Startpagina » Initiaal: a » Eerste 2 letters: ar » Zoekwoord: arrest

136 Belgische websites die relevant zijn voor het zoekwoord: arrest

DomeinFragmenten die relevant zijn voor zoekwoord: arrestVerwante uitdrukkingenAndere uitdrukkingen van de websiteRelevantie
baes.be…bij de begrippen gehanteerd in de Wet Martkpraktijken en gidst de nationale rechters bij de uitlegging van deze begrippen. In een recent arrest van 11 juli 2013 interpreteerde het Hof van Justitie het begrip ‘reclame’ en legde het Hof uit waarom domeinnamen en metatags al dan niet reclame…recent arrest, arrest europees, basis arrest, arrest hof, onderneming arresthof, consument, consumentenrecht, richtlijn, justitie12
legalpracticebe.webhosting.beVerbreking van een arrest van het hof van beroep van Antwerpen Het hoger beroep van de burgerlijke partij kan niet leiden tot een vermindering van de toegekende schadevergoedingverbreking arrest, arrest hofstrafrecht, vermogen, handelsrecht, hof, cassatie10
legalpractice.beVerbreking van een arrest van het hof van beroep van Antwerpen Het hoger beroep van de burgerlijke partij kan niet leiden tot een vermindering van de toegekende schadevergoedingverbreking arrest, arrest hofstrafrecht, handelsrecht, hof, vermogen, cassatie10
auteursrecht.beIedereen keek dan ook reikhalzend uit naar de beslissing van het Brussels Hof van Beroep. Op 26 juli 2018 (arrest gevoegd) besliste ook het Brussels Hof dat het géén rekening moest houden met de beslissing van haar Gentse collega’s noch met die van het Hof van Cassatie aangezien “ Het hof niet…recent arrest, arrest oktober, rekening arrest, arrest hof, woord arrestauteursrecht, auteursrechtelijk, hof, advocaat, urban9
leefbareenergievlaanderen.beNaar aanleiding van die twee Belgische arresten van het Europese Hof van Justitie is daarna ook de Nederlandse omkaderende windturbine wetgeving, het Activiteitenbesluit , door de Raad van State definitief onwettig verklaard. Ook daar gaat men nu een plan-MER moeten uitvoeren om tot een nieuwe…belgisch arrest, arrest europees, volledig arrest, arrest website, windturbine arrestvenster, windturbine, wetgeving, plan-mer, geluid9
desager-advocaten.beBij arrest van het Hof van Beroep te LUIK d.d. 25 november 2010 wordt het derdenverzet van de BELGISCHE STAAT afgewezen als ongegrond. Het Hof van Beroep te LUIK is van oordeel dat de rechter moet onderzoeken of het voordeel van de verschoonbaarheid kan worden toegekend aan de gefailleerde, te…antwerpen arrest, arrest november, arrest mei, hernieuwing arrest, arrest hofhof, advocaat, huurovereenkomst, huurder, minderjarig6
vinckieradvocaten.be…naar het Grondwettelijk Hof met een verzoek de wet te vernietigen en in afwachting van de gevraagde vernietiging ook te schorsen. In een arrest van 25 mei 2022 heeft het Hof alvast beslist niet in te gaan op het schorsingsverzoek. De verzekeraars toonden immers niet aan dat de wet hen een…vernietiging arrest, arrest meivinckier, advocaat, strafrecht, administratief, hof6
avwl.beActieve Verdediging der WapenLiefhebbers maart 2020 EEN EERSTE ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF OVER DE WAPENWETSWIJZIGING VAN 7 JANUARI...interessant arrest, arrest hof, cassatie arrest, arrest oktober, maart arrestopmerking, wapen, federaal, verdediging, hof6
elfri.beArrest ook besproken door Peter De Smedt, Rode bosmier blokkeert uitbreiding van recreatiezone, in De Juristenkrant, 264, 27 januari 2013, 7 (be...vonnis arrest, arrest beschi, arrest beschikkingrechtspraak, faillissement, wet, vordering, neve5
rvv-cce.be…bij voorkeur contacteren via deze elektronische weg. Ook als u een verzoekschrift indient tijdens de openingsuren aan het onthaal is het aangewezen dat u beschikt over een J-BOX account om de kennisgevingen van de Raad (oproeping zitting, nota verwerende partij, arrest) te kunnen ontvangen.zitting, beslissing, procedure, griekenland, terroristische5
apache.beProfessor Voorhoof analyseert het arrest dat Apache vrijsprak en een schadevergoeding toekende.voorhoof arrest, arrest apacheafbeelding, oekraïne, pfas, conflict, oorlog5
