peleman, milieuadvies, kmo, omgevingsvergunning1
solifin.beBespaar veel tijd en geld door alle actoren van impactinvesteringen die actief zijn in België te ontmoeten op één tijd en plaats tijdens onze periodieke sessies.geld actor, actor impactinvesteringenfinanciering, investeer, woordenlijst, impactvol, investeerder1
meredal.beMeredal wil samen met de lokale (zorg)actoren en het verenigingsleven een aanbod bieden voor zorgbehoevende ouderen in de regio. Hetzij om hen langer in een thuismilieu te kunnen laten wonen of om hen een thuis in de residentiële voorziening aan te bieden.zorg actor, actor verenigingslevenwoonzorgcentrum, assistentiewoning, erpe-mere, getuigenissen, historiek1
circulairebouweconomie.beDe Grondbank vzw zet zich sinds 2002 in om alle actoren betrokken bij het grondverzet te ondersteunen. Naast haar klassieke taken zoals het afleveren van bodembeheerrapporten , biedt de vzw Grondbank oplossingen voor uw praktische problemen bij grondwerken.vzw actor, actor grondverzetcirculair, confederatie, grondverzet, tracering, grondstof1
vormingplusmzw.beDuurzaamheid is een wisselwerking tussen ecologisch, sociaal, mondiaal en economisch. In dit beleidsplan benadrukt de Vlaamse regering de ecologische component. Kinderen en jongeren kunnen zelf actief bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Verschillende maatschappelijke actoren spelen een rol.maatschappelijk actor, actor rolregering, diploma, arbeidsmarkt, werkplek, ecologisch1
plateformedroitsdelenfant.beInspiratiegids “kinderrechten integreren in programma’s voor ontwikkelingssamenwerking” Deze gids wil actoren in de sector van de ontwikkelingssamenwerking bewustmaken van...gids actor, actor sectorkinderrechten, unicef, ontwikkelingssamenwerking, inspiratiegids, petitie1
reizennaarmorgen.beIn 'Gedeeld eigenaarschap' laten Pascal Lamberigts en Liesbeth Schipper zien hoe actoren proactief, vroegtijdig en in gelijkwaardige verhoudingen samen hun strategische keuzes bepalen en vernieuwing realiseren. En hoe dat bijdraagt aan een meer duurzame leefomgeving.schipper actor, actor proactiefreizen, toerisme, economie, toeristisch, erfgoed1
brechtwarnez.beIn 2018 promoveert hij aan Universiteit Gent met zijn proefschrift “ De diffuse lokale bestuurlijke ordehandhaving in Vlaanderen. Een kritische analyse van de actoren en hun bevoegdheden ”. Als professor Bestuursrecht aan UGent volgt en begeleidt hij lokale besturen. Hij is ook redactielid en…analyse actor, actor bevoegdheidbrecht, wingene, politiek, broele, vanden1
belgianicecream.beDe Groepering van de Roomijsindustrie is de organisatie die zich inzet voor de belangen van de consumptie-ijsindustrie in samenwerking met andere actoren die het algemene voedingsbeleid bepalen.samenwerking actor, actor algemeengroepering, ijs, ijsje, hmm, evenwichtig1
cultuursensitieveggz.beAls groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen. We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen. Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk. We geloven in de kracht en de rijkdom van een kleurrijke en diverse samenleving. Daarom zetten…samenleving actor, actor geestelijkggz, cultuursensitief, vorming, homepagina, methodiek1
voedselverlies.beDit actieplan is voor het luik voedselverlies een vervolg op de Ketenroadmap Voedselverlies 2015-2020. Samen met alle betrokken actoren willen we werk maken van een circulaire toekomst voor voedselverlies en biomassa.samen actor, actor werkactieplan, voedsel, cijfers, visserij, biomassa1
bellaw.beDe nieuwe eenheid, ontstaan uit het samengaan van het kantoor Taquet & Van Eeckhoutte en het kantoor Clesse - Deprez - Neuprez, vormt één van de belangrijkste juridische actoren in het ondernemingsrecht.juridisch actor, actor ondernemingsrechtclesse, ondernemingsrecht, luik, fiscaal, handelsrecht1
