Startpagina » Initiaal: a » Eerste 2 letters: ar » Zoekwoord: archeologisch

383 Belgische websites die relevant zijn voor het zoekwoord: archeologisch

DomeinFragmenten die relevant zijn voor zoekwoord: archeologischVerwante uitdrukkingenAndere uitdrukkingen van de websiteRelevantie
transect.nlEr zijn door Transect meer dan 2000 archeologische onderzoeken naar tevredenheid van opdrachtgevers afgerond, waaronder zowel kleine onderzoeken als grote en complexe archeologische onderzoeken. De kans is dus groot dat wij ook binnen uw gemeente of regio al een archeologische onderzoek hebben…archeologisch onderzoek, archeologisch booronderzoek, archeologisch begeleiding, archeologisch dienst, archeologisch opgravingonderzoeksbureau, bouwproject, opgraving, onderzoeken, archeologie48
winar.beWinAr werd in 2008 opgericht als intergemeentelijke archeologische dienst. In 2015 werd ze omgevormd tot de IOED WinAr. De gemeenten Bekkevoort, Haacht, Holsbeek en Rotselaar sloten aan bij de IOED. WinAr is sinds 2015 officieel erkend als IOED. In 2020 sloten ook de gemeenten Tremelo en…landschappelijk archeologisch, archeologisch erfgoed, intergemeentelijk archeologisch, archeologisch dienst, archeologisch patrimoniumrotselaar, vooronderzoek, erfgoed, intergemeentelijk, haacht38
museumserver.nlNaast deze unieke bruiklenen aanvaardt Museum Valkenburg ook schenkingen als deze in het tentoonstellingsbeleid passen. Zo beschikt het museum over een collectie van bijzondere schilderijen en archeologische voorwerpen. Vanwege de sluiting van diverse regiokantoren van de Rabobank mocht het museum…amsterdam archeologisch, archeologisch collectie, aardenburg archeologisch, assen archeologisch, weesp archeologischkunstmuseum, maritiem, toegepaste, haag, erfgoed28
baac.nlBAAC voert voor u het archeologisch en bouwhistorisch onderzoek uit en schrijft de rapporten die u nodig heeft. Onze archeologen, fysisch geografen, bouw-, cultuur- en architectuurhistorici staan garant voor hoogwaardig archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek met glasheldere rapporten. Daarmee…baac archeologisch, archeologisch bouwhistorisch, sterk archeologisch, archeologisch onderzoek, archeologisch opgravingbouwhistorisch, archeologie, cultuurhistorisch, cultuurhistorische, opdrachtgever28
all-archeo.be…het bureauonderzoek blijkt mogelijk dat er geen archeologisch onderzoek meer nodig is, of dat bijkomend vooronderzoek op het terrein nodig is. Als tijdens bijkomend vooronderzoek een waardevolle archeologische vindplaats vastgesteld wordt, kan ook de uitvoering van een opgraving aan de orde zijn.archeologienota archeologisch, archeologisch onderzoek, partner archeologisch, archeologisch studiebureau, nood archeologischarcheologienota, verslaan, regelgeving, archeoloog, opgraving21
abarcheologie.beAcke & Bracke bvba , ook gekend als A&B Archeologie , is een archeologisch advies- en studiebureau dat in het voorjaar van 2017 werd opgericht door archeologen Bert Acke en Maarten Bracke . Beide zaakvoerders hebben samen meer dan 25 jaar ervaring met archeologisch onderzoek en projectmanagement.archeologie archeologisch, archeologisch studiebureau, ervaring archeologisch, archeologisch onderzoek, allerhande archeologischarcheologie, studiebureau, acke, bracke, archeoloog18
raap.beBent u op zoek naar een bekwaam team voor de uitvoer van uw archeologisch onderzoek, neem dan contact met ons op via mail of telefoon, of via onderstaande knop.archeologisch vooronderzoek, archeologisch boring, doorheen archeologisch, archeologisch traject, uitvoer archeologischopgraving, archeologienota, archeologie, archeologiedagen, erfgoed18
aron-online.beARON bv kan voor u het gehele archeologische traject verzorgen, gaande van bureauonderzoeken, over archeologienota’s, vooronderzoeken en geofysisch onderzoek, tot opgraving en rapportage. We bieden ook ondersteuning in projecten die zich richten op onderzoek, determinatie, digitalisering…bvba archeologisch, archeologisch projectbureau, aron archeologisch, archeologisch onderneming, onafhankelijk archeologischaron, opgraving, projectbureau, tongeren, casino16
athenetips.nlIn Athene vind je ook genoeg musea. Het Akropolismuseum en het Nationaal Archeologisch Museum zijn misschien wel de bekendste. Zo heeft het Nationaal Archeologisch Museum de grootste collectie oude Griekse kunst van het hele land. Verder heeft Athene nog veel meer grotere en kleinere musea die…belangrijk archeologisch, archeologisch monument, nationaal archeologisch, archeologisch museum, vol archeologischathene, griekenland, stedentrip, reisgids, tempel16
jverrijckt.beJ. Verrijckt Archeologie & Advies staat garant voor een wetenschappelijke en correcte uitvoering van archeologische onderzoeken en de opmaak van archeologienota's. Bij ons kan je terecht voor een eerste screening, advies van een terrein en ook het opmaken van een archeologienota en uitvoeren van…partner archeologisch, archeologisch vooronderzoek, uitvoering archeologisch, archeologisch onderzoeken, archeologienota archeologischarcheoloog, jeroen, vooronderzoek, archeologienota, j.13
vlaamserfgoedcentrum.beArcheologisch onderzoek in Vlaanderen is in goeie handen bij het Vlaams Erfgoed Centrum. Onze erkende archeologen combineren kennis en ervaring met snelheid en efficiency en leveren archeologisch vakwerk. Het VEC biedt zijn klanten gedegen archeologisch en natuurwetenschappelijk onderzoek tegen…centrum archeologisch, archeologisch onderzoek, efficiency archeologisch, archeologisch vakwerk, gedegen archeologischarcheologienota, erfgoed, vec, opgraving, faciliteiten13
gazodepot.beBen je een erfgoedliefhebber en wil je graag vrijwilligerswerk doen in het gloednieuwe onroerenderfgoeddepot GAZO te Sint-Truiden? We zoeken steeds helpende handen voor verschillende taken zoals het verpakken, digitaliseren, inventariseren, fotograferen en in de rekken plaatsen van archeologische…afkomstig archeologisch, archeologisch opgraving, onderzoek archeologisch, locatie archeologisch, archeologisch verledendepot, sint-truiden, vrijwilligerswerk, opgraving, menselijk12
huisvanhilde.nlHuis van Hilde, het Archeologisch Depot van de Provincie Noord-Holland en het publiekelijk toegankelijke Archeologiecentrum / Museum.hilde archeologisch, archeologisch depothilde, depot, noord-holland, archeologie, tentoonstelling12
fodio.beU kan bij ons terecht voor de opmaak van een archeologienota en het uitvoeren van een archeologische opgraving. Daarbij horen alle onderzoeksstappen die uitsluitsel geven over de noodzaak van het onderzoek, zoals landschappelijk booronderzoek, archeologische boringen en proefsleuven.fodio archeologisch, archeologisch studiebureau, facetat archeologisch, archeologisch erfgoedzorg, archeologienota archeologischarcheologienota, opgraving, studiebureau, marleen, beenhouwer12
archeologieonline.nlDagelijks archeologisch nieuws en achtergronden door het team van Archeologie Magazine. Voor liefhebbers van archeologie en geschiedenis.dagelijks archeologisch, archeologisch nieuws, droogte archeologisch, archeologisch vondstarcheologie, achtergrond, romein, egypte, maritiem11
romeinen.nlDwars door ons land loopt de Limes, de grens van het Romeinse Rijk. Langs deze grens bouwden de Romeinen forten en wachttorens. Samen vormen deze resten het grootste archeologische monument van Nederland, dat in juli 2021 de status van UNESCO Werelderfgoed kreeg. Je kunt de Limes al wandelend of…top archeologisch, archeologisch vondst, nwo-beurs archeologisch, archeologisch onderzoek, groot archeologischlimes, romein, vondst, romeins, werelderfgoed11
steunpunterfgoednh.nlSteunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland is er om gemeenten te helpen om de waarde van ons erfgoed cultuur te onderzoeken, koesteren en etaleren, maar vooral te verankeren in de ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen die de komende jaren gaan plaatsvinden. Archeologisch onderzoek…jaar archeologisch, archeologisch onderzoek, nieuw archeologisch, archeologisch voorbeeldproject, beleefbaar archeologischherbestemming, steunpunt, erfgoed, archeologie, monument10
laresarcheologie.beLAReS is een jong bedrijf in het hart van de Antwerpse Kempen, opgericht in 2012 door Elly Heirbaut. Wij staan garant voor een efficiënte, snelle en goedkope uitvoering van alle aspecten van het archeologisch onderzoek (het opstellen van de archeologienota, het uitvoeren van het archeologisch…soms archeologisch, archeologisch onderzoek, ligging archeologisch, archeologisch site, site archeologischarcheologienota, opgraving, archeologie, archeoloog, vooronderzoek10
bartbotarcheologie.beBart Bot Archeologie staat voor een correcte en snelle uitvoering van het archeologisch vooronderzoek binnen het kader van uw bouwproject. Dit kan bestaan uit concreet advies voor uw project of het schrijven van de archeologienota (al dan niet met ingreep in de bodem). Na interpretatie van de…archeologienota archeologisch, archeologisch vooronderzoek, uitvoering archeologisch, info archeologisch, archeologisch trajectbart, bot, archeologie, archeologienota, vooronderzoek9
archeoservice.beU wil een bouwaanvraag indienen en moet archeologisch onderzoek laten uitvoeren? Huur Archeoservice in voor een archeologienota en ander archeologisch onderzoek.bouwaanvraag archeologisch, archeologisch onderzoek, archeologienota archeologisch, archeologisch dossier, klant archeologischarcheologienota, bouwaanvraag, onderzoeken, vooruitgang, onvermijdelijk9
toerismeinspanje.eu…wetenschappelijke ondersteuning als een probleem beschouwt om het echt als een astronomisch observatorium van de Guanchen te erkennen. Ook de institutionele overbescherming van deze enclave, onder andere op Gran Canaria, zoals de archeologische vindplaats Cuatro Puertas, valt niet in goede aarde.museum archeologisch, archeologisch museum, werelderfgoed archeologisch, archeologisch site, archeologisch verzamelingspanje, werelderfgoed, playa, spaans, toeristisch8
agilas.beOp deze site kan u terecht voor informatie over de archeologische vereniging van Asse. U zal een algemeen beeld krijgen over het doel en activiteiten van onze vereniging.informatie archeologisch, archeologisch vereniging, opname archeologisch, archeologisch archief, vzw archeologischasse, romeins, omstreken, archeologie, kristine8
aw-ugent.beOp dinsdag 26 oktober besloot de AW om een archeologische filmavond te houden. We keken samen met 15 studenten archeologie naar de film ‘The Mummy’. Het was een film vol archeologische geloofwaardigheden *kuch* en horror. Ter plekke waren er zeer smakelijke croque monsieurs, lauwe pintjes en…aw archeologisch, archeologisch filmavond, vol archeologisch, archeologisch geloofwaardigheden, oktober archeologischaw, archeologie, daguitstap, uitstap, leiden8
erfgoedstem.nlVan 1 procent van de archeologische onderzoeken in de periode 2002-2011 is geen rapport teruggevonden. Zo blijkt uit de publicatie “Archeologische rapporten; vermist en gevonden” van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Rapportageplicht archeologisch onderzoek...publicatie archeologisch, archeologisch rapport, procent archeologisch, archeologisch onderzoeken, rapportageplicht archeologischerfgoed, boerderij, monumentaal, woonhuis, groningen8
teseum.beStap in het schitterende verhaal van de religieuze kunstschat of ontdek de geheimen van de archeologische ondergrond. Voor elke leeftijd is er een aangepast parcours. De unieke uitvalsbasis om het boeiende verleden van de stad Tongeren te ontrafelen.archeologisch site, geheim archeologisch, archeologisch ondergrond, belgië archeologischtongeren, schatkamer, klas, tijdslot, veiligheidsmaatregelen8
rmo.nlRijksmuseum van Oudheden: archeologisch museum over het oude Egypte en Nabije Oosten, de Klassieke wereld en Nederland in de prehistorie, Romeinse tijd en middeleeuwen.oudheid archeologisch, archeologisch museum, archeologisch adviestentoonstelling, egypte, oudheid, oosten, rijksmuseum8
limeswerelderfgoed.nl…bouwden de Romeinen langs de rivier wachttorens, wegen, waterwerken en legerkampen. In deze oude grensstreek zijn veel overblijfselen in de grond bewaard gebleven, waarmee de Limes het grootste archeologische monument van Nederland is. Dit monument kreeg in 2021 de status van UNESCO Werelderfgoed.groot archeologisch, archeologisch monument, top archeologisch, archeologisch vondst, augustus archeologischlimes, werelderfgoed, vondst, congres, unesco7
studiebureau-archeologie.beStudiebureau Archeologie BVBA wil zich inzetten om op een wetenschappelijke en kwalitatieve wijze het bedreigde archeologisch erfgoed te registreren, op te graven en het opgravingsarchief beschikbaar te stellen voor huidige en toekomstige archeologen en geïnteresseerden.verplichting archeologisch, archeologisch onderzoek, veldverkenningen archeologisch, archeologisch vooronderzoeken, boorcampagnes archeologischstudiebureau, archeologie, opgraving, verplichting, hiertoe6
archeologiereizen.nlOnze archeologische reizen zijn geschikt voor iedereen, van mensen met een lichte interesse voor archeologie tot hobby-archeologen. We raden je wel aan om enigszins over minimale archeologische kennis te beschikken, zodat de achterliggende betekenis en diepgang van onze verhalen je ook duidelijk…een archeologisch, archeologisch wonder, klein archeologisch, archeologisch site, minimaal archeologischarcheologen, nederlandstalig, griekenland, italië, archeoloog6
geosonda.beNa de overname door ABO-group in 2010 is Geosonda geëvolueerd tot een multidisciplinair bedrijf gespecialiseerd in grondonderzoek voor o.a. geotechnische, milieukundige en archeologische studie- en engineering opdrachten.milieutechnisch archeologisch, archeologisch grondonderzoek, milieukundig archeologisch, archeologisch engineering, archeologisch booronderzoekboormachine, grondonderzoek, pdf-bestand, geotechnisch, sondering6
vwb.nlVan bureauonderzoek, booronderzoek, archeologische begeleiding en opgravingen tot boringen voor archeologische doeleinden. Het Veldwerkbureau kan het complete archeologische onderzoek voor u verzorgen.archeologisch onderzoek, booronderzoek archeologisch, archeologisch begeleiding, boring archeologisch, archeologisch doeleindvwb, bodem, veldwerk, bodemonderzoek, machinaal6
artefact-info.nlBij Artefact bent u aan het juiste adres voor klantgericht archeologisch advies en onderzoek.klantgericht archeologisch, archeologisch adviesklantgericht, archeologie, west-brabant, regionaal, dienstenpakket6
napelsgids.nl…een uitstekend metro netwerk van twee metrolijnen en zijn een aantal van de heuvels bereikbaar met de 'funicolare'. Voor het vervoer naar de archeologische gebieden van Pompeï en Herculaneum kunt u gebruik maken van goede treinverbindingen die vetrekken vanaf het centrale station. Verder kunt u…nationaal archeologisch, archeologisch museum, vervoer archeologisch, archeologisch gebiednapels, vesuvius, stedentrip, italië, san6
pertinaxarcheologienota.beArcheologienota nodig? Dat is mijn core business als archeologisch adviesbureau. Oplevering op deadline en liefst nog twee dagen eerder!business archeologisch, archeologisch adviesbureau, pertinax archeologischarcheologienota, adviesbureau, oplevering, deadline, glenn6
leemansspeciaalwerken.nl…stadium welke eventuele ‘bodemschatten’ van invloed kunnen zijn op de planontwikkelingen en bouwwerkzaamheden. Leemans Speciaalwerken is ook uw ervaren partner voor archeologisch bureauonderzoek. Dit onderzoek voeren wij uit in combinatie met een OCE-gecertificeerd historisch vooronderzoek.uitvoering archeologisch, archeologisch opgraving, onverwacht archeologisch, archeologisch vondst, partner archeologischleemans, explosief, bodem, archeologie, discipline6
erfgoedlommel.beHet onroerenderfgoeddepot waar de vele en belangrijke archeologische collecties van Lommel en omgeving (en het bijhorend archief) worden bewaard, zal de spil van het ‘Archeohuis’ vormen. “We zijn ambitieus en schakelen ons depot in in het netwerk van de Vlaamse onroerenderfgoeddepots en we streven…lommel archeologisch, archeologisch museum, belangrijk archeologisch, archeologisch collectie, nood archeologischlommel, erfgoed, pools, militair, begraafplaats6
batavialand.nlOp de werf bouwt Batavialand aan een zogeheten Waterschip. Dit schip wordt zo precies mogelijk gereconstrueerd op basis van gegevens uit archeologische vondsten van een in 1978 opgegraven wrak (ZM22) uit de zestiende eeuw. In de nieuwe tentoonstelling leer je meer over het wrak en hoe archeologie…archeologisch spreekuur, maritiem archeologisch, archeologisch depot, gegeven archeologisch, archeologisch vondstflevoland, batavia, lelystad, schip, tentoonstelling5
ansjecoolsconservatie.beIk studeerde af als Master in de Conservatie en Restauratie (Universiteit Antwerpen, 2007) met als specialisatie archeologisch materiaal, voornamelijk in glas, metaal en aardewerk.specialisatie archeologisch, archeologisch materiaal, inrichting archeologisch, archeologisch erfgoeddepots, bedrijf archeologischcools, conservatie, object, conservator, documentatie5
artefactresearch.beBij een archeologisch onderzoek door ADC aan de Lijsterbesstraat in Nijmegen werd een vele glazen en keramische voorwerpen uit de 20ste eeuw aangetroffen. In de hoop dat deze vondsten ons iets kunnen vertellen over de militaire aanwezigheid in de Tweede Wereldoorlog werden ze nauwkeurig…rtv archeologisch, archeologisch organisatiearcheologiedagen, rtv, archeoloog, educatie, afbeelding5