degendtadvocaten.beSteven Matheï stelt een parlementaire vraag aan minister Alexander De Croo over de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 5 december 2019 over de btw op esthetische chirurgie.gevolg arrest, arrest grondwettelijk, link arrest, arrest waarin, hieronder arrestadvocaat, gendt, ziekenhuis, grondwettelijk, hof5
fidelitas.beZaak Easy Built: Hof van Cassatie velt arrest over het misdrijf van “oplichting” (artikel 496 van het Strafwetboek) (arrest van 28 juni 2022)cassatie arrest, arrest misdrijf, strafwetboek arrest, arrest juniadvocaat, hof, anthony, cassatie, grondwettelijk4
advduyckjp.be…Ieper, advocaat in Veurne, aansprakelijkheid, verkeer, ongeval, gerecht, straf, boete, gevangenis, aanmaning, advokaten, advocaten, alimentatie, arrest, bekeuring, bemiddelaar, beroepschrift, betaling, betwisting, bezoekrecht, bezwaarschrift, dading, dagvaarding, echtgenoten, feitelijke scheiding,alimentatie arrest, arrest bekeuringadvocaat, duyck, betwisting, ieper, advocatenkantoor4
didoc.beMen zegt dat het arrest van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten van 24 juni een stap achteruit betekent. Is het niet eerder een...omstreden arrest, arrest voriggod, amerikaanse, deugd, kardinaal, hooggerechtshof4
omgevingconnect.beIn een opmerkelijk arrest stelt de Raad van State dat een annulatieberoep van de RvVb tegen een stilzwijgende weigeringsbeslissing toch een beoordeling ten gronde moet hebben. Het arrest geeft onder meer lokale besturen meer slagkracht.opmerkelijk arrest, arrest raad, grond arrest, arrest lokaal, melding arrestomgevingsrecht, inspiratiebron, bibliotheek, regelgeving, samenwerken4
ccrek.beU vindt op onze website een voorstelling van de instelling. U kunt er ook de boeken en rapporten die aan de parlementen worden toegezonden raadplegen en de arresten die het Rekenhof heeft uitgesproken tegenover rekenplichtigen.parlement arrest, arrest rekenhofgemeenschap, gewest, wet, waals, jaarverslag4
crisiscentrum.beHet Hof van Justitie van de Europese Unie bevestigt in een arrest van 21 juni de geldigheid van de EU PNR Richtlijn (2016). Deze...unie arrest, arrest junihomepagina, be-alert, justitie, unie, hof3
vancauteradvocaten.be…te worden. Dat het redactioneel commentaar het gisteren over activistische rechters had (DS 27 juni) , is net in tegenspraak met het Amerikaanse arrest. Activistische rechters willen politiek bedrijven en dat is net wat het Supreme Court niet wil doen. De opperrechters willen het abortusdebat…omstreden arrest, arrest vorig, amerikaanse arrest, arrest activistisch, verschillend arrestcauter, advocaat, padel, strafrecht, azalea3
schepkens-vandenberghe.be…over procedurefouten en nooit over de kern van de zaak. Daarbij kan het Hof van Cassatie één van de volgende beslissingen nemen: zij kan het arrest verwerpen en verwijzen naar een ander hof van beroep, zij kan het arrest gewoon verwerpen zonder verwijzing of ze kan de voorziening in cassatie…beslissing arrest, arrest hof, beroep arrest, arrest verwijzingberghe, gerechtsdeurwaarder, rechtbank, procedure, betekening2
ignacevandewalle.beToen ik vorig jaar in december het artikel 'Arrest hof van Beroep legt een bom onder coronamaatregelen' op Doorbraak publiceerde, kreeg ik van linkse pseudojuristen het verwijt van Cassandra of angstprofeet naar het hoofd geslingerd. Het vonnis van de Brusselse rechtbank van 31 maart 2021 wees de…artikel arrest, arrest hofpolitiek, ignace, vandewalle, oostende, politicus2
rechtensite.nlNederlandse, Europese en Internationale rechtspraak (jurisprudentie) en arresten en arbitrage.jurisprudentie arrest, arrest arbitrageadvocaat, tijdschrift, rechtspraak, repetitor, samenvatting2
stekeneverkocht.beMet dit arrest van de Raad van State kan men geen herbestemming naar woonzone meer aanvragen.lees arrest, arrest raadstekene, hiernaast, actiegroep, cluster, bewoning2