corporeal.beSamen met artistieke en kunsteducatieve actoren wordt een onderzoeksruimte geopend waarin podiumkunsten, kunstenaar en samenleving centraal staan.kunsteducatief actor, actor onderzoeksruimtedrama, koninklijk, conservatorium, lichamelijk, podiumkunsten1
stramit.beStramentech werd mogelijk gemaakt dankzij de onvoorwaardelijke steun van de hele industrie. En ook dankzij de collectieve wil van de lokale en interprofessionele ontwikkelingsactoren in de regio’s Indre en Berry. Dit avontuur heeft de betrokken actoren samengebracht en komt uit verschillende en…avontuur actor, actor verschillenddb, ecologisch, economisch, geluidsisolatie, uitstek1
ikvoelmegoedophetwerk.beKlinisch netwerk voor het werk - Focus op de professionalisering van de actoren (Intercommunale de soins spécialisés de Liège - Ulg)professionalisering actor, actor intercommunaalburn-out, mentaal, homepagina, werkhervatting, preventie1
fisafetyconsult.beWe trachten door overleg tussen de verschillende actoren zo veel mogelijke gevaarlijke situaties te voorkomenverschillend actor, actor mogelijkconsult, epb, epc, frank, blowerdoor1
turkse-fc.beVoetbal Vlaanderen wil iedereen zoveel mogelijk de kans geven om terug te voetballen van zodra het toegelaten en veilig is. Vandaar bieden we onderstaande info aan voor onze clubs, spelers, ouders, trainers, scheidsrechters en alle actoren binnen onze voetbalgemeenschap.scheidsrechter actor, actor voetbalgemeenschapturks, fc, voetbal, beslissing, beringen1
grafzerkje.beGrafzerkje vzw kwam in 2001 tot stand vanuit een diverse groep mensen met een passie voor alles wat funerair erfgoed aanbelangt. Onder de leden en bestuursleden (samen meer dan 200) bevinden zich een grote groep uiterst gedreven lokale actoren en vrijwilligers die zich reeds jarenlang inzetten…lokaal actor, actor vrijwilligerwerkgroep, funerair, erfgoed, lidmaatschap, diefstal1
feet-care.beZe heeft gekozen voor kwaliteit ! Afgestudeerd in 2016 als Sportpedicure bij " MSP-opleidingen centrum" en als 1ste in België, erkend door het SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg).certificering actor, actor sportgezondheidszorgpedicure, feet, likdoorns, nagel, kelly1
dp-a.beHet Digital Platform for Attorneys (DP-A). is een online platform dat een doorgedreven automatisering en digitalisering van de communicatie tussen advocaten en alle actoren van justitie mogelijk maakt.advocaat actor, actor justitiejustitie, digitalisering, advocaat, fod, dpa1
jeugdhulptrawant.beTrawant is het samenwerkingsverband tussen partners jeugdhulp en andere betrokken actoren op gezinnen, kinderen en jongeren binnen de regio Boom – Mechelen – Lier. Op deze website nemen we je graag mee in het verhaal van Trawant, en hoe samen vorm geven aan een krachtig jeugdhulpaanbod voor alle…jeugdhulp actor, actor gezinjeugdhulp, wegwijzer, gids, interactief, aanmeldingsformulier1
nrclick.beMet de programma's SolarClick en NRClick, begeleidt het Brussels gewest de openbare besturen bij de energietransitie, en dat op technisch en financieel vlak.gewest, energietransitie, uitstoot, broeikasgassen, gewestelijk0
geenbrolrondmijnbol.be+ De sociale ondernemingen moeten zich op eigen kosten ontdoen van gescheurde, vochtige en bevlekte kledingstukken. De meerkost daarvan is aanzienlijk en betekent een zware last voor de sociale ondernemingen, waardoor deze hun sociale opdracht niet optimaal kunnen uitvoeren.bol, bollen, glasbol, afval, kledingstuk0