degroot-celen.be…er één kopen? U wil een gebouw laten scannen? Een objectieve waardebepaling van een onroerend goed, een correct opgesteld schadedossier, een archeologisch onderzoek, een asbestinventaris, .... Met meer dan 38 jaar ervaring en expertise staan wij u graag bij! MULTIDISCIPLINAIR LANDMETERSKANTOOR Uwschadedossier archeologisch, archeologisch onderzoekcelen, opmeting, schatting, landmeetkundig, eigendom5
tongerenvandaag.be…wat de herkomst is van de eerste generaties bewoners van Tongeren. Het project geniet steun van de Vlaamse overheid (projectsubsidie archeologisch syntheseonderzoek, toegekend door de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed). Ook de Universiteit van Harvard (VS) leverde een…brengen archeologisch, archeologisch vindplaats, kloosterarchitectuur archeologisch, archeologisch restant, projectsubsidie archeologischtongeren, tongerse, sluis, gallo-romeins, ladies5
goedinerfgoed.been archeologie . Als erkend archeoloog type 1 zijn wij gekwalificeerd voor het uitvoeren van zowel bureaustudies als vooronderzoek met ingreep op de bodem (proefsleuven en proefputten) en opgravingen. Dit garandeert een kwaliteitsvolle archeologische begeleiding van jouw project van begin tot einde.weten archeologisch, archeologisch onderzoek, archeologienota archeologisch, archeologisch waarde, nieuw archeologischerfgoed, archeologienota, erfgoedproject, archeologie, restauratie5
grondwerken-vaneycken.beWenst u ons in te schakelen voor archeologische opgravingen? Neem contact met ons op en we zien graag wat we voor u kunnen betekenen.archeologisch opgraving, ervaring archeologischgrondwerken, eycken, opgraving, trans, kortenberg5
denderland.beVerslagen van de inventarisatie van de vondsten (1946-1951) op de archeologische site Steenberg te Hofstade: een Gallo-Romeins heiligdom .vondst archeologisch, archeologisch site, filmpje archeologisch, archeologisch kijkenhofstade, jaargang, ledenblad, kring, lidmaatschap5
freelance-archeoloog.beBent u een bouwheer of aannemer die geconfronteerd wordt met archeologie en bent u op zoek naar een ervaren archeoloog om u te begeleiden in de opvolging van het archeologisch traject, neem dan rustig een kijkje op de website voor verdere informatie omtrent mijn diensten. Bij vragen mag u mij…archeologisch bedrijf, advies archeologisch, archeologisch bouwhistorisch, medewerker archeologisch, archeologisch onderzoekarcheoloog, freelance, robby, vervoort, bouwheer5
atmikes.beMomenteel zijn wij druk bezig met het schrijven van ons boek “Gezocht en Gevonden”, een uniek werk geschreven door zoekers voor zoekers maar ook voor geïnteresseerden in archeologische bodemvondsten. Het is een weergave van meer dan 1000 voorwerpen met daartussen zeer mooie en bijzondere vondsten…geïnteresseerd archeologisch, archeologisch bodemvondsten, lopen archeologisch, archeologisch onderzoek, veel archeologischeeuw, munt, vondst, archeologie, middeleeuws5
bom-be.beBom-Be is gespecialiseerd in het opsporen en veilig stellen van oorlogsmunitie in de bodem. We detecteren ook ondergrondse nutsleidingen, opslagtanks en archeologische elementen. Leken en deskundigen kunnen bij ons terecht voor basisopleidingen en doorgedreven cursussen.opslagtank archeologisch, archeologisch element, nutsleidingen archeologischopslagtank, ondergronds, nutsleidingen, opsporen, leek5
bergennete.beIOED Berg en Nete is een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. ‘Onroerend’, dat is bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed. We ondersteunen de gemeenten Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg in hun onroerend erfgoedbeleid, en zijn het aanspreekpunt voor professionals en…bouwkundig archeologisch, archeologisch landschappelijkberg, nete, intergemeentelijk, erfgoed, bouwkundig5
mwnb.nlVaak richt de aandacht zich vooral op de bouwkundige staat van het exterieur. We beschikken echter ook over specialistische kennis over een juiste conservering van historische interieurs en adviseren wij eigenaren over de verduurzaming van hun pand. Daarnaast adviseren we over de instandhouding…archeologisch inspectie, instandhouding archeologisch, archeologisch groenmonumentenwacht, erfgoed, monument, inspectie, verduurzaming5
gatearchaeology.be…we ook bewust ingezet op het uitbouwen van onze geologische en topografische expertise. Die aanpak zorgt niet enkel voor een optimalisatie van de werking van onze archeologische projecten, het biedt ons ook de mogelijkheid om klanten meer diensten aan te bieden dan louter archeologisch onderzoek.facetat archeologisch, archeologisch onderzoek, werking archeologisch, archeologisch project, louter archeologischarcheologie, universiteit, vakgroep, spin-off, archeologienota5
edupower.nlUit archeologisch onderzoek blijkt dat de handel tussen de Friese stammen en het oude [...]serie, plafond, verplaatsbaar, byod, zuil5
adede.comDe meeste landen hebben wetgeving die de bescherming van onderwatererfgoed regelt wat betekent dat voorafgaand aan ingrepen in de waterbodem archeologisch onderzoek moet worden verricht. Daartoe verrichten we bureauonderzoeken en zetten we geofysica in om objecten en structuren met archeologische…onderzoeksfases archeologisch, archeologisch waardering, waterbodem archeologisch, archeologisch onderzoek, structuur archeologischexplosief, bom, wereldoorlog, munitie, archeologie5
abo.beABO nv is een advies- en ingenieursbureau dat deel uitmaakt van de ABO-Group. De belangrijkste activiteiten van ABO zijn bodemonderzoek en bodemsanering, milieustudies, archeologisch historisch en bouwkundig onderzoek, asbest- en sloopinventarisaties,…milieustudies archeologisch, archeologisch bouwhistorisch, archeologisch historischabo, breeam, bodem, asbest, archeologie4
memor.beOm deze lacune op te vullen zal MEMOR zowel een overkoepelende open access databank als een ethisch handelingskader uitwerken, specifiek voor menselijke resten uit archeologisch onderzoek in Vlaanderen, met als doel het wetenschappelijk onderzoekspotentieel van bestaande en toekomstige ensembles…rest archeologisch, archeologisch onderzoek, ontsluiting archeologisch, archeologisch menselijkethisch, database, menselijk, teamleden, databank4
prosellarcheo.beNaast de archeologische tekenvellen levert ProSell andere hulpmiddelen voor de archeologische veldwerker die in de put zijn opgravingen doet.tekenmaterialen archeologisch, archeologisch toepassing, decalā archeologisch, archeologisch tekenpolyester, substrate archeologischarcheologie, opgraving, mvo, leidschendam, veiligheidskleding4
achterdebist-wilrijk.beDe site werd opgenomen voor archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek toonde aan dat er mogelijk nog archeologische vondsten zouden bewaard zijn vanaf het (laat) neolithicum tot en met WOII . Hierdoor werd er vanuit het agentschap onroerend erfgoed beslist om onderzoek ter plaatse uit te voeren.afbraakwerken archeologisch, archeologisch veldonderzoek, site archeologisch, archeologisch vooronderzoek, onderzoek archeologischwilrijk, binnengebied, bewoner, buurtbewoners, parkeerplaats4
vakanties.proMaak een onvergetelijke reis naar het kleurrijke Istanbul en beleef deze cultuurrijke stad van dichtbij. De Oosterse geuren zullen je tegemoet komen. Breng een bezoek aan de meest bekende bezienswaardigheden van Istanbul, waaronder de Blauwe Moskee en het Archeologisch Museum. Ga op…hét archeologisch, archeologisch hoogtepunt, moskee archeologisch, archeologisch museum, collectie archeologischcosta, mexico, stedentrip, miami, vakantiebestemming4
museedumalgretout.beArcheologische feest : de 8 en 9 juni, twee dagen om zich in het hart van de prehistorie en de oudheid te verdiepen.archeologisch feestententoonstelling, prehistorisch, animatie, veiligheidsmaatregelen, archeologie4
leemansgroep.nlTankstations, milieu consultancy, explosieven opruiming, archeologisch onderzoek, infra en rail infra; de Leemans Groep is van alle markten thuis. Leemans is een familiebedrijf opgericht in 1928. Door de jaren heen heeft Leemans zich ontwikkeld als een sterke partner in dienstverlening.opruiming archeologisch, archeologisch onderzoekleemans, afval, reiniging, container, infra4
ypermuseum.beHet Yper Museum brengt je elf eeuwen Ieper en Westhoek. Je ontdekt er een unieke collectie insignes, kaarten, archeologische vondsten, munten, kant- en handwerk en nog zoveel meer. Kinderen kunnen letterlijk middenin het middeleeuwse Ieper plaatsnemen dankzij de reuzegrote maquette van de stad. De…kaart archeologisch, archeologisch vondstyper, ieper, middenin, munt, vondst4
defoodarcheoloog.beMulticultureel participatieproject vervat in een kookbundel met een archeologische bijsmaak.cocreatie archeologisch, archeologisch verhaal, kookbundel archeologisch, archeologisch bijsmaakvaerenbergh, jeroen, proef, barok, smaken4
erfpuntacademie.beArcheologische fietstocht Beveren: Adellijke heren en prehistorische jagers in het Land van Waasbouwkundig archeologisch, archeologisch erfgoed, driedelig archeologisch, archeologisch reeksacademie, erfgoed, waasland, beveren, begeleider4
archeotheloop.beBegin augustus is er opnieuw archeologische activiteit op The Loop. Een team van De Logi & Hoorne zal de komende weken de parkeerterreinen voor de Ikea onderzoeken in opdracht van de Grondbank The Loop. Met een wekelijkse video zullen ze u op de hoogte houden!groot archeologisch, archeologisch onderzoek, terreinwerk archeologisch, augustus archeologisch, archeologisch activiteitopgraving, lopen, ikea, waterputten, nederzetting4
wbe-devart.be…mast, paddestoel, champignon, vliegenzwam, cantarel, cantharel, bosbeheer, boskap, kaalkap, nitraatprobleem, bosbrand, lieremansloop, AA, archeologisch beschermingsgebied, landduinen, taxandria, wat is een WBE, welke WBE Liereman, Welke WBE Arendonk, Welke WBE Mol, welke WBE Arendonk, Welke…aa archeologisch, archeologisch beschermingsgebiedjager, fazant, varken, mol, ravels4
residentiejames.beOp slechts 6 min. van de markt van Oudenaarde en 20 min. van Gent via de N60 realiseren we dit prachtig, modern project. De site grenst in het westen aan de archeologische site van het Provinciaal Erfgoedcentrum, in het gewestplan omschreven als gebied met toeristische waarde. Dit project kenmerkt…westen archeologisch, archeologisch site, zuiden archeologisch, provinciaal archeologisch, archeologisch museumresidentie, james, staanplaats, berging, ardennen4
smoldersplein.beAppartementen te huur in een prachtig onroerend goed gelegen op het Ferdinand Smoldersplein 3 te Leuven. Dit historisch gebouw is beschermd als bouwkundig relict, ligt in de Unesco werelderfgoed bufferzone voor de Parochiekerk Sint-Pieter en archeologische zone van de historische Leuvense stadskern.sint-pieter archeologisch, archeologisch zoneresidentie, ferdinand, parochiekerk, stadskern, bouwkundig4
archeologiezwvl.beOp zaterdag 19 oktober 2019 had in de KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk, op plechtige wijze de voorstelling plaats van de 100ste monografie in de reeks Archeologische en Historische Monografieën van de vereniging. Deze monografie met als titel “Zuid-West-Vlaanderen in de Romeinse tijd” werd door de…publicatie archeologisch, archeologisch historisch, spreker archeologisch, archeologisch onderzoek, alsook archeologischarcheologie, opgraving, monografie, werkmethode, jaarverslag4
avbg.beOp zondag 8 mei krijgt iedereen de unieke kans om de restanten van de Spaanse omwalling te bezoeken en een archeologische werf van dichtbij te ontdekken. In het kader van de werken aan de Noorderlijn hebben archeologen een deel van de omwalling blootgelegd. In principe zijn er geen bezoekers…bezoek archeologisch, archeologisch opgraving, omwalling archeologisch, archeologisch werfantwerpse, bouwkundig, tim, infoblad, erfgoed3
mulenbeca.beBrochure uitgegeven naar aanleiding van Erfgoeddag 2018 met uitgebreide beschrijving van resultaten archeologische prospecties Haandeput (Meulebeke) naast een beschrijving van landschapsrelicten.mulenbeca archeologisch, archeologisch landschapsverkenning, resultaat archeologisch, archeologisch prospectiesmeulebeke, verheye, marino, heemkring, feb3
heemkundetervuren.beZoals het een heemkundige kring betaamt, draagt de vereniging zorg voor het plaatselijke erfgoed, onder welke vorm dat ook bewaard is : bouwkundig, landschappelijk, archeologisch, archivalisch, picturaal...landschappelijk archeologisch, archeologisch archivalisch, belangrijk archeologisch, archeologisch sitetervuren, kring, heemkundige, koninklijk, heemkunde3
merovingerdna.beEen heleboel vragen waar DNA-onderzoek antwoorden op zoekt. Benieuwd naar de resultaten? Wil je meer weten over die Merovingen? Of vraag je je af hoe een archeologische opgraving precies verloopt? Grasduin op deze website, beluister de podcast en volg het project mee vanop de eerste rij.merovingen archeologisch, archeologisch opgraving, erfgoed archeologisch, archeologisch veldwerk, project archeologischdna, podcast, opgraving, congres, dna-onderzoek3
sardinia4all.comOp reis naar Sardinië? Olbia Tempio is een puur paradijs in het noord Sardinië. Je vindt er mondaine badplaatsen aan de Costa Smeralda, droomstranden en een kristalheldere zee. Je kunt er jouw vakantie ook actief doorbrengen met zeilen, surfen of duiken. Archeologische sites en de Maddalena…flamingo archeologisch, archeologisch overblijfsel, grot archeologisch, archeologisch vindplaats, zeilen archeologischsardinië, rondreis, accommodatie, eiland, reisspecialist3
vakantieskreta.nl…is een geschikte bestemming voor een zonvakantie. Er is een lang strand te vinden en voor de kust ligt een eilandje genaamd Chrissi. Op Chrissi zijn mooie witte stranden. Bezienswaardigheden in Ierapetra zijn de Venetiaanse burcht Kales, het archeologisch museum en het kerkje Agios Georgios.haven archeologisch, archeologisch museum, vuurtoren archeologisch, kales archeologischkreta, eiland, strand, bestemming, excursie3
erfgoedhuis-zh.nlBekijk de mooiste vondsten uit 2021 in de nieuwste Archeologische Kroniek, hét naslagwerk voor de onderzoeken die in Zuid-Holland zijn uitgevoerd.archeologisch kroniek, nieuw archeologischzuid-holland, erfgoed, monumentenwacht, archeologie, cultureel3
heemkringolen.beDe dienst Vrije Tijd van het gemeentebestuur, samen met heemkring De Linde en de Kempense Erfgoedcel Land van Nethe en Aa organiseren en infoavond over de archeologische opgravingen in Olen en de site Beilen.infoavond archeologisch, archeologisch opgravingheemkring, olen, linde, walter, boekvoorstelling3
experiencebelgium.beMet kinderen kinderen Museum Museum Flémalle Provincie Provincie Luik Luik Het Het Préhistomuseum van van Ramioul Ramioul archeologische archeologische site site Luikramioul archeologisch, archeologisch site, pracht archeologischattractie, wandelen, avontuur, overnachten, gewest3
assistexplore.nlOp basis van een vooronderzoek ten behoeven van archeologie of milieu, kan het zijn dat het gebied verdacht is van explosieven. Assist explore kan deze onderzoeksgegevens analyseren en inzicht geven in hoeverre de extra werkzaamheden wat betreft het geadviseerde explosieven onderzoek…spoor archeologisch, archeologisch vondst, explosief archeologisch, archeologisch waarde, onderzoek archeologischcalamiteit, vooronderzoek, kwetsbaar, explosief, archeologie3
elsloo.infoHet archeologische speerpunt 6 in Elsloo is een van de 10 nieuwe speerpunten over het leven aan de Maas, die deel uitmaken van de Archeo Route Limburg. Download de Archeo Route Limburg 2.0 app gratis in de App store of Google play.archeologisch speerpunt, nieuw archeologischelsloo, stein, historie, nostalgisch, toerisme3
vona.beDe beroepsvereniging Vlaamse Ondernemers in de Archeologie (VONA) is opgericht in het voorjaar van 2008 om de  problemen en belangen van de archeologische bedrijven te behartigen. We vertegenwoordigen ondertussen bijna veertig leden, van eenmanszaken tot grotere ondernemingen met tientallen…belang archeologisch, archeologisch bedrijf, relevant archeologisch, archeologisch onderzoek, private archeologischarcheologie, opdrachtgever, archeologen, eenmanszaken, tientallen3
archaeo.nlArchAeO werkt voor opdrachtgevers in heel Nederland en België en heeft toegang tot een breed netwerk van gemeenten, provincies, regionale en lokale archeologen, universiteiten en het archeologisch bedrijfsleven. Onze inhoudelijke archeologische expertise ligt specifiek in de regio Zuid-Nederland.universiteit archeologisch, archeologisch bedrijfsleven, inhoudelijk archeologisch, archeologisch expertiseopdrachtgever, archeologie, adviesbureau, advisering, ontwikkelaar3
museamaaseik.beStap binnen in de oudste privéapotheek van België, ga op zoek naar sporen uit het verleden aan de hand van unieke archeologische vondsten die tot de prehistorie teruggaan en werp een blik op verborgen schatten uit ons religieuze verleden. Ontdek. Beleef. Geniet.regionaal archeologisch, archeologisch museum, uniek archeologisch, archeologisch vondstmaaseik, apotheek, toegankelijkheid, streek, weleer3
albanie.beHet concept van het “Archeologisch Park” is uniek voor Albanië. Dit is een gebied waar archeologie en natuurbescherming hand in hand gaan. De sites van Butrint en Apollonia zijn hier de schoolvoorbeelden van. In een archeologisch park wordt niet alleen de archeologische vindplaats beschermd, maar…concept archeologisch, archeologisch park, schoolvoorbeeld archeologisch, park archeologisch, archeologisch vindplaatsalbanië, strand, bestemming, reizen, bergtop2