advocaatingriddemuyt.beIn een arrest van 5 februari 2019 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken inzake de verjaringstermijn van de strafvordering in verkeerszake...hof arrest, arrest decemberingrid, advocaat, maldegem, familierecht, aansprakelijkheidsrecht2
altea.beMachtiging tot verblijf om medische redenen : Nieuw arrest van de Raad van State verduidelijkt draagwijdte 9ter-aanvraag.nieuw arrest, arrest raad, arrest waarinnationaliteit, advocaat, administratief, altea, vreemdelingenrecht2
corbus.beIn zijn arrest van 28 mei 2020 oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de verjaringstermijn van één jaar voorzien in artikel 28 van de Handelshuurwet van toepassing is op alle rechtsvorderingen tot betaling van de vergoeding wegens uitzetting, ongeacht of zij resulteren uit een weigering tot…belangrijk arrest, arrest conclusieondernemingsrecht, intellectueel, bemiddeling, eigendom, administratief2
constituante.beHet historische arrest tegen het Europees begrotingspact dat Constituante met 50 andere burgers en verenigingen heeft afgedwongen: arrest en analyseshistorisch arrest, arrest begrotingspact, arrest europees, vereniging arrest, arrest analysevolmacht, feed, grondrecht, actua, debat2
guidecasino.beDe online casino bonus is in België verleden tijd. Conform een uitspraak van de Raad van State - het arrest (246699) van 6 februari 2020 - mogen goksites sinds 1 maart 2020 geen gratis speel- en startgeld, free spins en andere bonussen meer aanbieden. Elk Belgisch online casino dat nog uitpakt met…conclusie arrest, arrest februari, state arrestcasino, slot, roulette, blackjack, bonus2
taxwin.beOns redactieteam verzamelt, becommentarieert en klasseert elke dag alle nieuwigheden op vlak van fiscaal recht: gewijzigde wetten, belangrijke vonnissen en arresten, omzendbrieven, ... en dat voor alle fiscale domeinen.vonnis arrest, arrest omzendbrief, belangrijk arrest, arrest grootfiscaal, gids, advocaat, demo, cijfers2
tiberghien.comOp 14 oktober 2021 heeft het Hof van Cassatie zich in een bondig arrest uitgesproken over de interpretatie van een optioneel ontbindende voorwaarde. Het Hof besluit tot de civielrechtelijke geldigheid…bondig arrest, arrest interpretatiefiscaal, advocaat, toonaangevend, belastingzaken, procedure2
callens-law.beIn een arrest van 21 maart 2022 verduidelijkt het Hof van Beroep te Antwerpen de relatie tussen een patiënt die met de zogenaamde MUG (dit verwijst naar de ziekenhuisfunctie mobiele urgentiegroep) naar een ziekenhuis gebracht wordt na een beroep op de noodcentrale.vergunning, terugbetaling, aansprakelijkheid, intelligentie, contract2
advocatenbonheiden.beHet onderzoek naar de mogelijkheden om met voldoende slaagkansen cassatieberoep in te stellen tegen vonnissen en arrestenbonheiden, eede, advocaat, advocatenkantoor, burgerlijk2
eurprocedure.beDe vonnissen en arresten staan in hun originele taal (Nederlands of Frans), maar bij elke vonnis of arrest staat er een korte samenvatting in het Engels.vonnis arrest, arrest origineel, arrest kortprocesrecht, chronologisch, trefwoord, tijdschrift, vonnis2
evcadvocaten.beWelke evolutie maakt het faillissementsrecht door? Zijn er bepaalde trends in de rechtspraak? Opmerkelijke vonnissen of arresten? Ilse Mertens, vennoot van EVC Advocaten, en...vonnis arrest, arrest ilseevc, advocaat, faillissementsrecht, mertens, ilse2
politeia.beWebinar: Raamovereenkomsten en Aankoopcentrales - De rol van de aankoopcentrale en de impact van het arrest van het Hof van Justitie van 17 juni 2021impact arrest, arrest hofpolitie, politiek, uitgeverij, ruimtelijk, ordening1
ordomedic.beArrest van het Hof van Cassatie van 26 maart 2021 betreffende het beroepsgeheim en de bescherming van minderjarigen - art. 458 en 458bis van Strafwetboek.provinciaal, agressie, gezondheidszorg, deontologische, aanmeldingsformulier1