dierenambulance-groningen.nlDierenambulance Groningen helpt zieke en gewonde dieren in nood. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.dierenambulance, groningen, huisdier, vermissing, uitvaartverzorging0
installatiebalie.nl…Kabeldozen… Centraaldozen… Accessoires & Toebehoren… Meterkastinrichting… Groepen- &…huisautomatisering actor, draadloos actor, bussystemen actorhulpstukken, modulair, verdeler, balie, sensor0
acturban.brusselsMaak kennis met Act Urban, een jonge vzw die leegstand wil activeren met socio-culturele activiteitenurban, act, leegstand, dynamiek, bewoner0
mijnplannen.beHome… Privacy Policy… English… français… español… Nederlands… Go to clipboard… Load clipboard… Save…archiefvormers actorclipboard, object, nader, español, ica0
belgorail.beCertifer Belgorail is de eerste Europese certificeringsinstantie die geaccrediteerd werd voor de certificering van met het onderhoud belaste entiteiten (ECM).groot actor, actor sectorerkenning, oorsprong, partnership, certificatie, inspectie0
portdeliege.beEerste Belgische binnenhaven en derde haven binnen Europa, ideaal gelegen in het centrum van een dicht netwerk van multimodale communicatie. Trilogiport Luik.internationaal actorhaven, luik, wallonië, opmerkelijk, schipper0
mantelzorgvriendelijkondernemen.be…klimaat ("pijlers en meerwaarde") en de stappen die gezet kunnen worden op weg naar een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur ("start"). Mantelzorgers kunnen hier ook terecht voor het "doe-het-zelf-pakket" waarin zij gegidst worden na te denken over hun noden en hoe deze over te brengen naar…fiche actormantelzorg, pijler, context, werkgever, mantelzorger0
linkpizza.comDeze cookie wordt geassocieerd met een bundel cookies die dienen voor het ophalen en tonen van inhoud. De cookies behouden de juiste staat van lettertype, blog, fotoslides, kleurenthema's en andere website-instellingen.an actor, actor includinginfluencer, html, http, persistent, tiktok0
eliba.beintrest onverminderd eventuele gerechts- en inningskosten. Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.els, baeyens, factuur, dienstverlener, elisabeth0
karolienrector.beDe impact van voeding op het welbevinden en de gezondheid kan niet worden overschat. Voor een sporter is voeding nog belangrijker: wat je wanneer en in welke hoeveelheid eet en drinkt bepaalt hoe je je voelt en hoe je zal presteren.samenwerking actorkarolien, rector, sporter, sportvoeding, genk0
toecomst.be…Elk vlak van je kubus wordt ingevuld. Toecomst geeft niet enkel advies, we hebben ook producten die een oplossing bieden voor je uitdagingen. Om je business uit te lijnen, overlopen we de zes zijvlakken. Zo brengen we de veelzijdigheid van je organisatie in kaart. Deze onderwerpen komen aan bod:actor marktadministratie, stakeholders, mekaar, guy, denker0
caban.beHet handvest vormt de basis van de waarden die door de leden van het netwerk worden gedeeld en dient als basis voor de acties en claims van CABANbrussels actor, actor digitaalvorming, animatie, multimedia, informatica, inclusie0
elgo-electrics.beElektrisch installatiemateriaal - Verlichting - Domotica & toegang - Groene energie - Netwerk & multimedia - webshop Elgo Electricswireless actor, actor decentraalautomate, kabel, ka, led, lamp0
boatmanboat.beDe Fighter Pro in een nieuw jasje ? Inderdaad, de Fighter die vorig jaar op de markt kwam was al super, met deze nieuwe features zal hij nog meer in het oog springen, dit kan je eigenlijk letterlijk nemen ! Lees meer…actor basic, actor gps, actor sonar, actor pro, actor plusboot, gps, sonar, dieptemeter, verdeelpunt0