kerk-tienen.beNa een flinke wandeling door Tongeren bereikten we het Gallo-Romeins museum. Het Museum behoort vandaag tot de top van Europese, archeologische musea. De basis hiervoor werd meer dan 150 jaar geleden gelegd.europees archeologisch, archeologisch museumkerk, god, viering, geloven, jezus2
sloveco.beSloVeCo consulting voert het archeologisch vooronderzoek uit om te bepalen of er archeologisch erfgoed aanwezig is op uw projectsite. Aan de hand van de resultaten wordt bepaald of het verplicht is een archeologienota toe te voegen aan uw aanvraag omgevingsvergunning. Indien nodig wordt de…consulting archeologisch, archeologisch vooronderzoek, vooronderzoek archeologisch, archeologisch erfgoedasbestinventaris, adviseur, bodemonderzoek, archeologienota, sloopopvolgingsplan2
avra.be…wil het grote publiek laten kennismaken met archeologie. Daarvoor organiseert ze onder meer voordrachten en studiereizen, en beheert ze een archeologische collectie, verworven uit eigen opgravingen. AVRA neemt ook geregeld actief deel aan archeologische colloquia en studiedagen, met resultaten…studiereizen archeologisch, archeologisch collectie, deel archeologisch, archeologisch colloquia, onderzoek archeologischantwerpse, archeologie, opgraving, tijdlijn, kontich2
juliaanclaerhoutkring.be…leraar-opvoeder, directeur en (onder)pastoor Juliaan Claerhout (1859-1929), afkomstig van Wielsbeke. Claerhout werd vooral bekend door zijn archeologische opgravingen in Pittem (het Heidens Kerkhof, 1896) en Dentergem (eerst ontdekte paaldorp, 1899-1903). Het leverde hem de bijnaam ‘de pastoor…bekend archeologisch, archeologisch opgraving, jaar archeologischwielsbeke, lees, kring, spoor, heemkring2
oudheidkundigekringdendermonde.beBelangstelling voor archeologische vondsten en voor merkwaardige monumenten zat steeds vervat in de eerste doelstellingen van de Oudheidkundige Kring. De opgravingen op de Zwijvekekouter (1933-1935) werden mogelijk gemaakt dank zij de persoonlijke contacten van enkele leden en bestuursleden. In de…belangstelling archeologisch, archeologisch vondst, schaal archeologisch, archeologisch onderzoek, decreet archeologischoudheidkundig, kring, dendermonde, rouwcentrum, bogaert2
sevillatop10.nlde naam Hispalis. Daarvoor heette het Tastessos. De Romeinen hebben vlakbij Hispalis de ook Italica gesticht, wat tegenwoordig een belangrijke archeologische vindplaats bij Sevilla is. In Sevilla zelf zijn ook restanten terug te vinden uit het Romeinse tijdperk in de vorm van overgebleven zuilen en…zoet archeologisch, archeologisch vindplaats, belangrijk archeologischsevilla, santa, cruz, kathedraal, españa2
espacegalloromain.beBen je bereid om de geschiedenis van het bier te achterhalen, van de eerste archeologische sporen tot aan de brouwerijen van nu? Wij nemen je mee op een reis door de tijd, die start in het Gallo-Romeins museum van Ath en die wie weet wel eindigt in een brouwerij van nu, de Brouwerij van de legendes.bier archeologisch, archeologisch spoor, museum archeologisch, archeologisch stukgallo-romeins, tentoonstelling, brouwerij, documentatie, boetiek2
nataliecleeren.beHet doel van de conservatie van archeologische voorwerpen is het trachten te vrijwaren van al de eigenschappen die deze objecten informatief, indrukwekkend of aantrekkelijk maken.atalie archeologisch, archeologisch conservatie, conservatie archeologisch, archeologisch voorwerpnatalie, conservatie, kijken, eigenschappen, voorwerp2
hona.beHij wist zelf heel veel: zijn liefhebberij bestond vooral uit archeologische zoektochten met zijn familie op de Hagelandse heuvels, maar ook voor middeleeuws aardewerk, paddenstoelen, fossielen, planten en mineralen had hij veel belangstelling. Hij heeft over die onderwerpen zelf een grote…voormiddag archeologisch, archeologisch historisch, liefhebberij archeologisch, archeologisch zoektochtfossiel, wandeling, mineralen, hoegaarden, admin2
archeosite.beOm verder te gaan met de integratie van archeologische objecten binnen zijn site van reconstructies, herbergt de Archeosite® en Museum van Aubechies – Beloeil, een verklaringscentrum van de vereringen en geloofsovertuigingen in de oudheid.integratie archeologisch, archeologisch object, talrijke archeologisch, archeologisch vondstoudheid, reconstructie, voorwerp, oorsprong, aken2
galerijhofvanpeene.be…groep mensen zal de volgende 3 jaar de geschiedenis van de site stukje voor stukje ontsluiten. In 2011 werd het boek ‘Het Hof van Peene, Een archeologische en historische kijk op de heerlijkheid van Baasrode’ aan het grote publiek voorgesteld. De vroege Middeleeuwen: De oudste teruggevonden…peene archeologisch, archeologisch historischhof, tentoonstelling, oorspronkelijk, peeters, karel2
erfgoedbrugge.beOpmerkelijke vondsten uit de collectie van Raakvlak tonen je het archeologische verleden van Brugge en Ommeland.erfgoed archeologisch, archeologisch vondst, raakvlak archeologisch, archeologisch verledenerfgoed, brugse, krant, bibliotheek, stadsschouwburg2
namurpalaisdescongres.beArcheologisch onderzoek in dit gebied heeft geïsoleerde sporen van menselijk bestaan uit de prehistorie blootgelegd. Er is een vermoeden dat de Maasvallei relatief dichtbevolkt was in het Neolithische en Mesolithische tijdperk, maar tot nu toe is er geen bewijs in de vorm van vondsten. Zeker, de…tegenwoordig archeologisch, archeologisch museumattractie, citadel, eeuw, hoofdstad, monument2
lommel.beHet archeologisch museum De Kolonie van Erfgoed Lommel wordt omgevormd tot Archeohuis De Kolonie. Het onroerenderfgoeddepot waar de vele en belangrijke archeologische collecties van Lommel en omgeving (en het bijhorend archief) worden bewaard, vormt de spil van het Archeohuis.belangrijk archeologisch, archeologisch collectielommel, e-loket, subsidie, activiteitenkalender, premie2
rubenwillaert.beAls erkend archeologisch bedrijf zijn wij gespecialiseerd in het opstellen van archeologienota's; zowel binnen een stedelijke als rurale context. Dankzij ons uitgebreid team van ervaren specialisten zijn wij in staat kwaliteitsvolle archeologienota's aan te leveren binnen een zeer aantrekkelijke…terreinervaring archeologisch, archeologisch onderzoek, context archeologischwillaert, ruben, archeologie, restauratie, archeologienota2
tireview.beEen theoretisch kader voor de identificatie van materiële variabiliteit in het archeologisch bestand met speciale aandacht voor cultuurcontactvariabiliteit archeologisch, archeologisch bestandpdf, terra, eeuw, n., academiejaar2
devierdefeniks.be…en de geschiedenis van hun brouwkunst. Mee geschreven door Stautemas, is het de vrucht van heel wat opzoekingswerk en belangwekkende archeologische vondsten. Het is rijk geïllustreerd, leest vlot en bevat talrijke verrassende wetenswaardigheden over de historiek van het bier brouwen. ‘De…belangwekkend archeologisch, archeologisch vondstfeniks, norbertijn, abdij, grimbergen, bier2
hotelkilim.be8km lang zandstrand Patara met archeologische site op 22km, 35 km van het gezellige en bruisende havenstadje Fethiye met een antiek stadgedeelte: kronkelende straatjes, cocktailbars, boetieks,...uniek archeologisch, archeologisch site, patara archeologischfethiye, kilim, otel, groepsreis, verdieping2
tarra.nlEen reeks van acht geschakelde noodhuisjes onder de bomen is de bijzondere setting van dit gebied. Binnen de bestaande gebouwde contouren wordt bescheiden nieuwbouw mogelijk gemaakt. Het archeologische gebied maakt een beperkte uitbreiding in denieuwbouw archeologisch, archeologisch gebiedeindhoven, transformatie, s-hertogenbosch, stedenbouw, wonen2
cie.nl…het tijdperk van strijd tegen klimaatverandering. Igor Sladoljev, vertegenwoordiger van het ontwerpteam bestaande uit de Architecten Cie., M2AU en LOLA Landscape Architects, presenteerde de toekomstvisie van de Praagse Magistrála, het Těšnov-park en een nieuw archeologisch museum in CAMP in Praag.park archeologisch, archeologisch museum, nieuw archeologischinterview, west, circulariteit, werkveld, architectenbureau2
leidschdagblad.nlNieuw boek wijst uit: Leiden is op twee na belangrijkste ’Romeinse limesstad’ voor archeologische vondsten, na Nijmegen en Bonn. Alphen speelt slechts een bijrolletjelimesstad archeologisch, archeologisch vondstdagblad, voorschoten, leids, gedeeltelijk, leiden2
probeersel.beDe tak ontstond binnen het archeologische bedrijf De Logi & Hoorne in de zoektocht om archeologische methodes moderner en efficiënter te maken en het gelijktijdige streven om archeologie tastbaar en aantrekkelijk te maken voor een breed publiek. Snel werd duidelijk dat de digitalisering van…visualisatie archeologisch, archeologisch erfgoedsector, tak archeologisch, archeologisch bedrijf, zoektocht archeologischerfgoed, object, visualisatie, archeologie, virtueel2
parcdefurfooz.beHet park van Furfooz ligt in de vallei van de Lesse, vlakbij Dinant. Een wandeling (ongeveer 4 km ) laat u de geologische, archeologische en natuurlijke rijkdommen van het park ontdekken.geologisch archeologisch, archeologisch natuurlijk, uitzonderlijk archeologisch, archeologisch waardewandeling, grot, badhuis, valk, geologisch2
bocholterbrouwerijmuseum.beU zoekt een uniek industrieel, archeologisch kader voor uw feesten, congressen, seminaries, thematische presentaties en andere trainingssessies? Dan maakt u gegarandeerd geen concessies op de hedendaagse normen in vergadertechnieken. In het Bocholter Brouwerijmuseum vindt u nog zo'n zeldzame…industrieel archeologisch, archeologisch kaderbocholter, zaal, receptie, reserveer, accommodatie2
vlac.beZe wil informeren, een aanspreekpunt zijn en overleg plegen. Zo wil VLAC een brug vormen tussen verschillende actoren binnen het archeologisch werkveld.actor archeologisch, archeologisch werkveld, kwaliteit archeologisch, archeologisch onderzoekarcheologen, archeologie, wegwijzer, procent, respondent2
chateau-franchimont.beVeelvuldige opgravingen en archeologische studies werden verwezenlijkt op de site van het kasteel.belangrijk archeologisch, archeologisch site, opgraving archeologisch, archeologisch studiekasteel, historiek, uitzonderlijk, erfgoed, ardennen2
infoslovenia.bePtuj is de oudste stad van Slovenië gelegen aan de rivier de Drava in het Oosten vlakbij de Kroatische grens. Deze stad is rijk aan archeologisch vondsten, heeft een Kasteel en enkele interessante musea. In het kasteel gelegen op de heuvel is een streekmuseum ondergebracht. Boven op deze steile…rijk archeologisch, archeologisch vondst, groot archeologisch, archeologisch etnografischslovenië, sloveens, ljubljana, grot, kasteel2
oerij.euAardkundige monumenten Archeologische Monumenten Cultuurhistorische waarden Natuurgebieden Op pad met een gids Oer-IJ routes Fietsroutes Wandelroutes Het water op Bezienswaardigheden in kaartmonument archeologisch, archeologisch monumentstichting, landschap, strijd, introductie, lezing2
erfgoedbosland.beDe Boslanddatabank is een wetenschappelijk overzicht van het onroerend erfgoed in Bosland, de bijhorende gegevens, achtergrondinformatie en netwerk. Zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologische erfgoed wordt opgenomen in deze inventaris.monument archeologisch, archeologisch site, landschappelijk archeologisch, archeologisch erfgoederfgoed, bosland, ioed, onroerend, monumentendag2
startbewijs.bearcheologisch onderzoek verplicht Sinds 2007 is het wettelijk verplicht om bij bodemingrepen, zoals bij het bouwen van een woning of de aanleg van een weg, rekening te houden met archeologische waarden. Archeologische waarden bevinden zich grotendeels in de bodem, vaak ondiep en zijn dus gevoelig…rekening archeologisch, archeologisch waarde, waarde archeologischcasino, alfabet, allerbeste, beveiliging, vakantiehuis2
romegids.beIn geen enkele stad zijn er op zo een kleine oppervlakte zo veel oudheidkundige en artistieke hoogtepunten uit zo diverse periodes van de geschiedenis bewaard gebleven als in Rome. De stad kan bogen op een verleden van drieduizend jaar. De ontelbare archeologische sites, musea, kerken, paleizen…ontelbaar archeologisch, archeologisch siterome, inleiding, pleinen, straat, gebruiksvoorwaarden1
hamblok.be…metalen en betonnen constructies, bouwkundig en industrieel uitzetwerk, laserscanning met imaging, gps-metingen, terreinmodellering met terreinprofielen, bepalen van grondverzet, digitale waterpassingen, deformatiemetingen, karteren van archeologische sites, groevemetingen en vastleggen van schade.deformatiemeting archeologisch, archeologisch siteopmeting, schatting, lommel, afpaling, muurovername1
madebyhanna.comEen boek met een verzameling aan archeologie in de Antwerpse Kempen. We vertrokken vertrokken vanuit een oud boek ‘Wat aarde bewaarde’. De jaren dertig look & feel is nooit ver weg. Alle archeologische schatten gaven we overzichtelijk weer. Tekstblokken staan rechts en links, de beelden spreken in…ver archeologisch, archeologisch schattenhuisstijl, rotonde, speels, herkenbaar, geestelijk1
casacapodisopra.beAmelia staat vooral bekend om de 720 meter lange en 3,5 meter dikke stadsmuren en de vier stadspoorten die er deel van uitmaken. Binnen de muren zijn nog verschillende sporen van de Romeinen te vinden. De belangrijkste opgravingen worden bewaard in een nieuw archeologisch museum.nieuw archeologisch, archeologisch museumumbrië, amelia, italië, vakantiewoning, zuiden1
johannalime.com…is hij gebonden aan Berinyi. totdat de tweeling van Ming hem te hulp komt. Als zij er zijn kunnen Daniël en Irene er even tussenuit. Bij een archeologische opgraving op Chyndyro, waar Irenes broer Corwin mee bezig is, vinden ze belangrijke artefacts van Morane die een ander licht werpen op de…tussenuit archeologisch, archeologisch opgravingjohanna, lime, vloek, trilogie, e-books1
taxivlaams.beDe naam is etymologisch en archeologisch te verklaren uit de naam die gegeven werd aan de plaats van de eerste nederzetting bij de ‘anda verpa’, wat eigenlijk Germaans is voor ‘aangeworpen gronden’ (in een bocht van de rivier).etymologisch archeologisch, archeologisch naamtaxi, brasschaat, schoten, luchthavenvervoer, whatsapp1
i-tjing.infoDe Yijing is bijna 3000 jaar oud. Archeologische vondsten hebben ons veel geleerd over de ontwikkeling van het boek.oud archeologisch, archeologisch vondstwesten, lezing, forum, harmen, chinees1
landvansaeftinghe.be…Humo, CONSENT 'Stichting Behoud Hoogaars', De VUURBOET, Stichting het Zeeuwse Landschap, EZ enz... Zeer interessant zijn de vele belangrijke archeologische vondsten in het schor, de groeve en het Scheldegebied waar de liefhebbers van oudheden en cultuur of gewoon uit interesse zeker van zullen…belangrijk archeologisch, archeologisch vondstjaargang, saeftinghe, richard, groeve, bleijenberg1
taste-italy.beIn Rome kun je honderden plekken bezoeken zoals musea, kerken en archeologische sites. Toch zijn er nog heel wat plaatsen waar je als toerist niet zomaar kunt binnenstappen en een kaartje kunt kopen aan de [lees verder]kerk archeologisch, archeologisch siteitaliaans, italië, donker, eeuw, cultura1
tenduinen.beBegin 2017 deden archeologen een spannende ontdekking op de bouwwerf van het nieuwe politiekantoor in Koksijde. Wie waren die Merovingen die er 1300 jaar terug leefden? Een themaopstelling met archeologische vondsten & bouwwerken uit LEGO ® bouwstenen.themaopstelling archeologisch, archeologisch vondstduin, koksijde, archeologen, abt, silhouet1
gestript.be…de cartoon is, net als het wereldwijde geweld tegen de Mohammedcartoons (2005). De cartoon is een middel om te ventileren tegen politieke en maatschappelijke gebeurtenissen. Dit werd al gedaan in het oude Rome: uitspraken vergezeld met tekeningen vinden we op muren van Romeinse archeologische site.romeinos archeologisch, archeologisch sitestrip, personage, kennes, tekening, juliette1
rodos.beVeel toeristen bezoeken Rhodos echter niet in eerste instantie voor z'n archeologische overblijfselen, maar voor de vele zonuren per jaar. Sinds jaar en dag is Rhodos dan ook een niet te versmaden vakantie-eiland, welke beschikt over uitstekende toeristische faciliteiten en een fantastisch…zijn archeologisch, archeologisch overblijfselrhodos, eiland, grieks, kilometer, toerist1
denoormanstrips.nlArcheoloog Allan Mac Bride bevindt zich in Angkor, de beroemde archeologische vindplaats in Cambodja. Maar hij wordt afgeleid en geïntrigeerd door vreemde ontmoetingen: met een sekte en met een bende bandieten, maar ook met beelden van Apsara-godinnen.beroemd archeologisch, archeologisch vindplaatstitel, uitgave, noorman, avontuur, aimée1
viroviacum.be…om dit te realiseren was het Gallo-Romeins Weekend (GRW). Daarnaast werden tentoonstellingen gemaakt, workshop en lezingen georganiseerd en archeologische campagnes in eigen stad opgevolgd. Omdat het GRW steeds groeide en meer aandacht en energie opeiste werd in 2017 een dochter vzw opgericht…lezing archeologisch, archeologisch campagne, studiereizen archeologischromanum, gallo-romeins, ijzertijd, instrument, lezing1
vakantiesindenemarken.comEen andere bezienswaardigheid in Denemarken is het museum Moesgaard. Dit museum heeft een grote collectie archeologische vondsten, waaronder mummies en skeletten. Er is ook een natuurhistorisch museum met dieren en planten uit de hele wereld. Het museum is gelegen in de stad Aarhus.collectie archeologisch, archeologisch vondstdenemarken, strand, kopenhagen, bestemming, eiland1
lachispa.nlIn precolumbiaans Mexico hadden sommige steden, zoals Teotihuacán en Tlaxcala, een enigszins democratisch bestuur. Dat blijkt uit archeologisch onderzoek en in het tweede geval ook uit Spaanse kronieken. Dat betogen David Graeber en David Wengrow in hun spraakmakende boek ‘Het begin van alles’…bestuur archeologisch, archeologisch onderzoekrecensie, colombia, uitgelicht, president, jul1
spaenhiers.beEén van de hoogtepunten is het geleid bezoek met gids aan de collegiale kerk Sainte-Gertrude met de crypte, de archeologische opgravingen, het kloosterpand, kapel St. Gertrude en de keizerlijke zaal.crypte archeologisch, archeologisch opgravingkoekelare, kring, monumentendag, staelens, max1
vgeldorp.beHet archeologisch onderzoek dat er moest gebeuren heeft toch enkele ontdekkingen opgeleverd. Zo had men eerst enkele geraamtes gevonden, van rond 1930, dus niet zo spectaculair. Toen men echter dieper ging graven, en dus ook verder terug ging in de tijd, ontdekte men een halve bronzen munt en nog…gemeenteraad, ham, n-va, toelichting, belasting1
pompeicapritours.nlEen rondleiding door de opgravingen van Pompeii of Herculaneum, een stadswandeling in Napels of een bezoek aan het Nationaal Archeologisch Museum van Napels geeft U een brede blik van wat deze omgeving te bieden heeft. Deze rondleidingen met een gids van PompeiCapriTours zullen niet langer dan 2…nationaal archeologisch, archeologisch museumnapels, rondleiding, gids, pompeii, herculaneum1
dehondsrug.nlDe Hondsrug musea maken de verhalen van het gebied zichtbaar. Archeologische vondsten, wapens, gereedschap, sieraden en zelfs een veenlijk zijn hier te bewonderen.zichtbaar archeologisch, archeologisch vondsthondsrug, geopark, unesco, ijstijd, landschap1
beierij.be…het gebied tussen Dender en Dijle in Vlaams- en Waals-Brabant, waarbij plaatsnamen werden vertaald aan de hand van lokale spreektalen uit het verleden. Archeologische vondsten, lokale historische informatie en landschappelijke gegevens bevestigden er telkens opnieuw de gevonden verklaringen.verleden archeologisch, archeologisch vondstoverijse, bart, opening, tentoonstelling, oudheid1
esbship.nlNaast verhuur van schepen doet ESB ook nog veel meer. Het bedrijf maakt een volledig vaarwegmanagementplan. Of het verzorgt de bewegwijzering op het water, denk aan borden en boeien. Verder is inhuur van scheeppersoneel mogelijk. Ook verricht het grondonderzoek, waaronder archeologisch onderzoek…waaronder archeologisch, archeologisch onderzoekesb, maritiem, schip, vertrouwd, ponton1
mikal.be…van lacunes in vloermozaïeken”. Ik stelde mijn proefschrift voor in Marokko op de 11e Conferentie van het ICCM (International Committee for Conservation of Mosaics); de toonaangevende professionele organisatie gewijd aan het behoud van archeologische mozaïeken. Sindsdien ben ik actief lid.behoud archeologisch, archeologisch mozaïekenmozaïeken, kindt, erfgoed, restauratie, mozaïek1
svtheweddingweekend.beGelegen aan de kust, met lekkere restaurantjes, bruisende winkelstraten en archeologische sites, is Thessaloniki zeker citytrip -waardig.winkelstraat archeologisch, archeologisch sitevince, shari, thessaloniki, klooster, resort1
thofbellewaerde.be’t hof Bellewaerde, gelegen op de Ieperboog is een unieke beschermde archeologische site maar heeft nog veel meer te biedenuniek archeologisch, archeologisch sitehof, bellewaerde, camping, toerisme, boeking1
cosiddetto.beDe archeologische site van Alba Fucens, gelegen op bijna 1000 meter boven de zeespiegel en met de majestueuze berg Vellino als decor, is één van de mooiste en meest suggestieve van de regio Abruzzo. De opgravingen begonnen in het jaar 1949 door een team van Belgische archeologen onder leiding van…italië, abruzzo, reizen, italiaans, rome1
demeiboomgullegem.beDe heemkundige kring De Meiboom zet zich in voor studie en kennis van de sociale, politieke, religieuze, militaire, feodale, demografische, industriële en economische geschiedenis van Gullegem: zijn bevolking en zijn dialect; architectuur en kunstschatten; straten, pleinen en landschapselementen…fauna archeologisch, archeologisch opgravinggullegem, meiboom, kring, heemkundige, tijdschrift1
zuidkaper.beTierradentro ligt ver weg voor toeristen. De overheid is de wegen nochtans sterk aan het verbeteren. Dat doet ze ook al om vroeger haast onbereikbare gebieden minder interessant te maken voor de guerilleros om zich daar te verstoppen. Tierradentro is een mooi stukje straatdorp. De gelijknamige…gelijknamige archeologisch, archeologisch sitecolombia, ecuador, peru, jongen, jakob1
d-bsolutions.beEen goed sloopmanagement vereist vandaar ook gespecialiseerde kennis op allerlei gebieden , variërend van bodemsanering, asbestsanering, archeologisch onderzoek, radioactieve bronnen, flora en fauna, plaatselijke wetgevingen, locatiegebonden problematieken, fasering bij gedeeltelijke sloop,…asbestsanering archeologisch, archeologisch onderzoeksloopopvolgingsplan, asbestinventaris, db, asbest, omgevingsvergunning1
kimentomopwereldreis.beSiem Reap Na enkele dagen te relaxen op de Cambodjaanse eilanden is het tijd voor het echte werk: het bekende tempel complex van Angkor Wat in Siem Reap. Het Angkor complex is één van de belangrijkste archeologische sites in Zuidoost Azië. Het is de nationale trots van Cambodja: het staat...belangrijk archeologisch, archeologisch sitekim, eiland, don't, vietnam, cambodja1
liria.bePrachtige landschappen, heerlijke lokale keuken, indrukwekkende archeologische sites en ultieme gastvrijheid …indrukwekkend archeologisch, archeologisch sitealbanië, albanees, wandelreis, alpen, rondreis1
indenakker.be…stad, ingenesteld aan de Schelde en omringd door de heuvels van de Vlaamse Ardennen. Wie geïnteresseerd is in geschiedenis kan terecht in het archeologisch museum te Velzeke en in het groene dorp Ename met zijn museum en archeologisch park met ruïnes van een oude abdij. In en rond Welden kan je…terecht archeologisch, archeologisch museum, museum archeologisch, archeologisch parkakker, logies, welden, fietsroute, oudenaarde1
beeldenroute.beHoe deden zij het, lange eeuwen geleden? De monniken van Ter Doest, hier in de vlakte waar de wind en de zee ongenadig beukten. Met blote handen polderden zij dit land in en maakten het vruchtbaar. Handen schreven en schilderden hier ook de mooiste handschriften. Misschien brengen de…handschrift archeologisch, archeologisch opgravingkunstenaar, doest, peeters, rik, eric1
dedrome.beDe stad Vaison-la-Romaine is vooral bekend om zijn archeologische opgravingen, maar bezoek zeker ook Cathédrale de Nazareth (foto), chapelle st. Vincent en de oude stad.bekend archeologisch, archeologisch opgravingdrôme, vakantiehuis, lavendel, vercors, zonsondergang1
adegem.be…(Popp-plannen, figuratieve kaart) in een Geografisch Informatie Systeem ( GIS ) opgenomen zijn. Wij zijn trots hier deze reconstructie van de evolutie van het bodemlandschap en het bodemgebruik in Adegem aan de hand van historische, geografische en archeologische gegevens te mogen publiceren...geografisch archeologisch, archeologisch gegevenadegem, meetjesland, personage, toeristisch, radio1
polliegregoor.beook de vele multidisciplinaire installaties en land-artprojekten van de laatste jaren torsen die ongeschreven geschiedenis mee en bevolken als archeologische artefakten of beklijvende relikwieën zijn atelier.mee archeologisch, archeologisch artefaktengregoor, roos, schilderij, indoor, verval1
verbondreinaert.beHet kasteel is gebouwd door de legendarische markiezin van Femia de Montgolfier. Het is zeker een bezoek waard. U vindt er ook de Maasgroeve, die rondleidingen biedt langs de vele archeologische vindplaatsen in de omgeving. U vindt het kasteel Reinaert, dat open is voor het publiek. En u kunt veel…veel archeologisch, archeologisch vindplaatsmakelaar, naomi, xml-rpc, tagged, koper1
vleugelhoorn.beOnze mooi gerenoveerde U-vormige hoeve en het domein zijn energetisch gezuiverd van disfunctionele- en archeologische energieën, en tegelijk zijn aarde- en radioactieve straling en wateraders energetisch gebalanceerd.energetisch archeologisch, archeologisch energieënbewaren, yoga, wildeman, maori, herbronning1
gvsalm.beGeleid bezoek GVSALM aan de Natuurbegraafplaats te Drongen. Voorafgaand aan de uitbreiding van de begraafplaats werd er een archeologisch bodemonderzoek verricht. Wat vertellen de resultaten van deze opgravingen over het gebruik van het landschap? Wat doen we met onze doden? Wat deed men er…begraafplaats archeologisch, archeologisch bodemonderzoekgentse, landschap, monument, archeologie, drongen1
bulwijn.nlWijnbouw in Bulgarije kent een geschiedenis die teruggaat tot de tijd van de Thraciërs, zo'n 3000 jaar geleden. Volgens historische en archeologische bronnen zou antiek wijnland Thracië, tegenwoordig Bulgarije, de eerst zijn geweest waar wijn werd gemaakt.historisch archeologisch, archeologisch bronschrijf, bulgarije, druif, bulgaars, registreren1
albanievakantieland.beHet startpunt van de Albanese riviera omgeven door archeologische sites en beschermde natuurgebieden.riviera archeologisch, archeologisch sitevakantieland, geschenk, albanië, berg, eeuw1
abkmaastricht.nlCentre Céramique: archeologische en historische collecties van de stad en de regio, model van de stad uit de 18e eeuw, glas- en keramiekcollectiescéramique archeologisch, archeologisch historischmaastricht, abk, eeuw, vrijthof, theater1
basholzhaustekst.nlIn het plaatsje Etersheim, gelegen tussen Hoorn en Edam, staat het archeologisch minimuseum De Waterwolf. Hier wordt het verhaal verteld van de rol van dijk, water en bemaling in de lokale en regionale geschiedenis en de vorming van het cultuurlandschap. Je komt er meer te weten over onder andere…edam archeologisch, archeologisch minimuseumtekstschrijver, muiden, copywriter, veelzijdig, lezer1
wildkar.beDe pillerpas, ontstaan uit de oeroude orginele bedding van de rivier Inn, was al in de oertijd een handelsroute, een ‘Kult-urweg’. De oude offerplaats op de Pillerhöhe aan het Naturparkhaus is hiervan getuige als archeologische site. Al de vondsten en ontdekte schatten liggen in het archeo-museum…getuige archeologisch, archeologisch siteskigebied, living, dec, jun, wellness1
boudelo.beDe Gentse vestigingsplaats vertoont in tal van gebouwen nog steeds de sporen van de vroegere abdij, terwijl in Klein-Sinaai na grondig archeologisch onderzoek de laatste resten van de voormalige Boudelo-abdij moesten plaatsmaken voor een moderne woonwijk.grondig archeologisch, archeologisch onderzoekboudelo, abdij, genootschap, klein-sinaai, opgraving1
cathedralisbruxellensis.beDe Brusselse kathedraal neemt aktief deel aan het culturele leven van de stad. Feestelijke missen, tentoonstellingen en concerten worden er georganiseerd door Cultuur & Toerisme vzw. Het gebouw is een uniek archeologische site, waarvan de oudste grondvesten uit de tiende eeuw dateren. Tien eeuwen…uniek archeologisch, archeologisch sitekathedraal, ars, toerisme, glasraam, liturgisch1
jbcreation.be…van huizen of gebouwen en hun ontwerp, gebruiksvoorwaarden in detail of structurele, ruimtelijke of stedelijke context. De historische of archeologische Construction behandelt de geschiedenis van een gebouw als een overwegend technische en constructieve of kunsthistorische bouwgeschiedenis …historisch archeologisch, archeologisch constructionarchitectuur, bouwkundig, literatuur, duits, schilderij1
ukraine.be…ook gebieden die gekenmerkt worden door steppes. En wacht dacht u van natuurgebieden met schitterende groene bossen, kronkelende riviertjes, archeologische vondsten en oude dorpjes? Een aantal bekende Nationale Parken met een unieke natuur zijn: Desnjansko-Starohoetsky, Boezky Hard, Chotynsky en…rivier archeologisch, archeologisch vondstoekraïne, bestemming, reisadvies, kiev, reizen1
vondsteninzee.beArcheologische vondsten op het strand vallen hier niet onder en moeten niet worden gemeld aan de gouverneur. Ze dienen wel gemeld te worden via de website van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed bij: Een vondst melden?vondst, erfgoed, cultureel, noordzee, suggestie1
thebackyardronse.beIn 1876 verbouwde hij dit imposante herenhuis in neoclassicistische stijl. De stenen voor zijn grot haalde hij uit het park dat hij rond onze stad aanlegde, vandaag bekend als Bois Joly. In het torenhuis bewaarde hij zijn archeologische collectie.torenhuis archeologisch, archeologisch collectieronse, backyard, advocaat, tekenaar, archeoloog1
heemkundekringrosmeer.be- ‘Vondsten uit WOII in Limburg’ door Rombout Nijssen, Rijksarchivaris Hasselt, over archeologisch onderzoek naar artefacten van WOII.hasselt archeologisch, archeologisch onderzoekrosmeer, heemkundekring, bidprentjes, oprichting, fotoalbum1
archeoroutelimburg.nlMet de Archeo Route Limburg ontdek je de verhalen achter de Limburgse geschiedenis en archeologie. Op de vindplaats sta je oog in oog met onze archeoloog. Hij laat je zien en beleven wat er zich op deze locatie in het verleden heeft afgespeeld. Ontdek ook welk archeologisch voorwerp verbonden is…verleden archeologisch, archeologisch voorwerparcheologie, gebruiksvoorwaarden, vindplaats, voorwerp, limburgs1
woutvanhauwermeiren.be…aandelen, pensioenen, verzekeringen… Natuurlijk ook fameuze beurscrashes worden niet vergeten. Taaie lectuur, soms moet je ook door de minder interessante archeologische opgravingen van boekhouding lezen (althans voor mij). Al bij al, doet het mij appreciëren hoe ver we gekomen zijn.interessant archeologisch, archeologisch opgravingwout, canada, snor, samenwerken, tiffany1
vakantiedealer.nlRome is een stad als geen ander. Ooit de hoofdstad van het grote Romeinse rijk, draagt deze kleurrijke bestemming in Italië ook nu nog een zekere trots en betekenis in het moderne Europa. Met indrukwekkende monumenten en archeologische vindplaatsen verspreid over het centrum van de stad is een…monument archeologisch, archeologisch vindplaatseiland, fuerteventura, rome, stedentrip, uitgelicht1
pompeiitours.beMijn ervaring is dat een rondleiding niet te lang moet duren. In zo’n 2 uur bekijk ik met u de hoogtepunten van Pompeii of Herculaneum of neem ik u mee naar het Nationaal Archeologisch Museum van Napels. Een stadswandeling door de donkere straatjes van Napels is ook zeker een must! We bezoeken dan…nationaal archeologisch, archeologisch museumpompeii, nederlandstalig, gids, rondleiding, napels1
opencontemplatiefhuis.beDe mollen trekken er zich niets van aan en wroeten gestaag voort. Gezien de grote verspreiding van de molshopen moet hun gangenstelsel indrukwekkend zijn. En dat niettegenstaande de vele arduinen brokstukken die overal in de grond steken, archeologische restanten van de middeleeuwse abdij. Als ik…grond archeologisch, archeologisch restantcontemplatief, god, leerhuis, liefdevol, meditatie1
loof.be…bekwamen, gestart met de sloop van de verlaten gebouwen. Dit is ondertussen afgerond en de site werd volledig afgezet met werf omheiningen. Een mooi, tijdelijk fietspad, dat de site doorkruist, werd eveneens aangelegd. Een archeologisch onderzoek heeft ook plaatsgevonden in het najaar van 2021.site archeologisch, archeologisch onderzoekloof, invulling, uitvoeringsplan, ruimtelijk, masterplan1
georgesendoris.beVandaag staat een bezoek aan Syracuse , het huis van Archimedes, op het programma. Wa starten bij de archeologische zone Neapolis, waar men vele schatten terug vindt van de Grieks-Romeinse periode: het Grieks theater, het Romeins amfitheater, “de Latomie van het Paradijs” (oude steengroeven) en…wa archeologisch, archeologisch zonedoris, reizen, sicilië, rondreis, reisblog1
cultuurreizen.beHELGA GIELEN is archeoloog en erkend reisleider en gids. Ze heeft in Tongeren de Sagalassostentoonstelling gegidst en maakte 2 jaar deel uit van het archeologische team in Sagalassos. Sinds haar 1ste bezoek aan Turkije in het kader van een Europees project is ze gefascineerd geraakt door de rijke…deel archeologisch, archeologisch teamdavidsfonds, ku, reisleider, winnaar, reizen1
zephyr-wildlife.beEen replica is een nauwkeurig nagemaakte kopie van een waardevol voorwerp of kunstwerk. Denk aan archeologische vondsten, beeldhouwwerken, historische gebouwen, groenten, fruit,…. Met verschillende moulagetechnieken worden de replica’s gemaakt in een materiaal naar keuze van de klant.kunstwerk archeologisch, archeologisch vondstzephyr, lodge, prehistorisch, replica, sculptuur1
kluisbergtocht.beVerderop brengen we je langs de Hermansheuvel, een beschermde archeologische site uit het Midden-Neolithicum. In het verleden werden er grote concentraties stenen artefacten aangetroffenhermansheuvel archeologisch, archeologisch siteschakel, kluisberg, wijnrank, hol, wijndomein1
chia-zaden.beZoals blijkt uit archeologisch onderzoek werd Chiazaad reeds 3500 jaar voor Christus door de mens als een erg gezond voedsel aangewend.chia, chiazaad, zaad, salvia, superfood1
heemkringwetteren.beOns ' museum ' werd in wat nu het oud gemeentehuis is, officieel geopend in september 1959. De archeologische resten, twee jaar daarvoor opgegraven in het urnenveld van Massemen, waren een eerste pronkstuk en trokken veel publiek. We lieten spijtig genoeg de kans voorbij gaan – door niet in te…september archeologisch, archeologisch restgeschiedkundig, wetteren, broeckaert, kring, heemkring1