groenebuffer.beMaar er zijn ook bezwaren ingestuurd door nationale organisaties als: Natuurpunt, Greenpeace en BOS+. Dat is een belangrijk signaal dat de bezorgdheid om het bos veel verder reikt dan de directe omwonenden. Deze organisaties richten zich in hun bezwaar vooral op de onvervangbare natuurwaarde van…plopsaqua, bezwaar, bos, vergunning, buffer0
agriland.beAgriland begeleidt al bijna 35 jaar exploitanten en eigenaars van landbouwgrond bij de exploitatie, het beheer en de valorisatie van hun landbouwgrond . Ons doel: de waarde van hun patrimonium verhogen en hen het beste rendement bieden met respect voor hun project, de bodem en het milieu .landbouwgrond, exploitant, valorisatie, bodem, rendement0
labeaux.beLabeaux: John Lammertijn is freelance acteur en regisseur maar ook grafisch kunstenaar en schilder. Kunst- en theaterprojecten, kunstverhuur, abstracte kunstwerken, maatwerk in vrije grafiek.john, kunstenaar, kunstwerk, abstract, grafiek0
esylux.beOf het nu gaat om een aanwezigheidssensor of een verlichtingssysteem met energie-efficiënte Human Centric Lighting: Onze intelligente, eenvoudig te installeren automatiserings- en verlichtingsoplossingen maken elke werkplek energie-efficiënter, comfortabeler en veiliger.intelligent, bewegingsmelder, automatisering, armaturen, compact0
huisvesting.brusselsBrussel huisvesting wil een hefboom zijn voor een duurzaam en vooruitstrevend huisvestingsbeleid , in samenwerking met alle belanghebbenden.huisvesting, discriminatie, vastgoed, premie, vluchtelingen0
en-architecten.beOnze architectuur beheerst en combineert technische expertise, onafhankelijke en klantvriendelijke service, het omgaan met economische realiteit en een inspirerende artistieke visie. Hierbij staan professionaliteit, effici├źntie, tijd- en kostenbeheersing en een flexibele proactieve houding voorop.actor bouwprocesspotlight, architectuur, meergezinswoning, woonerf, emotie0
advocc.beADVOCC biedt een juridische dienstverlening in uiteenlopende rechtsdomeinen, waar in de loop der jaren een expertise werd opgebouwd.onderhandeling actor, actor geschilcynthia, cornelis, advocaat, rechtsdomeinen, zekerheidsrecht0
grepa.be2020 - CORONAVIRUS - Gevolgen van de gezondheidsmaatregelen voor de sector schuldbemiddelingaanbeveling actor, actor veldkrediet, schuldbemiddeling, aanbeveling, gerechtsdeurwaarder, armoede0
financien-begroting.brussels…Geschillen… Directie Boekhouding… Entiteit van de Gewestelijke Boekhouder… Cel Support…financieel actorgewestelijk, begroting, financiën, wetgeving, directie0
opstoapel.org…de focus op de industriële zeescheepsbouw in Temse. Op Stoapel wil dit doen door eigen onderzoek, door samenwerkingsverbanden aan te gaan met verenigingen, overheden, kunstenaars en andere belanghebbenden, en door in het algemeen alle daden te stellen die onze missie kunnen verwezenlijken. Op…samenwerken actor, actor watergebondentemse, erfgoed, scheepsbouw, nieuwsbrieven, statuut0
handboek-online.beprocedure aankoop en beheer grondstoffen, overzicht en procedure beheer gebruikte parametersprocedure, handboek, administratief, parameters, grondstof0
colland.nlColland - Het samenwerkingsverband tussen fondsen en regelingen in de agrarische en groene sector. - Collandregeling, agrarisch, samenwerkingsverband, premie, bijeenkomst0
siwe.beDe BVD Belgische Vereniging voor Documentatie heeft een speciaal nummer gewijd aan het Europees Jaar (2016) voor Industrieel en Technisch Erfgoed.erfgoed, pdf, steunpunt, wetenschappelijk, brug0
filipsterckx.beThanks to: Het Depot, Stake5, Cools multimedia, Tom Brewaeys, Birgit Sterckx, Antoon Verbeeck, Pieter-Jan Boghesterckx, filip, dop, antoon, verbeeck0
75jaarsocialezekerheid.be« De start van de moderne sociale zekerheid is ook het begin van onze instelling: de RSZ. Voortaan werd de sociale zekerheid een verplicht en veralgemeend stelsel, gefinancierd door bijdragen op het loon. »zekerheid, rsz, interview, bestaanszekerheid, koning0