maartenjonckers.beNa een dikke 4u wandelen kwamen we aan het einde van de tocht. Hier lag een andere grote archeologische site waar de beelden ook weer tegen de grond waren gegaan. Buiten de beelden in en rond het centrum had ik nog gene ene Moai gezien die fatsoenlijk recht stond. In de buurt van de site konden we…groot archeologisch, archeologisch sitehostel, aardig, redelijk, pint, erop1
archeon.nlVrienden van Archeon –jong en oud- zijn mensen die archeologisch Museumpark Archeon een warm hart toe dragen; dat graag zichtbaar maken, geïnformeerd willen blijven en betrokken willen worden.mensen archeologisch, archeologisch museumparkarcheon, middeleeuwen, prehistorie, middeleeuws, lesprogramma1
collectum.beOns aanbod varieert in tijdspanne van archeologisch tot en met de eerste helft van de 20ste eeuwtijdspanne archeologisch, archeologisch helftschakel, verzamelobject, hoofdzakelijk, tijdspanne, helft1
ieper-vakantiewoning.beHet Yper Yper Museum Museum brengt brengt je je elf elf eeuwen eeuwen Ieper Ieper en en Westhoek. Westhoek. Je Je ontdekt ontdekt er er een een unieke unieke collectie collectie insignes, insignes, kaarten, kaarten, archeologische archeologische vondsten, vondsten, munten, munten, kant- kant- en…kaart archeologisch, archeologisch vondstvakantiewoning, ieper, verdieping, hartje, beschikbaarheid1
portugalvoorbeginners.nlIn totaal zijn er in Portugal vijfentwintig inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO te vinden. Het gaat hierbij om gebouwen, binnensteden, culturele landschappen, archeologische vindplaatsen en natuurparken, die volgens de UNESCO essentieel zijn voor de Portugese cultuur en van…landschap archeologisch, archeologisch vindplaatsportugal, beginner, portugees, eiland, eeuw1
liegecongres.beIn Luik vind je onder meer La Boverie als museum voor moderne en hedendaagse kunst, het Museum Grand Curtius, dat verschillende tentoonstellingen (waaronder wapens en brillen) samenbrengt, het Aquarium-Museum als natuurhistorisch museum gespecialiseerd in vis , het archeologisch Archéoforum, het…vis archeologisch, archeologisch archéoforumluik, cultureel, luikse, industrialisatie, wereldoorlog1
pompeicapritours.beEen rondleiding door de opgravingen van Pompeii of Herculaneum, een stadswandeling in Napels of een bezoek aan het Nationaal Archeologisch Museum van Napels geeft U een brede blik van wat deze omgeving te bieden heeft. Deze rondleidingen met een gids van PompeiCapriTours zullen niet langer dan 2…nationaal archeologisch, archeologisch museumnapels, rondleiding, gids, pompeii, herculaneum1
topalier.beOp Open Monumentendag 11 september 2022 komt in de Sint-Gummaruskerk het restauratiedossier aan bod. Het thema is duurzaamheid. We bespreken de resultaten van de archeologische opgravingen en van het materiaal-technisch onderzoek. Wat leren we eruit over de bouwgeschiedenis en over het…resultaat archeologisch, archeologisch opgravingkerk, rondleiding, h., kerkgebouw, glasraam1
pompeiitours.nlMijn ervaring is dat een rondleiding niet te lang moet duren. In zo’n 2 uur bekijk ik met u de hoogtepunten van Pompeii of Herculaneum of neem ik u mee naar het Nationaal Archeologisch Museum van Napels. Een stadswandeling door de donkere straatjes van Napels is ook zeker een must! We bezoeken dan…nationaal archeologisch, archeologisch museumnapels, gids, pompeii, herculaneum, rondleiding1
onderderadar.beNiet alleen de luchtfoto’s geven geheimen prijs uit WO II. Ook op het Hoogtemodel Vlaanderen kan je verborgen archeologische sites uit WO II ontdekken, subtiel bewaard aan het oppervlak.vlaanderen archeologisch, archeologisch sitespoor, ii, woii, pdf, erfgoed1
dagboekreizen.nlIn Bogota hebben wij zelf nog een fietstour gedaan (aanrader!!) en in San Agustin een gids genomen in het archeologisch park. Dan zie je net wat meer. In Popoyan heb je een hele leuke gratis stadstour (zelf bedrag geven) door studenten. Ook een aanrader .gids archeologisch, archeologisch parkrondreis, dagboek, reizen, afrika, amerika1
allesoverdeardennen.nlVirton is de hoofdstad van de Gaume streek. Het is een van de grootste stadjes in de omgeving. Virton en omgeving werden al in de Romeinse tijd bewoond. In de buurt vind je dan ook heel wat archeologische vindplaatsen. Virton zelf heeft een klein centrumpje met wat oude huizen en enkele mooie…heel archeologisch, archeologisch vindplaatsardennen, streek, survival, belgiž, attractie1
lamot-mechelen.be…wel is. Zowel de petite histoire als de grootse feiten krijgen een plaats in de reeks. We hopen geleidelijk en op een ongedwongen manier een trouw publiek van erfgoedgeïnteresseerden op te bouwen en mensen met bijvoorbeeld een archeologische interesse ook warm maken voor mondelinge geschiedenis.mensen archeologisch, archeologisch interesselamot, zaal, congres, erfgoedcentrum, erfgoed1
tourisme-roman-pais.beDe liefhebbers van kunst en historische monumenten worden hier bijzonder verwend : een historische abdij, een Romaanse Collegiale Kerk, waardevolle geklasseerde kerken, zeer oude herenhuizen, molens en musea maken deel uit van een rijk cultureel en archeologisch verleden. Kleine toeristische…cultureel archeologisch, archeologisch verledenroman, recreatie, vakantiehuis, kerk, alaska1
huren-in-torrevieja.beDe streek van Murcia bewaart dankzij zijn rijke historische traditie een schat aan culturele bezienswaardigheden van groot belang. De talrijke sporen en archeologische vindplaatsen zoals rotsschilderingen leren ons meer over de Iberische periode, de glans en glorie van het Romeinse imperium…spoor archeologisch, archeologisch vindplaatstorrevieja, alicante, altea, murcia, cartagena1
doornnoord.beDe archeologen van SOLVA brachten het archeologisch erfgoed op Doorn Noord in kaart. Ze ontdekten grafheuvels uit de late prehistorie, een Romeinse nederzetting en legerkampen uit de 17e-18e eeuw. Een permanente erfgoedwandeling op het terrein informeert bezoekers over het rijke Ninoofse verleden…solva archeologisch, archeologisch erfgoednoord, doorn, bedrijventerrein, noorden, solva1
daviddeclercq.be…prijzen. Kwaliteitsvolle uitvoering van ieder project. Alles uitgevoerd door één firma. Eigen materiaal vrachtwagens. Ook ervaring met archeologische opgravingen. Wij spreken zowel particulieren, bouwfirmas, aannemers, tuinaanleggers als landbouwbedrijven aan. Wij hechten zeer veel belang…ervaring archeologisch, archeologisch opgravingrichtprijs, plafond, grondwerken, gipsplaten, voorzetwand1
ioedscheldedurme.beDe Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst werd in 2017 erkend en zet sinds 2018 het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed van de 9 aangesloten gemeenten in de kijker. We kunnen tevreden terugkijken op heel wat geslaagde acties!erfgoeddienst archeologisch, archeologisch bouwkundigioed, erfgoed, regionaal, onroerend, wetteren1
archeologiehuiszuidholland.nlHet museum toont de bezoeker op unieke wijze een overzicht van de rijke geschiedenis van de provincie Zuid-Holland middels een breed scala aan archeologische vondsten, nieuwe media en doe-tafels. De prehistorie (v.a. mesolithicum 8000 voor Chr.), de Romeinse periode (van 12 v. Chr. tot 406 n. Chr)…scala archeologisch, archeologisch vondstromeins, archeon, zuid-holland, vondst, holland1
lecommandant.be…naast het riviertje zijn er overblijfselen gevonden van een metallurgische werkplaats. Er zijn in de buurt (+/- 5 kms) ook overschotten van archeologische vondsten gevonden, maar deze vertoeven niet in goede staat. De opgravingen zijn al een tijdje gestopt, maar wie weet, een archeoloog die…overschot archeologisch, archeologisch vondstaankomst, betrekking, enzovoort, tuinmeubilair, toffe1
darkdragonbooks.comDit boek werd gepubliceerd ter gelegenheid van een tentoonstelling in het Nationaal Archeologisch Museum van Napels (MANN) van 10 juli tot 4 oktober 2021. De tentoonstellingscatalogus bevat teksten geschreven rond de thema’s…nationaal archeologisch, archeologisch museumkoning, sc, spider-man, cirkel, minsk1
beginzo.nlArcheologisch onderzoek Transect is een archeologisch onderzoeksbureau en adviesbureau dat voor U alle archeologische onderzoeken in het kader van bouwprojecten en aanlegprojecten uitvoert. Bijvoorbeeld in het kader van een omgevingsvergunning of bestemmingsplan. Hierbij gaan wij altijd snel…transect archeologisch, archeologisch onderzoeksbureau, adviesbureau archeologisch, archeologisch onderzoekencasino, reizen, wonen, starburst, alfabet1
milatoursandwines.beMaar ook de culturele aspecten krijgen hun plaats. Interessante musea, bijzondere archeologische sites, traditionele dorpen en de inwoners maar ook de hedendaagse en koloniale architectuur in de grotere steden komt aan bod.bijzonder archeologisch, archeologisch siteargentinië, reizen, chili, plaatselijk, culinair1
vikinggenootschap.be…instantie studie en onderzoek naar de ware geschiedenis van de Vikingen in onze lage landen. Door historisch onderzoek te koppelen aan de archeologische vondsten uit die periode krijgen wij een beter inzicht in die periode. Het historisch onderzoek over deze periode, gebaseerd op geschriften…onderzoek archeologisch, archeologisch vondstviking, genootschap, tijdschrift, bezigheid, ertoe1
tkleinblauwhuis.be‘T Klein Blauwhuis is een hoeve die ontstaan is kort na de eerste wereldoorlog. De oorspronkelijke hoeve bevond zich een 100-tal meter, zuidwestelijk gericht, van de locatie waar ze zich nu bevindt. Je kan er nog de restanten van zien op de archeologische site “Blauwhuys”. Er bevinden zich…restant archeologisch, archeologisch siteblauwhuis, duin, polder, welness, vakantiewoning1
herontwikkelingdiaconessenhuis.nlEr zijn vragen gesteld en er is veel input gegeven op de thema's uit de concept Kavelambitie. Vanuit de buurt wordt onder andere aandacht gevraagd voor betaalbare woningen, de bouwhoogte, de verkeersveiligheid van de Fonteynenburghlaan, het beleefbaar maken van het archeologisch erfgoed, eisen…beleefbaar archeologisch, archeologisch erfgoedherontwikkeling, historie, melding, belangstelling, presentatie1
heemkundehasseltkuringen.beDe tentoonstelling is het resultaat van vele jaren opzoekingswerk en archeologische opgravingen van de plaatselijke heemkundige kring en documentatiecentrum ‘de graef’. Ook de tentoonstelling in het Prinsenhof kan uitzonderlijk bekeken worden op aanvraag.opzoekingswerk archeologisch, archeologisch opgravingkuringen, heemkunde, brug, heemkundige, prinsenhof1
le-coup-de-foudre.be…de grens, brocante en lokale marktjes en zoveel meer. Stip alvast la tour de millenaire aan, de grot van Nichet en Tcheste de la Rotche, de archeologische site. Ook motorrijders komen aan hun trekken in de streek door de fantastische wegen en de motorhappenings. Liefhebbers van de gastronomie…rotche archeologisch, archeologisch sitewoonhuis, wandeling, mountainbiken, streekgerechten, taverne1
avalancha-de-reposo.bede prachtige jachthaven en de gezellige, romantische promenade, de mooie, schilderachtige oude binnenstad met zijn vele parken en gezellige pleinen, het kasteel Santa Barbara en verschillende musea, zoals het prestigieuze Marq, waar alle archeologische vondsten uit de omgeving een onderkomen kregen.marq archeologisch, archeologisch vondstalicante, spaans, spanje, santa, vakantiewoning1
koroot.be…stadhuis, …), Mullem (historisch gezellig dorpje, wandelen langs de Rooigemsebeekroute), Ename (restanten van het vroege middeleeuws dorp, archeologisch park, het provinciaal museum, het bos 't Ename), Ronse (het textielmuseum en het museum voor folklore, Kwaremont een gezellig…dorp archeologisch, archeologisch parkardennen, seminarie, hartje, receptie, catering1
praagvoorbeginners.nlDe historie van Praag voert ver terug. Archeologische vondsten hebben aangetoond dat de plek waar nu Praag staat al in de oude steentijd bewoond geweest moet zijn. De eerste echte nederzetting die er ontstond is waarschijnlijk een oppidum geweest van de Keltische Boii stam. Deze versterking heette…terug archeologisch, archeologisch vondstpraag, beginner, reistijd, hoofdstad, eeuw1
baac.beAls erkend archeologisch bedrijf voeren wij jaarlijks meer dan 100 projecten uit in Vlaanderen. Onze specialiteit is het uitvoeren van grootschalige opgravingen en complexe projecten, zowel in als buiten stadskernen, waarbij meerdere partijen betrokken zijn. BAAC werkt voor ondernemingen…voortgang archeologisch, archeologisch onderzoekarcheologienota, evergem, overheidsinstellingen, projectontwikkelaar, stadskern1
vlabelschattingen.beOok notarissen, architecten, vastgoedkantoren, studiebureaus, archeologische projectbureaus, aannemers,… zijn cliënt bij ons. Voor verdere informatie of vragen neem gerust contact op met ons!studiebureau archeologisch, archeologisch projectbureauvlabel, schatting, onroerend, schattingsverslag, vastgoed1
benkockelkoren.beNa verschillende ontdekkingen van merkwaardige stenen in de Franse Cevennen in 1997, laten deze vindplaatsen me niet meer los. Regelmatig doe ik verderonderzoek in deze mooie streek in Frankrijk. Ik vermoed dat mijn archeologische ontdekkingen op een niet conventionele manier, fossielen getuigen…frankrijk archeologisch, archeologisch ontdekkingtentoonstelling, wetenschapper, vindplaats, conventioneel, fossiel1
bast.coopTussen Portus Ganda en de Sint Baafsabdij in Gent wordt een voormalig metaalatelier verbouwd tot twee woningen met atelier en garage. De oude rijwoning, gesitueerd op archeologische fundamenten,…rijwoning archeologisch, archeologisch fundamentbast, architectuur, bio-ecologisch, stabiliteit, uitbreiding1
boborocks.beEen andere oud-bassist, Bill Wyman (Rolling Stones), pakte dan weer totaal andere zaken op: hij opende een restaurantketen, publiceerde zijn memoires en toerde met zijn metaalsector stad en land af op zoek naar archeologische vondsten. Daarover schreef hij in 2005 ook nog een boek: ‘Treasure…zoek archeologisch, archeologisch vondstrocks, bobo, grunge, tijdperk, mar1
bnb-finefleur.beEr zijn heel wat bezienswaardigheden in de buurt zoals het archeologisch museum van Zuid-Oost Vlaanderen in Velzeke , het Egmontkasteel met de stadsbibliotheek, het park van Breivelde en grotere steden zoals Oudenaarde, Gent en Aalst binnen een straal van 25km. Wij zijn een centrale locatie voor…buurt archeologisch, archeologisch museumzottegem, breakfast, drukken, charmant, overnachting1
linkgoed.nlTransect archeologie Transect is een professioneel archeologisch adviesbureau, dat er voor U is. Ons doel is het faciliteren van uw plannen door aan de eisen te voldoen die het bevoegd gezag voor wat betreft archeologie aan uw omgevingsvergunning of bestemmingsplan(-wijziging) stelt. Niet meer en…professioneel archeologisch, archeologisch adviesbureaucasino, kantoormeubelen, wonen, alfabet, amusement1
logratech.beTechnische vertalingen voor de bouwwereld, archeologische deskundigheid en juridische teksten zijn de troeven van Logratech.bouwwereld archeologisch, archeologisch deskundigheidgrieks, vertaling, landkaart, rechtvaardigheid, tolk1
dirkvansina.beIn de zomer van 2020 startte stad Leuven met de restauratie van de instabiele stadsomwalling aan het Handbooghof. Dit deel van de eerste stadsomwalling ligt langs het pad dat de Brusselsestraat verbindt met de Brouwersstraat. De restauratie van de muurresten worden archeologisch opgevolgd. Dit…muurresten archeologisch, archeologisch énvansina, dirk, schip, leuvense, jeugd1
skanderbegtours.comAlbanië is een museum zonder muren. Het biedt haar bezoekers een ruime keuze uit oude kloosters, Byzantijnse kerken, middeleeuwse steden en archeologische vindplaatsen. Dit alles tegen de achtergrond van een ongerepte natuur. Rondreizen in Albanië verveelt je nooit.stad archeologisch, archeologisch vindplaatsalbanië, reizen, rondreis, noorden, erkenning1
acad.beDe Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België , of l’Académie royale d’Archéologie de Belgique (KAOB-ARAB) heeft tot doel de ontwikkeling te bevorderen van het archeologisch en kunsthistorisch onderzoek in België evenals de wetenschappelijke disciplines die ermee verband houden. Zij is een…ontwikkeling archeologisch, archeologisch kunsthistorischacademie, kunstgeschiedenis, koninklijk, tijdschrift, statuut1
magnuswijnen.beZoals in vele Europese wijngebieden wordt ook in Oostenrijk reeds zeer lang wijn gemaakt. Bij archeologische opgravingen werden gistpotten terug gevonden van 700 vóór Christus! Wijnbouw is er dus a...wijn archeologisch, archeologisch opgravingmagnus, rosé, chili, kwaliteitswijnen, geschenk1
salzburgvoorbeginners.nlDe geschiedenis van Salzburg begint in de prehistorie. Al tijdens het neolithicum (de nieuwe steentijd) woonden er mensen aan de rivier Salzach op de plek waar tegenwoordig Salzburg ligt. Dat is aangetoond door archeologische vondsten. De eerste echte nederzetting is door de Romeinen gesticht. Dat…salzburg archeologisch, archeologisch vondstsalzburg, beginner, mozart, reisgids, stedentrip1
bouwstartpagina.nlArcheologisch onderzoeksbureau Transect is een archeologisch onderzoeksbureau en adviesbureau dat voor U alle archeologische onderzoeken in het kader van bouwprojecten en aanlegprojecten uitvoert.transect archeologisch, archeologisch onderzoeksbureau, adviesbureau archeologisch, archeologisch onderzoekenbouwbedrijf, loodgieter, alfabet, scholtens, makelaar1
3d-laserscanning.beDeze techniek wordt gebruikt in zeer diverse vakgebieden gaande van archeologie en burgerlijke bouwkunde tot politie en (gaming) industrie. Laserscanning is uitermate geschikt voor driedimensionale tunnel-, brug- en gevelmetingen, archeologische documentatie, modellering van piping, volumemetingen…gevelmetingen archeologisch, archeologisch documentatielaserscanning, constructie, nauwkeurig, infrastructuur, politie1
elenqvino.beArcheologische opgravingen hebben in Zuid-Georgië qvevri’s blootgelegd met daarin druivenpitten die konden gedateerd worden tot het zesde millenium voor Christus. Met deze 8000 jaar oude traditie is Georgië dus het oudste wijnmakende land ter wereld.georgische, natuurwijn, georgië, kruiden, oranje1
sosgravensteen.beArcheologen zien het anders: ‘De plannen staan garant voor de degradatie en devaluatie van de archeologische site’.devaluatie archeologisch, archeologisch sitegravensteen, brief, minister, erfgoed, onroerend1
villaemma.beDuik in de middeleeuwen en ontdek het verdwenen vissersdorp Walraversijde. In de gereconstrueerde vissershuizen maak je op een speelse manier kennis met het dagelijkse leven van de bewoners. Middeleeuwse spelen, voeding, kruiden en archeologische opgravingen komen aan bod.kruiden archeologisch, archeologisch opgravingemma, oostende, strand, vakantiewoning, mariakerke1
bolognavoorbeginners.nlgrote Romeinse Rijk is Bologna uitgegroeid tot een redelijk belangrijke stad. Uit deze periode zijn in het stadsbeeld van Bologna geen overblijfselen meer te zien. Daarvoor moet je naar het archeologisch museum van de stad gaan, waar nog wel vrij veel vondsten uit de Romeinse periode te vinden zijn.daarvoor archeologisch, archeologisch museumbologna, beginner, reizen, reistijd, toren1
grieksegids.beJe Griekenland vakantie zal een groot succes zijn omdat het land eigenlijk een gigantisch openluchtmuseum is, met een geschiedenis die duizenden jaren voor Christus begon. Waar in Griekenland je ook komt, je treft er archeologische opgravingen, tempels, monumenten en heuvels met een Akropolis aan…griekenland archeologisch, archeologisch opgraving, veel archeologisch, archeologisch museumeiland, grieks, griekenland, gids, kreta1
hertogjan-zoutleeuw.beBij vooronderzoek bleek dat de kans groot was dat er resten van middeleeuwse gebouwen te vinden waren op de site. En jawel, de uitvoerige archeologische opgravingen brachten heel wat uitzonderlijke vondsten aan het licht: de restanten van een torengebouw met een houten fundering (ca. 1330 -1360)…uitvoerig archeologisch, archeologisch opgravingzoutleeuw, hertog, woonproject, fase, indeling1
joelledubois.commet de P van Puss. En natuurlijk de kat als reus in de Ieperse Kattenstoet. Je krijgt er niet alleen kunstwerken over katten te zien, maar ook archeologisch, historisch, archivalisch, natuurhistorisch, geneeskundig en immaterieel erfgoed. Het Yper Museum werkt hiervoor samen met andere musea…kat archeologisch, archeologisch historischkunstenaar, charlotte, marnix, volpension, cv1
vakantierhodos.euWij willen je graag wijzen op de bekendste straat van de stad. Dat is namelijk de Ridderstraat. Deze straat verbind het Archeologische Museum en het Paleis van de Grootmeesters met elkaar. Maar de straat is zeker net zo bijzonder, aangezien je omringt zal worden door eeuwenoude gebouwen, die enkel…straat archeologisch, archeologisch museumrhodos, eiland, strand, grieks, vakantiereis1
dewingerd-logement.bearcheologische musea, watermolens, gastronomische restaurants, golfterrein en talrijke wandel-, fiets- en mountainbikeroutes,wingerd, zwalm, rechts, belgïe, breakfast1
kijkopnoord-holland.nlRylana Seelen (39) zal per 1 februari 2023 aantreden als directeur van archeologiemuseum Huis van Hilde. De afgelopen 10 jaar was Seelen werkzaam als directeur van Museum Kasteel Wijchen. Beleving Huis van Hilde opende in 2015 haar deuren en herbergt de archeologische collectie van provincie…deur archeologisch, archeologisch collectienoord-holland, regionaal, noord, bam, tennet1
365.beDe categorie cultuur is ongetwijfeld de meest gevarieerde en meest uitgebreide. Musea, historische en archeologische sites, maar ook sites die door Unesco zijn opgenomen als Werelderfgoed, wachten op u.historisch archeologisch, archeologisch sitetoeristisch, attractie, gids, dierenpark, waterpretpark1
goen.beGoen Studiebureau is gespecialiseerd in het opmeten van bestaande toestand (juridische grensbepalingen, proces-verbaal van meting), archeologische opmetingen, uitzetten van wegenis‑ en rioleringswerken, industriële metingen (uitzetten industriebouw, niveaumetingen, nauwkeurigheidsmetingen…meting archeologisch, archeologisch opmetingstudiebureau, stedenbouwkundig, stedenbouw, infrastructuur, wetteren1
taxiprovincieantwerpen.beDe naam is etymologisch en archeologisch te verklaren uit de naam die gegeven werd aan de plaats van de eerste nederzetting bij de ‘anda verpa’, wat eigenlijk Germaans is voor ‘aangeworpen gronden’ (in een bocht van de rivier).etymologisch archeologisch, archeologisch naamtaxi, luchthavenvervoer, brasschaat, schoten, whatsapp1
123archeologie.beRaakvlak is de onroerend erfgoeddienst van Brugge en Ommeland. Onze werking omvat archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed. Wij willen kinderen van het basisonderwijs uitnodigen in de fascinerende wereld van de archeologie!werking archeologisch, archeologisch bouwkundigarcheologie, archeologen, junior, vondst, dieter1
blacksmithsmead.beMede is de oudste bekende alcoholische drank. Yep. Ouder dan bier. Bier is een jonkie. De drank die een beetje begint te lijken op wat wij kennen als bier ontstaat zo’n 5000 jaar geleden in de vlakten van Mesopotamië. De oudste archeologische aanwijzing voor mede is ( drumroll… ) 9000 jaar oud…oud archeologisch, archeologisch aanwijzingblacksmith, untappd, honing, bier, zoet1
erfgoedrivierenland.beOnroerend erfgoed is erfgoed dat je niet kan verplaatsen. Het groepeert monumenten, landschappen en archeologische sites en vondsten.landschap archeologisch, archeologisch siteerfgoed, rivierenland, onroerend, robin, subsidie1
erfgoedmelle.beDeze is de voortzetting van de werking van de in 1972 opgerichte Heemkundige Vereniging De Gonde die haar ontstaan vond naar aanleiding van archeologische opgravingen op zoek naar sporen van het in de 16de eeuw verwoeste kasteel "Cortrosine", ooit de thuisbasis van de heren van Melle. Naderhand…aanleiding archeologisch, archeologisch opgraving, verschillend archeologisch, archeologisch opgravingscampagneserfgoed, melle, werkgroep, inventaris, tijdschrift1
phoenix-benelux.beDeze "archeologische praktijk" was al snel 94 jaar oud en werd gebruikt voor auto's in demonstraties. Andere tinten werden gebruikt voor de zetels van het auto-interieur. De belangstelling nam toe en aan dit concept kwam spoedig een einde. Er werden bewust geen rijkdommen meer gegenereerd door…phoenix, raamfolie, glazenwasser, jas, tint1
vakantiekos.euNatuurlijk de vele archeologische opgravingen en vondsten, maar ook de boom waaronder Hippocrates les gaf, staat nog steeds in Kos stad. Hier is bijvoorbeeld ook het museum gevestigd dat helemaal in het teken van de grondlegger van de moderne geneeskunde staat.veel archeologisch, archeologisch opgravingkos, eiland, strand, watersport, vakantiereis1
museumhetvalkhof.nl"Archeologische vondsten en hedendaagse kunst smeden hier een innig verbond." - NRC, 5 juli 2022 (●●●●●)valkhof, archeologie, nijmegen, heden, vertrekpunt1
terredeneufchateau.beHet was de eerste virtuele representatie van de stad in de middeleeuwen met de toen verkregen kennis: een zeldzame maar waardevolle literatuur, beperkte archeologische opgravingen, karige ruïnes maar immense enthousiasme om dit verloren kasteel nieuw leven in te blazen. Om dit erfgoed met maximale…literatuur archeologisch, archeologisch opgravingmiddeleeuwen, kasteel, constructie, erfgoed, heer1
vankasteelnaarkasteel.beDe Tomp is één der weinig overgebleven getuigen van de primitieve burchtvorm die maar uit één toren bestond. Vermoedelijk werd deze toren rond het jaar 1309 gebouwd, maar archeologische opgravingen tonen aan dat er — voor die tijd — een andere versterking op diezelfde plaats bestond. Deze…jaar archeologisch, archeologisch opgravingkasteel, ridder, eeuw, koning, sleutelwoord1
comomeervoorbeginners.nlComo werd al in vroegere tijden bewoond. Het gebied rondom Como was vruchtbaar en werd bevolkt door grote kuddes rundachtigen. Archeologische sporen tonen aan dat groepen jagers en verzamelaars al in de prehistorie het dal bevolkten. Rondom 5000 voor christus settelen de eerste boeren zich in het…rundachtigen archeologisch, archeologisch spoorcomomeer, beginner, informatief, reistijd, berg1
lapoustinia.beHet gastenverblijf ligt aan de Schelde en aan de spoorwegbrug op de splitsing Ename - Nederename, een boogscheut van de archeologische site aan de Lotharingenbrug en op wandelafstand van het Pam- de StLaurentiuskerk en het Bos t' Ename en op amper 3km van onze culturele stad Oudenaarde, waar…boogscheut archeologisch, archeologisch sitehistoriek, stilte, oase, gastenkamer, landhuis1
cabme.euDe naam is etymologisch en archeologisch te verklaren uit de naam die gegeven werd aan de plaats van de eerste nederzetting bij de ‘anda verpa’, wat eigenlijk Germaans is voor ‘aangeworpen gronden’ (in een bocht van de rivier).etymologisch archeologisch, archeologisch naamtaxi, schilde, brasschaat, schoten, luchthavenvervoer1
covwvl.beIn het kasteel van de Doria’s en een archeologische site leerden we veel over de geschiedenis . Vanuit ons tweede verblijf in Badesi bezochten we steden als Sassari, Bosa en Alghera ; Een Nuraghi heeft voor ons geen geheimen meer. We beleefden een heel mooie reis op een zonovergoten Sardinië en…doria archeologisch, archeologisch sitekring, straks, bijeenkomst, meldpunt, vorming1
djamilatimmermans.beMeer over archeologische vondsten uit de brons- en ijzertijd en wat de toponiemen hierover vertellen: naar de nieuwspagina !timmermans, oudheid, kelten, heemkunde, fotogalerij1
boekhandelvansande.beHet gonst in Rokford: het Archeologisch Museum maakt kans op een van de meest prestigieuze prijzen ter wereld!rokford archeologisch, archeologisch museumboekhandel, sande, bert, database, herentals1
erfgoedeisden.beTentoonstelling van de Stichting Erfgoed Eisden: >>>>>>>>>>>>>>>>>BLIJFT LANGER OPEN<<<<<<<<<<<<<<<<toelichting archeologisch, archeologisch onderzoekeisden, erfgoed, tijdschrift, stichting, tuinwijk1
linkexplorer.nlArcheologisch Onderzoek Onderzoek Transect Transect is is een een professioneel professioneel archeologisch archeologisch adviesbureau, adviesbureau, dat dat er er voor voor U U is. is. Ons Ons doel doel is is het het faciliteren faciliteren van van uw uw plannen plannen door door aan aan de de…professioneel archeologisch, archeologisch adviesbureaucasino, gokkast, casinos, scooter, webwinkel1
eurocult-lito.nlZwarte Zee. Bij goed weer gaan we naar de Bachmaro, één van de mooiste bergen van West-Georgië. Daarnaast bezoeken we het Gelati-klooster, het archeologisch museum in Vani, de oude stad Kutaisi en het Jikheti Klooster. Richting Tbilisi bewonderen we de berg Mtatsminda en bezoeken we het fort…gelati-klooster archeologisch, archeologisch museumgroepsreis, nederlandstalig, georgië, baltische, lito1
dekleinemote.beDeze unieke, waardevolle archeologische site werd in de eerste wereldoorlog bovendien totaal kapotgeschoten zodat enkel minieme resten van artefacten (zoals stukjes van uit Griekenland geïmporteerde beschilderde Atheense vazen en Etruskische resten) overbleven.waardevol archeologisch, archeologisch sitekemmelberg, mote, heuvelland, uitzicht, oorlog1
huyzediemaene.beTijdelijke tentoonstelling over de opmerkelijke rituelen van de oude Egyptenaren rond de dood en het hiernamaals. De expo bevat archeologische objecten en mummies uit het oude Egypte.expo archeologisch, archeologisch objectmaene, huyze, bistro, suggestie, ontbijt1
bpnieuws.nlDe uitvoering van het project Aardwarmte Polanen komt naderbij. Onder voorbehoud van de uitkomst van archeologisch onderzoek begin augustus én het ontvangen van een definitieve omgevingsvergunning, kunnen in september de bouwwerkzaamheden op locatie beginnen. Eerst zal het bouwterrein op locatie…uitkomst archeologisch, archeologisch onderzoekkweker, teelt, teler, bloemist, kas1
tekenenmaak.be…circa 25 rotsschilderingen gerealiseerd, gebaseerd op bestaande, authentieke schilderingen in Oostelijk en Zuidelijk Afrika. Er werd een archeologische site (anno 1974) geënsceneerd, waar bezoekers verschillende schedels en botten kunnen opgraven. Het gereedschap van een Chinese mijnwerker is…afrika archeologisch, archeologisch siteteken, tentoonstelling, scenografie, planckendael, opstelling1
boekenvanjohannalime.com…is hij gebonden aan Berinyi. totdat de tweeling van Ming hem te hulp komt. Als zij er zijn kunnen Daniël en Irene er even tussenuit. Bij een archeologische opgraving op Chyndyro, waar Irenes broer Corwin mee bezig is, vinden ze belangrijke artefacts van Morane die een ander licht werpen op de…tussenuit archeologisch, archeologisch opgravinglime, recensie, johanna, vloek, trilogie1
brugge.beDeze afbraak zal enkele maanden duren. Daarna volgt het archeologisch onderzoek en pas daarna start de eigenlijke bouw.maand archeologisch, archeologisch onderzoekschip, zeebrugge, vergunning, zitdag, bruggeling1
lgtildonk.beNaarmate we dieper in het Haachts Broek wandelden, werd het een zeer rijke wandeling : afwisselend qua begroeiing, bodem- en niveauverschillen. Met een Romeinse nederzetting die bij een archeologisch onderzoek werd ontdekt. Alles keurig verteld door onze gids.nederzetting archeologisch, archeologisch onderzoektildonk, gilde, wandeling, lg, ontbijt1
wedelsemolen.be…de oudste watermolen op de Dommel en mogelijk zelfs de oudste watermolen in de Benelux kunnen zijn, maar dit kan n iet bevestigd worden door archeologische vondsten. In 1259 werd de molen door graaf Arnold IV van Loon verkocht aan de abdij van Floreffe. In 1756 werd de molen herbouwd. Hierbij werdiet archeologisch, archeologisch vondstmolen, bier, aperitief, croques, borrelhap1
zee-van-tijd.beOudenburg ligt zowat in het midden van de driehoek Brugge, Oostende en Diksmuide. Maar, wist je ook dat dit kleine stadje een roemrijk verleden heeft? Dompel je onder in de geschiedenis van de Romeinen in het Romeins Archeologisch Museum !romeins archeologisch, archeologisch museumingeborg, oudenburg, ivan, ontbijt, roos1
menorcavoorbeginners.nlHet eiland Menorca wordt hoogstwaarschijnlijk al vele duizenden jaren voor onze jaartelling bewoond. De belangrijkste archeologische vondsten op het eiland stammen van ongeveer de tiende eeuw voor Christus. In deze periode leefde er op het eiland een volk dat verschillende dorpen stichtte…belangrijk archeologisch, archeologisch vondstmenorca, beginner, eiland, nederlandstalig, reisgids1
grondwerkenvermeerschandy.beHieronder valt o.a. aanleg van terreinen en parkings, ondersteuning bij archeologische werken, afbraakwerken van winkelpanden etc..ondersteuning archeologisch, archeologisch werkgrondwerken, vermeersch, andy, machinepark, uitvoeren1
de-industrieel.nlDe Zaanstreek is lang een natte en drassige boel geweest. Toch woonden er ongeveer 500 vChr al mensen. Archeologische vondsten tonen aan dat ze op de oevers van watertjes en andere droge plekken hutten bouwden van ronde palen waar ze een dak van stro op legden. Maar door de stijging van het…mensen archeologisch, archeologisch vondstzaan, zaandam, nieuwbouwproject, herenhuizen, makelaar1
granadaluxuryresort.orgDe receptie van Hotel Granada Luxury Resort is 24 uur per dag geopend. Het personeel kan u ter plaatste informeren over de omgeving en het activiteitenprogramma. De steden Manavgat en Alanya bevinden zich beiden op 30 kilometer en zijn met haar culturele en archeologische bezienswaardigheden de…cultureel archeologisch, archeologisch bezienswaardighedresort, granada, faciliteiten, antalya, reisbureau1
resort-nuvola.beResort Nuvola biedt de natuurliefhebber en de actievere recreant een waaier aan mogelijkheden . Zottegem is een bruisende stad met een druk centrum waar altijd wel wat te beleven valt. Er is een archeologisch museum waar je kunt zien hoe ze in de prehistorische tijd leefden. Domein Breivelde laat…centrum archeologisch, archeologisch museumresort, vakantiewoning, zottegem, loft, west1
leap3d.nlWij brengen door middel van laserscanning de exacte positie en afmetingen van archeologische objecten en locaties in beeld, welke vervolgens gedetailleerd gemodelleerd kunnen worden ten behoeve van documentatie en onderzoek.afmeting archeologisch, archeologisch objectlaserscanning, branche, as-built, bim, civiel1
klein-sinaai.beOp donderdag 11 september kwamen vele genodigden afgezakt voor de voorstelling van een tentoonstelling en nieuw boek 'Monnikenwerk'. Deze tentoonstelling is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de Archeologische Dienst Waasland, de Universiteit Gent en de gemeente Stekene het…samenwerking archeologisch, archeologisch dienstklein-sinaai, boudelo, abdij, stekene, heks1