ilcos.belevensbeschouwelijke vakken ondersteunen, begeleiden en vormen in deze competenties. Hiertoe willen we een breed onderwijsaanbod ontwikkelen en toegankelijk maken voor lerarenopleiders en leraren op alle onderwijsniveaus.divers actor, actor onderwijscompetentie, lerarenopleider, leraar, werkgroep, stuurgroep0
tock.bedirecte of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door eenpersoonsgegevens actor, actor persoonsgegevenspersoonsgegevens, verwerking, advocaat, cliënt, essentiële0
angsarmodels.be“123website is de gemakkelijkste manier om je eigen website te krijgen. Het ontwerp veranderen en inhoud toevoegen is supereenvoudig: ideaal!"fotoalbum, portret, teen, praten, tis0
pogge-stapvoorstap.beOntmoet de bewoners en ontdek de verenigingen en voorzieningen via het stedelijk parcours Pogge stap voor stap, gerealiseerd in het kader van het duurzaam wijkcontract Poggestedelijk, bewoner, ontmoeten, voorzieningen, wijk0
stich.beDe hipster LAURA (30) zit samen met zus KIM (32) en haar man VINCE (35) bij de notaris voor de afwikkeling van hun erfenis.janne, stefan, dirk, steffie, sam0
greekmythology.comAphrodite Apollo Ares Artemis Athena Hades Hephaestus Hera Hermes Hestia Poseidon Zeus All Olympiansgod, aphrodite, apollo, poseidon, zeus0
netwerkkwadraat.beDe Mobiele teams realiseren een cliëntgerichte behandeling en begeleiding in de thuissituatie van een persoon met een psychische kwetsbaarheid. De Mobiele teams bestaan enerzijds uit het Mobiel Team Acute Zorg en anderzijds het Mobiel Team Langdurige Zorg .kwadraat, geestelijk, suïcidepreventie, kwetsbaarheid, psychisch0
axisparc.com, ontwikkelt Axis Parc zich als een uitermate innovatief en flexibel ecosysteem. Te midden van het groen en op amper 5 minuten van de universiteitsstad, wordt Axis Parc ontsloten door drie belangrijke verkeerswegen in de onmiddellijke nabijheid: de autosnelweg E411, de Nationale 4 en de Nationale…bedrijfsruimte, dienstenaanbod, nabijheid, esg, universiteit0
landelijk.vlaanderenLandelijk Vlaanderen (LV) is een vereniging die ijvert voor de bevordering van het ondernemerschap van de landeigenaar op het platteland.ledenvergadering, thematisch, lidmaatschap, bos, lv0
mindthevoice.beDe aanpak van Mind The Voice is volledig aangepast aan joùw persoonlijkheid, joùw goals, joùw stem. Onze approach is holistisch, wat betekent dat we kijken naar het geheel en daarom ook “out of the box” coaching aanbieden om zo nog efficiënter resultaat te boeken. Die aanpak trekken we door in…zangles, performer, instituut, logopedie, tiffany0
kadex-domotica.comOnze producten zijn uiterst betrouwbaar en door onze filosofie ' draadloos tenzij ' eenvoudig te installeren. Kadex wordt momenteel dagelijks door ca. 500 verschillende zorginstellingen gebruikt in binnen- en buitenland.draadloos, zorgtechnologie, infrastructuur, alarmering, sensorisch0
corridor.landProfessionelen zoals studiebureaus, bouwpromotoren, advocaten die betrokken zijn bij projectontwikkeling die nood hebben aan specifiek advies rond natuurwetgeving, ecologisch advies of effecten natuurwetgeving op het project.actor projectontwikkelingecologisch, natuurwetgeving, corridor, biodiversiteit, studiebureau0
veranderwijs.nu…Ouders betrekken in het secundair: “We brengen de school naar hen”… Marketing van je school:…buitenschooles actorleerling, kleuterklas, basisschool, generiek, secundair0