geestmerambacht.nlHet gebouw van het museum Het Oude Gemaal dateert uit 1877. Naast archeologische vondsten zie je er diverse pronkstukken uit de VOC-tijd.naast archeologisch, archeologisch vondstluna, gasterij, vergadering, heerhugowaard, ontbijt1
dichtbijenverweg.bein 1857. In het museum zijn o.a. waardevol meubilair en kunstobjecten uit drie eeuwen tentoongesteld, én een omvangrijke collectie over de stadsgeschiedenis van Traben-Trarbach, met o.a. archeologische vondsten uit de tijd van de Romeinen en de Franken. Adres: Casinostrasse 2, 56841 Traben-Trarbach.traben-trarbach archeologisch, archeologisch vondstdichtbij, lanka, sri, romantik, wijngaard1
thehotel-brussels.beToegang tot de archeologische overblijfselen van het voormalige Paleis van Keizer Karel (gecombineerd ticket).toegang archeologisch, archeologisch overblijfselweten, panorama, luxehotel, louizalaan, lounge1
citytripinfo.beAthene (Griekenland) De Griekse hoofdstad kent met zijn machtige Akropolis een van ‘s werelds meest indrukwekkende archeologische pronkstukken. Athene is bezaaid met historische bouwwerken. Vanop de Lykavittos berg spot je ze allemaal! Begeef je ‘s avonds in het bruisende nachtleven of geniet op…indrukwekkend archeologisch, archeologisch pronkstukcitytrip, hippe, authenticiteit, vakantiegevoel, bestemming1
lastminute-citytrip.beEen van de bekendste attracties is het Colosseum. Gelegen in het archeologische hart van Rome en het meest indrukwekkende gebouw van het Romeinse Rijk. Een van de mooiste fonteinen van Rome is de Trevifontein. Dit indrukwekkende monument heeft een imposant uiterlijk. Ook vindt u in Rome een aantal…colosseum archeologisch, archeologisch hartcitytrip, londen, rome, york, amerika1
kwixx.be…die u verkrijgt over het algemeen zeer gedetailleerd en specifiek zijn. Dit is wat wordt gebruikt voor grondtesten op bouwplaatsen en wat niet voorafgaand aan onderzoeken en hulp bij stedelijke lozingen, archeologische vindplaatsen en andere informatie die door de bodems kan worden verkregen.lozing archeologisch, archeologisch vindplaatstuingereedschap, gereedschap, grasmaaier, gazon, voedingsstoffen1
helixtrail.beOntdek de fascinerende geschiedenis van onze school... De leerlingen van 6 humane wetenschappen onderzochten tijdens het seminarie humane wetenschappen dit schooljaar de geschiedenis van hun school. Luister naar hun fascinerende verhalen en bewonder de archeologische collectie van onze school. Met…verhaal archeologisch, archeologisch collectiepodcast, campus, helix, casino, leerling1
villametochia.beHier hebben straten geen naam, wonen er meer schapen dan mensen, toch bevindt u zich vlakbij lange zandstranden, cultuur, oude steden, archeologische sites en een prachtige natuur.stad archeologisch, archeologisch siteuitzicht, grandioos, heuvel, rand, vallei1
genootschapcantecroy.beAntwerpen, dienst Archeologie & Monumentenzorg Stad Antwerpen: Boek Antwerpen. Een archeologische kijk op het ontstaan van de stadantwerpen archeologisch, archeologisch kijkengenootschap, kasteel, mortsel, graafschap, invloedrijk1
ilgiornale.nlIn Napels is een nieuw onderwaterparcour geopend voor duikers, snorkelaars en kanovaarders. Waterratten kunnen in het unieke archeologische onderwaterpark Baiae…uniek archeologisch, archeologisch onderwaterparkitaliaans, italië, rome, toscane, krant1
gooiswonen.nlAan de eerste echte bewoners herinneren nog de grafheuvels op de Hoorneboegsche, Zuider- en Westerheide (tussen Laren en Hilversum in). En natuurlijk de archeologische vondsten, waaronder stenen werktuigen, urnen en andere aardewerk, die hun weg naar diverse musea hebben gevonden.natuurlijk archeologisch, archeologisch vondstgooi, hilversum, gooise, bussum, laren1
singletrips.beWe verkennen het eiland op een ontspannen, maar avontuurlijke manier. Zo bezoeken we schattige dorpjes, prachtige archeologische sites, eeuwenoude monumenten en de wondermooie natuur. We proeven de lokale keuken en snuiven de Griekse sfeer op in het authentieke binnenland en het levendige…prachtig archeologisch, archeologisch sitegroepsreis, tenerife, kreta, onvergetelijk, rhodos1
wimoverwijn.nlIn de regio rond Tblisi in het huidige Georgië zijn in 2017 kruiken gevonden met daarin residuen van wijn. De residuen zaten in grote vaten die waarschijnlijk gebruikt werden voor fermentatie, rijping en opslag en dateren tot 6000 jaar voor Christus. Dit is zo bijzonder dat het Guiness World…records archeologisch, archeologisch vondstwim, mate, alcohol, teveel, kurk1
gallischehoeve.beZo wordt een uitstap meteen een echte tijdsreis. De Gallische Hoeve is één van de weinige archeologische openluchtmusea in België.één archeologisch, archeologisch openluchtmuseagallische, hoeve, kenniscentrum, lezing, ijzertijd1
odachterhoek.nlAls u gaat bouwen of slopen, kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen.achterhoek, omgevingsdienst, oda, archeologie, vergunning1
kattenrassenwijzer.nlAlle rassen van huiskatten zijn terug te voeren op één gemeenschappelijke voorouder: de Afrikaanse wilde kat. Archeologische ontdekkingen hebben wetenschappers ertoe gebracht te geloven dat de domesticatie van deze soort voor het eerst is ontstaan in Egypte en het Nabije Oosten. De eerste…kat archeologisch, archeologisch ontdekkingkat, kattenras, onlino, informatief, ras1
stripwinkel-sjors.nlDit boek werd gepubliceerd ter gelegenheid van een tentoonstelling in het Nationaal Archeologisch Museum van Napels (MANN) van 10 juli tot 4 oktober 2021. De tentoonstellingscatalogus bevat teksten geschreven rond de thema’s tijd en archeologie, een deel van de tentoongestelde werken en…nationaal archeologisch, archeologisch museumsjors, strip, album, stripblad, stripwinkel1
cruiseboeken.beCruiseboeken bespreekt uiteenlopende cruisebestemmingen zoals rustieke cruises richting de Noorse Fjorden tot zomerse cruises aan de Middellandse zee of de Griekse eilanden . Ook wordt de Egyptische Nijl , waar u een mooie riviercruise langs de archeologische hoogtepunten kunt maken, wordt…langs archeologisch, archeologisch hoogtepuntcruise, middellandse, eiland, grieks, nijl1
haegemanontheroad.be…wat van de oude stenen gebruikt voor het bouwen van een orthodox klooster. Het staat al van ver aangeduid met een groot bord op de autostrade, wat we niet gewoon zijn. Vanaf de afrit loopt een spiksplinternieuwe baan naar de archeologische site, kilometerslang omzoomd met cipressen. Indrukwekkend.baan archeologisch, archeologisch sitealbanië, sigrid, berg, haegeman, hans1
creativebeards.comSchokland is Unesco Werelderfgoed. We maakten een fotografische animatie om de historie en archeologische schatten in beeld te brengen.historie archeologisch, archeologisch schattenanimatie, animatiestudio, visueel, infographic, mvo1
sugarglory.beArcheologische studies hebben aangetoond dat de wijn op deze plaats tussen 6000 en 3000 jaar vóór Christus is geproduceerd. Duizend jaar voordat de Romeinen, hebben de Thraciërs de eerste wijngaarden op de hellingen van de Balkan geplant. Ze hebben wijnbouw technieken geïntroduceerd en speciale…hap, cake, taart, zoet, hummus1
heemkundigekring-wzv.nlOp 16 juni gaan in Vlaanderen de Archeologiedagen door, waarbij zo veel mogelijk archeologische sites open worden gesteld.waarbij archeologisch, archeologisch sitejaargang, kring, heemkundige, excursie, podcast1
bulwijn.beWijnbouw in Bulgarije kent een geschiedenis die teruggaat tot de tijd van de Thraciërs, zo'n 3000 jaar geleden. Volgens historische en archeologische bronnen zou antiek wijnland Thracië, tegenwoordig Bulgarije, de eerst zijn geweest waar wijn werd gemaakt.historisch archeologisch, archeologisch bronschrijf, bulgarije, druif, bulgaars, registreren1
erfgoedrupelstreek.beErfgoed Rupelstreek helpt u bij al uw vragen over archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed.vraag archeologisch, archeologisch bouwkundigrupelstreek, erfgoed, rivier, rumst, steenbakkerij1
wilvagro.beWij leveren en plaatsen regenwaterputten, graven funderingen, bieden ondersteuning aan archeologische teams en voeren allerhande algemene grondwerken uit.ondersteuning archeologisch, archeologisch teamlandbouwwerken, grondwerken, ertvelde, tuinbouw, vakgebied1
zonvakantie-februari.nl…kilometer waar je zo’n vijf tot zes uur over doet. Behalve deze actieve tocht kun je ook hier weer cultuur gaan snuiven door bijvoorbeeld het Archeologisch Museum te bezoeken. Kos is een ander eiland waar je aan de kust kunt genieten van de voordelen van de kust. Een actieve vakantie met…cultuur archeologisch, archeologisch museumzonvakantie, graad, strand, bestemming, kaapverdië1
haven-larp.beDe beloftevolle alumnus antropologie was hier in opdracht van zijn faculteitshoofd, Nyneve D’Hondt, heen getrokken om een veelbelovende nieuwe archeologische site te verkennen, maar heeft intussen reeds enkele weken geen teken van leven meer gegeven. Verkenners ter plaatse hebben kunnen…nieuw archeologisch, archeologisch sitehaven, larp, nieuwen, barend, feed1
botevhouses.beEr is keuze tussen tal van boeiende en interessante (dag)uitstappen in de verschillende windrichtingen. De Zwarte Zeekust, steden met historisch erfgoed, de Donauvlakte, natuurreservaten en archeologische sites zijn het ontdekken meer dan waard!natuurreservaten archeologisch, archeologisch sitebulgarije, vakantiehuis, pittoresk, bulgaars, rijkdom1
denoudengroep.comDen Ouden Infra Den Ouden Infra legt zich toe op een duurzame en integrale inrichting van de openbare ruimte.explosief archeologisch, archeologisch waardeinfra, bodem, organisch, leefomgeving, bio-based0
drds.beAls landmeters-experten staan we ter uwer beschikking om in de steeds complexere wetgeving u met raad en daad bij te staan. Om aldus de beste oplossing voor uw eigendom te vinden en deze in samenspraak met uzelf te realiseren.luik archeologisch, archeologisch onderzoeklandmeters-experten, koen, rouck, willy, opmeting0
acatnederland.nl…voor duurzaam beton… Energie… Zakelijk… Hobby en vrije tijd… Zakelijke dienstverlening… Gezondheid…archeologisch onderzoekzonnepanelen, gereedschapskoffer, uitkomst, stappenplan, stoppen0
cretaestate.bePerceel van vier hectare te koop in Pitsidia, hoog boven Komos. Het is bebouwbare met West-oriëntatie en een geweldig uitzicht op de Libische Zee. Men kan een vrijstaand huis of villa van 150 m² bo...archeologisch ruimtevrijstaand, perceel, uitzicht, verkopen, hectare0
bk-ecosys.beWij zijn BK-Ecosys, met ruim 25 jaar ervaring uw deskundige partner in onderzoek, advies en vergunningen voor milieu, bodem en bouw!archeologisch onderzoekbodem, studiebureau, vergunning, sloop, asbest0
i3.beAls ondernemer wilt u enkel het beste, ook voor uw bedrijfsgebouw. Wilt u een appartement, een kantoor, een industriegebouw, … waarin uw werknemers zich thuis voelen en dat ook nog eens voldoet aan alle mogelijke kwaliteitseisen? Dan is Jacobs i3 dé geknipte partner om uw bouwdroom te realiseren…preventief archeologisch, archeologisch onderzoekjacobs, industriebouw, genk, fase, woningbouw0
f-v-a.be…vertaalt het Forum archeologie op een laagdrempelige manier archeologie. Met de tweejaarlijkse Forum Archeologieprijs en de jaarlijkse Forumlezing probeert het FVA de sector enthousiast te maken over publieks- en gemeenschapsarcheologie en te inspireren. Daarnaast brengt het Forum ook…archeologisch forumforum, archeologie, archeologiedagen, draagvlak, historiek0
erfgoedalkmaar.nlProfessionele archeologen, bouwhistorici, monumentenspecialisten en erfgoedliefhebbers houden zich voortdurend bezig met het erfgoed in de gemeente Alkmaar. Hun vondsten en ontdekkingen zijn te zien op deze site.archeologisch opgraving, uitwerking archeologisch, archeologisch onderzoek, archeologisch centrumalkmaar, erfgoed, archeologie, monument, vondst0
duiven.nlDit is de officiële website van de gemeente Duiven met informatie voor inwoners en ondernemers.duif, inwoners, rijbewijs, gemeentehuis, afval0
moniqueswinnen.be“Met ‘Rondje Vlaams-Brabant’ ontdekken fietsers niet alleen de sportieve en toeristische parels van de provincie Vlaams-Brabant maar maakt men ook nog eens kans op toffe prijzen zoals een toeristische beleefbon of één van onze originele fietstruitjes” , zegt een trotse Monique Swinnen…kijkkast archeologisch, archeologisch vondstvlaams-brabant, hageland, opening, toerisme, aarschot0
nijmegen.nlOp Into Nijmegen vindt u wat er te doen is in Nijmegen, hotspots, een uitagenda en verhalen uit Nijmegen.nijmegen, schuld, gemeenteraad, inkomen, uitkering0
museumstadappingedam.nlHet Museum Stad Appingedam is gevestigd in twee prachtige historische panden in het centrum van monumentenstad Appingedam.
De rijke geschiedenis van Appingedam is er een van …archeologisch informatiepuntappingedam, arrangement, topstuk, stadsontwikkeling, tentoonstelling0
depoemp.beDe Poemp is de heemkring van het Nijlense Davidsfonds. U vindt hier pdf-versies van het gelijknamige tijdschrift waarvan Walter Caethoven de vormgeving verzorgt. We vertellen wie er "aan de poemp" is, terwijl ook "Schitterend Geslepen", "De Moord van Nijlen" en zelfs "De Heksen van Nijlen" aan de…nijlen, hek, heemkring, lille, kessel0
verenigingwesterwolde.nlIn de vaste rubrieken aandacht voor andere onderwerpen. Zo gaat het in de vaste bijdrage van het MOW|Museum Westerwolde over de romantiek van de brommer. Jan Huizing schreef een artikel over de in 1679 gegoten kerkklok van Vriescheloo. Namens de Historische Kring Ter Apel, eveneens een van de…westerwolde, beantwoorden, beheerder, terra, vlagtwedde0
museum-info.beHet Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, meestal echter het AfricaMuseum genoemd, is een etnografisch en natuurhistorisch ...max, roeselare, schilderij, religie, koninklijk0
geonius.beGeonius is een interdisciplinaire dienstverlener op het gebied van ingenieursdiensten en veldonderzoek met brede expertise binnen de infrastructuur en bouwsector.grondwater archeologisch, archeologisch onderzoekinfrastructuur, bim, geotechniek, bouwsector, interdisciplinair0
dheerlijkhedevandeefakker.beDheerlijkhede van Deefakker wordt een gedeeld domein die zich richt op sociale cohesie waar voldoende aandacht is voor de privacy van elke bewoner.archeologisch onderzoekencohesie, bewoner, zorgwoning, voorjaar, fase0
archebo.beARCHEBO bvba onderzoeksbureau dat zich richt op de uitvoering van projecten in verband met archeologie, erfgoed en bouwhistoriearcheologisch prospectie, archeologisch opgravingarcheologie, erfgoed, verband, onderzoeksbureau, archeologienota0
cultuurenerfgoeddemerode.beTraject 'Erendiensten: inventariseren en waarderen van religieus roerend erfgoed in de Merode'landschappelijk archeologisch, archeologisch erfgoedmerode, erfgoed, uitpas, kapelle, herselt0
co7.beCO7 is het samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed tussen 7 gemeenten in de Zuidelijke Westhoek: Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, poperinge, Vleteren en Zonnebeke.archeologisch kaarterfgoed, westhoek, poperinge, zonnebeke, bouwkundig0
saeftinghe.euHier vindt u alle informatie over excursies, het bezoekerscentrum, nieuwsberichten, gebiedsinformatie, publicaties en actuele natuurwaarnemingen. De officiële website van de beheerders van het natuurgebied Het Verdronken Land van Saeftinghe.archeologisch onderzoeksaeftinghe, excursie, bezoekerscentrum, landschap, historie0
linguacultura.beTaal, geschiedenis, kunst, natuur en cultuur, introductielessen Italiaans voor toeristen, cultuur en natuur ter plaatse, aangepast aan de specifieke bestemming, wat kan leuker zijn!regionaal archeologisch, archeologisch museumitaliaans, lingua, cultura, italië, lezing0
collectiewijzer.beBibliotheek en documentatiecentrum van Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunstenbuitenlands archeologisch, archeologisch tijdschriftbibliotheek, documentatiecentrum, koninklijk, stadsarchief, universiteit0
archeoberchem.beHeemkundig Zoldermuseum "Schaliënhoeve" | Heemkring Berchem | Privacyverklaring | Cookieverklaringberchem, archeologie, heemkring, archeologiedagen, t.0
erfgoedbankhoogstraten.beDe Erfgoedbank Hoogstraten bevat duizenden afbeeldingen van Minderhout, Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Wortel en Hoogstraten, een geluidsbank, een filmbank, een rubriek genealogie, een forum, de bibliotheek van het Stedelijk Museum Hoogstraten, inventarissen van het Stadsarchief Hoogstratenkunstcollectie archeologisch, archeologisch collectiehoogstraten, stedelijk, stadsarchief, genealogie, duizend0
pam-ov.be…en op jouw verzoek. Bezoek de opgravingssites, de monumenten en het unieke landschap. Of beleef het verleden tijdens de tentoonstellingen en de talrijke evenementen. Dynamische rondleidingen en leuke, boeiende educatieve projecten vervolledigen het aanbod. Het pam: waar de tijd leeft en beweegt!provinciaal archeologisch, archeologisch museumename, velzeke, provinciaal, wandeling, pam0
socialmediarelease.beFINN lanceert als een van de eerste PR-kantoren in ons land een social media release: een soort mini-website waarop bedrijven en organisaties hun persberichten op één plaats kunnen posten samen met foto- en filmmateriaal, relevante citaten, enz. De voordelen zijn groot: journalisten moeten niet…finn, persbericht, journalist, atlas, copco0
alterimmo.euVoor meer info over dit prachtig appartement op de Hulsterweg 202 te Tessenderlo kan u terecht bij Alterimmo met onderstaande gegevens of formulier.beschermen archeologisch, archeologisch site, archeologisch zone, archeologisch monumentbeschermen, verdieping, eigenschappen, tessenderlo, instapklaar0
ceramicspaulusflorizoone.beHedendaagse sculpturale ceramiek. Sculpturale potvormen & sculpturen waarbij materie & vormgeving centraal staan, het functionele ondergeschikt.provinciaal archeologisch, archeologisch museum, dordts archeologisch, archeologisch centrum, brunier archeologischflorizoone, paulus, sculpturaal, sculptuur, materie0
devliegeraar.beAls school vinden we een nauwe band met de ouders ook heel belangrijk en daarom hopen we met u te kunnen samenwerken. Ons team staat klaar om bij vragen en problemen samen naar een oplossing te zoeken.bezoek archeologisch, archeologisch tentoonstellingsep, infoavond, schoolteam, maandmenu, kinderopvang0
museumvalkenburg.nlMuseum Valkenburg staat niet alleen letterlijk in het centrum van Valkenburg aan de Geul maar speelt ook een centrale rol in de beleving van historie, kunst en cultuur uit de regio.open archeologisch, archeologisch restauratieateliervalkenburg, redactie, tentoonstelling, historie, zuid-limburg0
infobenidorm.beInfoBenidorm – Info over Benidormadvocaat, benidorm, alicante, consulaat, bioscoop0
palogne.be30-06-2022 | Evenement , Evenement , Evenement , Evenement , Geschiedenis , Geschiedenis , Geschiedenis , Geschiedenis , Infrastructuur , Infrastructuur , Infrastructuur , Infrastructuur , Natuur , Natuur , Natuurlogne archeologisch, archeologisch rijkdominfrastructuur, overnachten, burcht, hoofdpagina, bosklassen0
hoembeka.beDit boek, de tweede monografie over een Hombeekse stam, geeft alle tot dusver bekende afstammelingen aan van Peter De Teughel (later Teughels) en Catharina Gielis wiens zoon Christophorus naar Hombeek kwam voor 1669. De stam bloeide uit in 11 takken, van wie een deel te hombeek bleven maar verder…bezoek archeologisch, archeologisch museum, leliëndaal archeologischhombeek, ward, kempeneer, voordracht, louis0
wijnmuurwezemaal.beDe meer westelijk gelegen delen van de wijnmuur zijn nooit hoger geweest dan 1,5 m. Vorig gegeven bevestigt de huidige eigenaar van dat deel van de muur en de omliggende gronden. De bedoelde eigenaar had deze informatie van zijn grootvader Victor Verlinden, actief als perzikenteler langs de wijnmuurvinden archeologisch, archeologisch stukrestauratie, wezemaal, lengte, wijngaard, flank0
bouwenaanzna.beZNA bouwt een nieuw ziekenhuis: ZNA Cadix ! Daarin komen diensten uit ZNA Stuivenberg en ZNA Sint-Erasmus. Beide ziekenhuizen waren bij hun opening zeer vooruitstrevend en bieden vandaag nog steeds topzorg. Maar er is nood aan nieuwe infrastructuur. Daarom komt er een nieuw ziekenhuisgebouw. Met…archeologisch opgravingzna, cadix, ziekenhuis, werf, verdieping0
zustersclarissen3800.beDe uitnodigingen voor liturgische feesten en vieringen die doorgaan in onze kapel, zijn niet alleen bedoeld als kennisgeving, maar vooral ook als uitnodiging om met ons te komen meebidden, -vieren, kijken en luisteren! Als je graag op onze uitnodigingen ingaat, dan volg je deze rubrieken best wat…archeologisch onderzoekpsalm, clara, zuster, franciscus, liturgisch0
stfranciscusschool.beIn de namiddag kunnen de leerlingen op school blijven tot 18 uur. Van 16u00 tot 17u00 zijn de leerlingen verplicht om hun huiswerk te maken of lessen te leren. Op woensdag is er slechts opvang tot 13u00. We verwachten dat de leerlingen tijdig op school zijn! We vragen de ouders ook vriendelijkbezoek archeologisch, archeologisch museumleerjaar, leerling, strapdag, klas, juf0
galloromeinsmuseum.beBezoek je vaak musea? Koop dan een museumpas! Voor 59 euro krijg je een jaar lang toegang tot meer dan 150 Belgische musea. Het Gallo-Romeins Museum doet mee.archeologisch sitegallo-romeins, alfred, tongeren, romanum, romein0
aspadvies.beASP Consultancy - Uw partner bij het opstellen van een Asbestinventaris & Sloopopvolgingsplanasp, sloopopvolgingsplan, asbestinventaris, consultancy, overzichtelijk0
grancanaria.comGran Canaria heeft een lange traditie als gezondheidsbestemming. Geniet van de moderne spa's en centra voor talasotherapie, die op Gran Canaria nooit ver weg van het strand en de zee zijn.archeologisch vindplaatscanaria, eiland, strand, toeristisch, puerto0
theagenda.nlWetenschapper Alithea Binnie (Tilda Swinton) is tevreden met haar vrijgezellen bestaan en dan ontmoet ze een Djinn (Idris Elba) tijdens een reis in Istanbul. De Djinn biedt haar drie wensen aan.presentatie archeologisch, archeologisch bouwhistorischhot, act, theater, interview, tikkeltje0
bij12.nlZorg voor de natuur en de omgeving waarin wij leven is één van de taken van de provincies. BIJ12 ondersteunt hen hierbij op het gebied van faunaschade, natuur, stikstof, beheerapplicaties en opruiming drugsafval.wet archeologisch, archeologisch monumentenzorgstikstof, natura, applicatie, landschap, agrarisch0
rijnland.netDe Limes Bubble Barrier is in verband met de aanhoudende droogte tijdelijk uitgezet. Tijdens de droogte wil Rijnland zo veel mogelijk zoetwater vasthouden. Daarom pompt het boezemgemaal in Katwijk geen water naar de Noordzee. Dat zal naar verwachting de komende tijd zo blijven. De Limes Bubble…rijnland, weblog, legger, dijk, droogte0
e3o.beMijnEPB is een bouwkundig studiebureau die beschikt over 21 ingenieurs met elk hun eigen specialiteit. Daardoor kunnen we alle nodige diensten aanbieden om een bouwproject tot een goed einde te brengen. Alles onder 1 dak, met duidelijke communicatie!mijnepb archeologisch, archeologisch onderzoekepb, studiebureau, energetisch, warmtepomp, zonnepanelen0
mont-real.beMontreal legt zich toe op de ontwikkeling van goed gelegen, hoofdzakelijk residentiële locaties voor investeerders en particuliere gebruikers.pps, montreal, veld, kunstberg, lodge0
graafkraanmachinist.beDe Izegemse graafkraanmachinist - bouwplaatsmachinist - kraanman:afgraven archeologisch, archeologisch siteleica, totaalstation, vakkennis, trimble, graafmachine0
bmbodemmanagement.nlBM is een erkende bodemsaneringsspecialist met tevreden opdrachtgevers. BM zorgt voor de beste oplossing voor u. Met passie. Uit de grond van ons hart.archeologisch bodemsaneringbm, opdrachtgever, bodemsanering, asbestsanering, kernactiviteit0
deminetec-ecg.comEen kosteneffectieve analyse waarin de risico’s van niet gesprongen explosieven worden afgewogen tegen uw geplande werkzaamheden.passendale archeologisch, archeologisch onderzoekvooronderzoek, ecg, explosief, risicoanalyse, opsporing0
3dsoil.beOnze innovatieve sensoren, oplossingsgerichte aanpak en toonaangevende praktijkkennis maken het verschil. Uw vertrouwen en tevredenheid is onze motivatie.archeologisch prospectiesanering, veelvoud, ondergronds, fundering, holte0
digbreakandbuild.beIndien ja, dan kan u uit de 34 andere beroepssectoren nog extra specialiteiten aanduiden ( bv in badkamer - bidet , in keuken - kookeiland , in zonwering - markiezen , afdekzeil enz….). u scrolt gewoon naar beneden en duid aan wat uw wenst uit alle andere beroepscategorieën. - er is geen maximum…archeologisch onderzoektrap, asfalt, poort, smeedwerk, schoonmaak0
corpatech.beCorpaTech bouwt professionele websites voor bedrijven en particulieren. Een professionele website is het wereldwijde visitekaartje van uw bedrijf.archeologisch projectbureauwebapplicatie, applicatie, hosting, flyer, nelissen0
denobeletransport.beGRONDWERKEN • BOSFREESWERKEN • AFBRAAKWERKEN • REGENWATER & SEPTISCHE PUTTEN • RIOLERINGSWERKEN • MAZOUTTANK VERWIJDEREN • SCHOORSTEENVEGEN • TUINWERKEN • OPRIT & TERRAS AANLEGGEN • CHAPE LEGGEN • TRANSPORTervaring archeologisch, archeologisch opgravinggrondwerken, chape, oprit, septische, putten0
gevonden-verloren.beBent u uw trouwring, armband of een ander dierbaar sieraad verloren op het strand, in het bos, in het gras, in het water of gewoon in uw tuin?ondersteunen archeologisch, archeologisch onderzoektrouwring, dierbaar, ring, horloge, voorwerp0
avrotros.nlAVROTROS is er voor iedereen. Betrokken bij de maatschappij, informeren, vermaken en verbinden we op een toegankelijke wijze vanuit een positieve visie.extra archeologisch, archeologisch vondstavrotros, podcast, maatschappij, krabbé, kahlo0
necko.beAls u de Necko nieuwsfeiten heeft gelezen zal u begrijpen dat er momenteel de nodige onderzoeken lopen over het wapenschild van de Necko's.mee archeologisch, archeologisch opzoekingfeestdag, wapenschild, kapitaal, eeuw, snor0
geschiedkundigekringsinttruiden.beDe Geschied- en Oudheidkundige Kring van Sint-Truiden of kortweg GOKST wil het rijke verleden van Sint-Truiden exploreren op een wetenschappelijk verantwoorde manier en ontsluiten voor een breed publiek. Dat gebeurt vooral door lezingen en eigen onderzoek.archeologisch missiesint-truiden, lezing, oudheidkundig, kring, erfgoed0
vensteropglabbeek.be…tussen 1568 en 1648. In 1568 (454 jaar geleden) voerde de Spaanse Koning Filips II eigenzinnige kerkhervormingen door wat leidde tot het begin van de tachtigjarige oorlog en waarbij ook deze streek bezet werd door de Spanjaarden. De gevreesde Hertog van Alva werd de gouverneur van de…groot archeologisch, archeologisch vondstglabbeek, venster, erfgoed, eeuw, burgemeester0
sintpaulusantwerpen.beDe Sint-Pauluskerk is een laatgotische kerk aan de Veemarkt in Antwerpen, het hart van het Schipperskwartier. De kerk bezit na een bewogen geschiedenis een bijzonder waardevol kunstpatrimonium. Ze is toegewijd aan de apostel Paulus en hangt af van het bisdom Antwerpen.bezoek archeologisch, archeologisch sitepaulus, kerk, gotisch, architectuur, parel0
appstudio.nlDenk je erover een app te laten maken? De mogelijkheden zijn eindeloos! Denk aan apps voor een intern smoelenboek of een eigen ‘to do’-lijst. Klanten blijven geïnformeerd dankzij apps met nieuws, projecten, een magazine en het jaarverslag. Potentiële klanten benader je dankzij een presentatie app…responsive, jaarverslag, presentatie, interactief, beurs0
onroerenderfgoed.beIk ben eigenaar of gebruiker van vastgoed of een vaartuig. Ik beheer vastgoed voor een eigenaar of ontwikkel vastgoed.archeologisch traject, archeologisch vondst, werk archeologisch, archeologisch site, archeologisch onderzoekerfgoed, erkenning, onroerend, inventaris, beheersplan0
cindyreist.beDe website zou er echter nooit gekomen zijn zonder de aansporingen van enkele trouwe vrienden. Daarnaast gaat er ook bijzonder veel dank uit naar de mensen die door sommige van de reisverslagen meewandelen als reisgenoten … een reis wordt nog mooier als je die samen met iemand kan beleven.citadel archeologisch, archeologisch museumreisverslag, autoverhuur, weet, plaza, cindy0
certimo.be©2019 CERTIMO - Alle rechten voorbehouden - TVA: BE0892040902archeologisch site, werk archeologischgrondwerken, graafwerken, sloopwerken, verwezenlijking, inrit0
vlimmerensport.beAfgelopen zaterdag hebben onze jeugdspelers , sommige voor de eerste maal , wedstrijdjes kunnen spelen . Na de wedstrijden werden de ploegen voorgesteld aan de talrijk opgekomen supporters .update archeologisch, archeologisch opgravingvlimmeren, fotozoektocht, ploeg, bva, startvergadering0
indemorelleput.nlde nachten nog echt donker. Het is een ideale basis om te starten met een fiets- of wandeltocht. Vanuit „in de Morelleput” kunt u heerlijk uitwaaien op het strand of een dagtocht te maken naar Gent, Brugge of Knokke. In uw ruime kamer, of op het terras, is het daarna heerlijk bijkomen en nagenieten.archeologisch wandeltochtlandgoed, theetuin, voorpagina, wandeltocht, blik0
lgog.nlOver LGOG Word lid! Mijn LGOG Coöperatie Erfgoed Limburg: een netwerk van erfgoedinstellingen Team LGOG stelt zich voor LGOG Podcastarcheologisch collectiekoninklijk, limburgs, archeologie, educatie, genootschap0
bijzondereplaatsen.nlBijzondere plaatsen in woord & beeld: overzicht van bijzondere plaatsen, bezienswaardigheden en plekjes wereldwijd.archeologisch museummontana, utah, zakynthos, toronto, canada0
zichtopbilzen.be"Op wandelafstand van het knusse demerstadje Bilzen hebben wij een mooie vakantiewoning voor 2 personen ingericht in onze nieuwe pastoriewoning. Nadat we enkele jaren geleden onze B&B te Riemst verkocht hebben, bekroop ons opnieuw de goesting om op kleine schaal nog iets te beginnen."museum archeologisch, archeologisch museumbilzen, vakantiewoning, knus, wandelafstand, faciliteiten0
polderrand.beEen samenwerkingsverband tussen de gemeenten Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark en Oudenburgromeins archeologisch, archeologisch museumerfgoed, lezing, zomeren, houtig, blik0
erfpunt.beErfpunt staat in voor archeologie, voor bouwkundig en landschappelijk erfgoed van het Waasland. Erfpunt verbindt en inspireert,archeologisch opgraving, berg archeologisch, archeologisch vondsterfgoed, waasland, archeologie, aanspreekpunt, onroerend0
mijnperceel.beSneller en simpeler uw percelen opzoeken! Bent u ook altijd zó lang bezig om al uw perceelinformatie te verzamelen? Met mijnPerceel heeft u in gemiddeld 2 minuten alle nodige perceelinformatie.beschermen archeologisch, archeologisch site, archeologisch zone, wetenschappelijk archeologischwetenschappelijk, inventaris, , erfgoed, perceel0
erfgoedshertogenbosch.nlErfgoed 's-Hertogenbosch is het kennis- en adviescentrum voor cultuurhistorie van de gemeente 's-Hertogenbosch op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie.archeologisch onderzoek, archeologisch monumenterfgoed, s-hertogenbosch, bosch, monument, bossche0
pioenenenkardinalen.be…Wijnliefhebbers zijn rare jongens, maar dat leek me toch ongewoon. Een ander vertaalprogramma gaf “oog van een patrijs” als vertaling en dat bleek na enig speurwerk de correcte referentie te zijn. Het is een kleur die zou moeten verwijzen naar de kleur van de ogen van de patrijs in doodsnood.stefaan, pioen, kardinaal, keizerlijk, bodegas0
berkelbode.nlBerkelbode verschijnt wekelijks huis aan huis in Lochem, Gorssel, Barchem, Laren, Eefde, Epse, Joppe, Kring van Dorth, Harfsen en Almen en het lokale nieuws is 24/7 online te vinden.lochem, maatschappij, krant, economie, landbouw0
kzgw.nlU steunt ons als lid met uw structurele bijdrage en stelt ons in staat de doelstellingen van het Genootschap uit te dragen en onze collecties te onderhouden en uit te breiden.archeologisch voorwerpwerkgroep, voorwerp, expositie, genootschap, redactie0
exsitu.beWist je dat er achter de schermen van Ex situ een gans team van vrijwilligers actief is? Dit gaat van het bedenken en samenstellen van artikels totarcheologie, tijdschrift, preview, homepagina, archeologiedagen0
amisdesoignes-zonienwoudvrienden.beHet spreekt voor zich dat iedereen die geïnteresseerd zou zijn in de bescherming van het Zoniënwoud bij ons met open armen wordt ontvangen. Hoe meer gemotiveerde leden de vereniging « De Vrienden van het Zoniënwoud » telt, hoe zwaarder we zullen kunnen doorwegen op beslissingen betreffende het…beschermingszone archeologisch, archeologisch reservatenzoniënwoud, presentatie, woud, tijdschrift, gewest0
truineer.beHet lokaal bestuur Sint-Truiden lanceert nieuwe bewustmakingscampagne tegen huidkanker onder…sint-truiden archeologisch, archeologisch wandelingsint-truiden, carwash, wasstraat, dierenasiel, stayen0
behouden-huys.nl…‘waar het allemaal te doen is’. Boeren, vissers, koopvaarders, jagers, jutters en ‘aangespoelden’ maken hun eigen samenleving en geschiedenis: uniek dus en… behoorlijk eigenzinnig. Gelukkig zijn er uit het verre en recente verleden genoeg voorwerpen bewaard gebleven. Maar de verhalen achter…archeologisch meldpunthuys, terschelling, eigenzinnig, tentoonstelling, veelzijdig0
assen.nlGegevens in basisregistratie personen (BRP) aanpassenarcheologisch vondstassen, rijbewijs, nationaliteit, container, afval0
eltrebol.beL’Escala is een topbestemming voor iedereen, of je nu tuk bent op cultuur en geschiedenis, zon en strand, sport of natuur. Er zijn tal van activiteiten die je er kunt ondernemen. De woning heeft 3 slaapkamers en 2 badkamers, plaats van 6 tot 8 personen.vakantiehuis, escala, strand, tuk, topbestemming0
zwammerdamschepen.nlDeze website wordt onderhouden door Zwammerdamschepen via het CityPortal Alphen aan den Rijnprovinciaal archeologisch, archeologisch depotschip, limes, journaal, operatie, logboek0
admgroup.beADM Group is meer dan een klassiek landmeterskantoor. Met gespecialiseerde afdelingen ( ADM Topo, ADM Expert, ADM Value, ADM BIM, ADM Law en ADM Infra ) bieden we een multidisciplinair pakket van diensten in de bouw- en vastgoedsector. Met jarenlange expertise (in de loop der jaren nam ADM Group…archeologisch onderzoekadm, schatting, bim, infra, onroerend0
archeoproof.be© Copyright 2017-2022 | Alle rechten voorbehouden | ARCHEOproofvalorisatie archeologisch, archeologisch sitepa, nea, leo, archeologie, archeologienota0
losser-digitaal.nlEen detacheringsbureau voorziet bedrijven van werknemers voor tijdelijke werkopdrachten, meestal in andere delen van...wonen, detacheringsbureau, console, verhuizen, administratie0
skribis.beWil je zelf een boek uitgeven en zoek je professionele steun, maak een afspraak met het team van Skribis. De specialist in self-publishing.tijdschrift, theater, monografie, academisch, maatschappij0
konhef.beKonhef Antwerpen staat in voor verplichte jaarlijkse controle van liften & hefwerktuigen en geeft advies & opleiding over wettelijke verplichtingen in België. Bel!kantoorgebouw archeologisch, archeologisch vondstlift, hefwerktuigen, verplichting, risicoanalyse, indienststelling0