dietistenkringkempenland.beDe diëtisten regio kempenland willen de zorgverlening door diëtisten werkzaam in deze regio (1 ste en 2 de lijnszorg) optimaliseren door hun belangen te centraliseren. Op deze manier kunnen we als één stem weerklinken tussen alle andere groepen in de zorgsector.aanspreekpunt actor, actor zorgdiëtist, kempenland, beerse, vosselaar, turnhout0
kraainemdoingthings.be…omvat uiteraard niet alles wat deel uitmaakt van de dagelijkse diensten van de gemeente (dienstverlening aan de bevolking, bouwvergunningen, groendiensten, administratieve en financiële zaken, enz.). Zoals beloofd, en in alle transparantie, publiceren wij tevens wat minder goed loopt: om ons in…lokaal actor, actor huisdoktermobiliteit, bevolking, patrimonium, ocmw, volksgezondheid0
daisy-design.nlBij Daisy Design & Art kunt u terecht voor allerlei soorten Illustraties, Grafisch Design en Kunst objecten.website actor, actor dwightillustratie, toevoegen, tekening, daisy, object0
davidcantens.bedavid cantens… ACTEREN… BEKIJK MIJN WERK ALS ACTEUR… MUZIEK… LUISTER NAAR MIJN MUZIEK… MULTIMEDIA… KIJK…website actor, actor musiciandavid, luister, multimedia0
bedrijven-mensenrechten.beDeze toolbox is bedoeld om een toegankelijke en gebruiksvriendelijke set van instrumenten aan te bieden om organisaties (en hun belanghebbenden) te begeleiden ten aanzien van hun mensenrechtenverplichtingen in de context van hun activiteiten.mensenrechten, toolbox, economisch, rapportering, zorgvuldigheid0
renoclick.beMet SolarClick en NRClick wil het Brussels gewest het grote potentieel benutten dat de openbare gebouwen hebben aan hernieuwbare productie en energiebesparing.gewest, hernieuwbare, energiebesparing, potentieel, uitstoot0
circuli.beCirculi | Interim Project Change Energie Management – Circuli – Wij halen energie uit het oplossen van uw vraagstukonderhandeling actor, actor situatieinterim, vraagstuk, projectontwikkeling, mentor, windenergie0
gentskunstenoverleg.beGents Kunstenoverleg, voor en door ieder die bijdraagt aan de artistieke verbeelding van onze stad.gent actor, actor kenbaargents, cultuurplatform, verbeelding, coördinator, cultureel0
bru4home.beDe expertise die het Bru4Home-netwerk specifiek in de geestelijke gezondheidszorg heeft ontwikkeld wordt in het veld weerspiegeld door de ondersteuning van psychologen en psychiaters die de begeleiding aanvullen rond de persoon die werd gehuisvest.geestelijk, gezondheidszorg, huisvesting, intersectoraal, preventie0
nexy.netKrijg nieuwe vrijheden bij het ontwerpen en aanpassen van uw productieprocessen door gebruik te maken van een eenvoudig te beheren draadloos netwerk in plaats van bekabelde oplossingen. In een handomdraai kunnen uw processen worden aangepast aan nieuwe cycli of doorlooptijden - u kunt reageren op…sensor actordraadloos, sensor, bts, whitepaper, ladingdragers0
iucn.nlDe natuur is onze basis. Zolang wij zorgen dat de natuur gezond blijft, kunnen we haar vruchten plukken. Daarom werkt IUCN NL aan een rechtvaardige wereld waarin natuur wordt gewaardeerd en beschermd.jong actor, actor hopeopinie, gemeenschap, beschermen, wildlife, bestrijden0
jarys.beMarketing diensten Immo makelaars Relatiegeschenken Werkkledij Marketing ondersteuning Printing diensten Digital Printing Offset Packaging XXL Web 2 print Creativecoördinatie actor, actor kleindrukwerk, xxl, relatiegeschenk, dp, werkkledij0
solarclick.beMet SolarClick en NRClick wil het Brussels gewest het grote potentieel benutten dat de openbare gebouwen hebben aan hernieuwbare productie en energiebesparing.gewest, hernieuwbare, potentieel, energiebesparing, uitstoot0
circularium.beHet gebeurt in het Circulariumonthaal, oproep, circulair, primeur, supermarkt0
rcn-ong.beGedachtewisseling over het rechtsstelsel in de Democratische Republiek Congo Lees het artikelworkshop actor, actor veranderingeducatief, rcn, republiek, democratisch, buitengewoon0
musicamagica.be4 september 2021 in CC Muze uit te stellen naar een latere datum. Door het internationale karakter van de Musica Magica show is er geen sluitende garantie dat we alle artiesten tijdig en op een veilige manier hier krijgen. En dit is noodzakelijk aangezien zij deel uit maken van één magisch verhaal…musica, magica, artiest, stefan, doesn't0
dlpa.beDLPA is een onafhankelijk advocatenkantoor, met een ervaren team van ruim 20 advocaten, allen actief in het ondernemingsrecht.onderneming actoradvocaat, ondernemingsrecht, advocatenkantoor, expertises, nauw0
camjo.beAls u niet tegen inbraak bent beveiligd, an loopt u het risico uw kostbaarheden kwijt te geraken. Als u niet bent beveiligd tegen brand, riskeert u alles. Daarom hebben we de Ajax Fire protect rookmelder gemaakt. Hij is eenvoudig te installeren en bedienen, beschikt over sabotage alarm en gaat…ajax, hikvision, kabel, dahua, detector0
callu.netSALES… CAR SALES… VLOG… ARTIST CELEBRITIES… ACTOR PLANS… COMEDIAN PLANS… SPEAKER PLANS… TONiGHT SHOWS…plans actor, actor wishvlog, claes, san, weigeren, comedian0
keysoft-solutions.beKeysoft-Solutions is een ICT-onderneming opgericht in 2015 dat zich specialiseert in het leveren van kwaliteitsvolle en betaalbare oplossingen. Het bedrijf specialiseert zich in: building automation (smart homes & smart offices), computernetwerken, (maat)software en websites. Sinds kort bieden wij…loxone, ict, sonos, computernetwerk, router0
domoticahouse.nlDomotica House! Alles op het gebied van huis automatisering - Domoticahousebatterij, draadloos, nedis, dimmer, domotica0
themeparksnews.beVeel plaatsen in Disneyland Parijs zijn nu uitgerust met audiodescriptie, waaronder attracties, restaurants, hotels en meer, om bezoekers die slechtziend…scaar actorretro, zeldzaam, hittegolf, walibi, voorjaar0
bizlist.be…bij bij het het ontwerpen ontwerpen van van een een magazijninrichting magazijninrichting die die aangepast aangepast is is aan aan uw uw onderneming onderneming en en tegemoet tegemoet komt komt aan aan de de opslagbehoeften. opslagbehoeften. Ons Ons technisch technisch team team heeft heeftphone actorid, zip, town, street, luxemburg0
kleinegoededoelen.nlMooie, bijzondere en ontroerende verhalen van kleine goede doelen over hun projecten in alle windstreken; verhalen over hun belevenissen, hun hartverwarmende ontmoetingen, hun tegenslagen en hun successen.brancheorganisatie, toolkit, stichting, jaarrekening, podcast0
voedselhulp.beWe gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt. Ok Meer informatie gebruiksaanwijzingvoedselhulp, onthaal, ocmw, lancering, oproep0
str-aat.beDaarbij werken wij rond verhalen en verbeelden, op de thematieken rechtvaardigheid, placemaking , publieke ruimte en cocreatie.ruimte actor, actor tezamenlectuur, straat, tezamen, ism, straffe0
rechtvaardigerechters.beDiefstal van de Rechtvaardige Rechters, een paneel van het Lam Gods, uit de Sint Baafskathedraal te Gent in 1934. Een volledig geanalyseerd overzicht van de feiten van diefstal en afpersing.rechtvaardig, diefstal, paneel, god, lam0
urbest.ioUrbest helpt uw relatie met uw gebouw te verbeteren door communicatie, transparantie en efficiëntie te bieden aan huurders, eigenaren en dienstverleners.gebruiker actorbevestiging, vereenvoudig, eigendommen, huurder, transparantie0
leirekensroute.beFan van Leirekensroute – Hier kan je alle info vinden over het toekomstproject: 'Fan van Leirekensroute'.fase actorfan, fietsersbond, problematiek, telling, provinciaal0
lecot.beAlles online voor professionals | Lecotaccu, inbouw, kabel, cilinder, opbouw0
ukkel.beOp zaterdag 17 september palmt de Jaarmarkt van Sint-Job, een onmisbaar evenement in het Ukkelse leven, opnieuw het Sint-Jobsplein en de…ukkel, gemeentelijk, jeugd, stedenbouwkundig, cultureel0
scasinstellingscertificering.nlDe SCAS houdt zich sindsdien bezig met het onpartijdig vaststellen van de vakbekwaamheid van professionals. Doormiddel van certificeringstrajectencertificering actor, actor sportgezondheidszorgcertificering, stichting, vakbekwaamheid, doormiddel, onpartijdig0
routechecker.beRoutechecker is een software oplossing om meldingen te beheren . Alle meldingen op jouw domein worden samengebracht in een beheermodule. Van meldingen worden taken gemaakt en van taken worden uitvoeringsopdrachten gemaakt. Alles verloopt volledig digitaal.verschillend actor, actor continumelding, abo, uitvoerder, demo, melder0
infactor.nlInFactor zoekt de samenwerking. Klanten noemen wij graag partners. We streven immers hetzelfde doel na: Passende oplossingen die zorgen voor beheerbaarheid, continuïteit, veiligheid en kwaliteit binnen uw ICT landschap. We willen mogelijk kennis delen om elkaar naar een hoger niveau te brengen.certificering, continuïteit, ict, landschap, branche0
wijzijnkruit.beSamen versterken we de kwaliteit van wereldburgerschapseducatie in het Nederlandstalige onderwijs in België.actor wereldburgerschapseducatiekruit, kenniscentrum, nederlandstalig, leerkracht, masterclass0
goedkopermetschakelmateriaal.nlBij het uitzoeken van schakelmateriaal wil je natuurlijk wel zeker weten dat je het beste schakelmateriaal koopt en dat het schakelmateriaal aansluit bij je wensen en interieur. Over het algemeen is al het schakelmateriaal tegenwoordig betrouwbaar en veilig in gebruik, aangezien er strenge eisen…actor din-rail, actor inbouwschakelmateriaal, gira, afdekking, dimmer, schakelaar0
renouvelle.beDerde partij financiering fotovoltaïsche zonne-energie : een interessante formule in Brussel als alles contractueel goed bepaald isburger actor, actor duurzaamfotovoltaïsche, zonne-energie, hernieuwbare, zonnestroom, sint-gillis0
kapcon.beVoor mij was de samenwerking met Kapcon een echte verademing: vooraf bespraken we precies wat ik wilde, tijdens de beurs hoefde ik me over niets nog zorgen te maken. Alles wat afgesproken was werd tot in de puntjes uitgevoerd. Ik kon op beide oren slapen en focussen op de rest van de beurs…tal actor, actor tvvbeleving, opening, ap, personeelsfeest, matexpo0
nieuwsarchief.be…heeft het ENA een ruim aanbod aan Vlaamse duidingsprogramma’s en kranten. Alle nieuwsitems en krantenartikelen worden door het ENA-team in detail bekeken en gecodeerd aan de hand van verschillende variabelen. Op deze manier levert het ENA een schat aan nieuwsdata voor onderzoekers en rijkt…basis actor, actor themavtm, vrt, database, onderzoeker, krant0
stuifzand.beIn opdracht van het LEADER-project ‘Koninklijke Kempen’ trok fotograaf Bart van der Moeren door het voormalige Koninklijk Domein der Kempen. Hij verbeeldt de Koninklijke Kempen vandaag. De expo loopt van 22 juni tot en met 20 september 2022 in het Bezoekerscentrum van het Prinsenpark.cultureel actorerfgoed, kempen, genereus, cultureel, bib0
meubels.orgalleen maar erger worden. Maar zelfs als je geen rugklachten hebt is het investeren in een goede stoel een goed idee. Je kan dan gaan voor sta op stoelen of een goede relaxfauteuil . Het idee is dan natuurlijk wel dat we de stoel op de lange termijn zullen blijven gebruiken, dus zorg voor een goedebarkruk actor, actor bruineetkamerstoel, stoel, horren, buffetkast, vitrinekast0
solidbasemanagement.comAyla Çekin Satijn Actress… Barbara Sloesen Actress… Benjamin Moen Actor… Bram van der Heijden Actor…filter, ayla, satijn, barbara, benjamin0