solverius.beHet Hof van Cassatie heeft opnieuw een arrest geveld over het fiscale lot van inkomsten die Belgische rijksinwoners krijgen uit een Franse société civile immobilière (SCI) die in principe transparant wordt behandeld. Het Hof geeft deze keer de fiscus gelijk, in tegenstelling tot zijn eerdere…cassatie arrest, arrest fiscaalfiscaal, hof, vennootschap, cassatie, preventief1
lmbd.beHoger beroep tegen een beslissing alvorens recht te doen : Een door het Hof van Cassatie in voltallige zitting gewezen arrest schept duidelijkheid omtrent de interpretatie van art. 1050, tweede lid,…zitting arrest, arrest duidelijkheidvennootschapsrecht, geschillenbeslechting, overname, handelsrecht, advocatenkantoor1
certimed.beDe verwerkingsverantwoordelijke weet dat de Persoonsgegevens ook buiten een lidstaat van de EU worden verwerkt. De Persoonsgegevens worden wel niet opgeslagen buiten de EU. De nodige standard contractual clauses (conform het Schrems-II arrest) werden afgesloten met de desbetreffende verwerker van…schrems-ii arrest, arrest desbetreffendepersoonsgegevens, verwerkingsverantwoordelijke, verwerking, betrokkene, bijlage1
dejuristprofielbank.nlDit arrest laat zien dat voor een geslaagd ontbindingsverzoek op de e-grond zonder toekenning van een...esg, advocaat, jurist, inlog, jochem1
utopix.beHet Hof van Cassatie heeft recent een belangwekkend arrest geveld aangaande een discussiepunt in de rechtsleer en de praktijk voor al wie zich inlaat met nalatenschapsdossiers.recent arrest, arrest aangaanspreker, seminarie, webinar, kmo-portefeuille, erkenning1
integra-advocaten.beIn een recent arrest bevestigt het Hof van Cassatie dat het gerechtelijke deskundigenonderzoek niet kan dienen als fishing expedition naar bewijsmateriaal....recent arrest, arrest hofintegra, advocaat, handelshuur, advocatenkantoor, kristof1
magnolis.beHet Hof van Beroep te Gent stelt in haar arrest van 5 september 2018 dat ook het zaakvoerderschap van een burgerlijke maatschap een fiduciair mandaat…gent arrest, arrest septemberfamiliaal, overdracht, vermogensrecht, successie, adviseur1
es-m.beDat mag gaan over gewone roddel of over problemen waar je stelt het beu te zijn . Het mag gaan over alles ! Opmerkingen over advocaten , deurwaarders , notarissen , vonnissen of arresten van rechters , politie , banken, verzekeringen of makelaars , enz.vonnis arrest, arrest rechterzoekertjes, portugal, brazilië, erik, stuer1
ictrechtswijzer.beKan het versturen van 1 e-mail naar 1 persoon met beschuldigingen over een ander persoon voldoende zijn om van laster en eerroof te spreken? Hierover sprak het Hof van Cassatie zich uit in een arrest van 15 september...cassatie arrest, arrest septemberjoris, ict, commentaar, auteursrecht, bitcoin1
vhacongres.nl…na het congres. We zullen dan de stad Groningen op een eigentijdse wijze verkennen: dit voert ons langs een aantal opzienbarende huurrechtelijke arresten van de laatste jaren en langs mooie plekjes in Groningen waarna we afsluiten met een rondleiding in Gronings trots: de Euroborg, het…huurrechtelijke arrest, arrest laatvha, congres, huurrecht, groningen, henk1
e-qualitylawyers.beIn het arrest van 24 november 2016 eindigt het Hof van Cassatie een reeds lang gebruikte omzeiling van de beperkte wederbeleggingsvergoeding bij vroegtijdige terugbetalingen van kredietovereenkomsten. Kredietnemers hebben belang bij dalende intrestenvoeten om hun lange Lees meer…piet, melis, cassatie, hof, voorstelling1
orys.beDe dossiertaks: Raad voor Vergunningsbetwistingen wijzigt standpunt en waarborgt het recht op toegang tot de rechter De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde in zijn arrest van 13 januari 2022 (RvVb-A-2122-0371) dat het volstaat om bij het indienen van een administratief beroep één…vergunningsbetwistingen arrest, arrest januariadvocaat, ondernemingsrecht, regering, omgevingsvergunning, wijziging1
lieverzuiver.beHoewel het er beter uitziet, zijn we er nog niet helemaal. De deputatie beschikt nu over een termijn van vier maanden om een nieuwe beslissing te nemen, rekening houdend met het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Maar kan dit arrest dus niet zomaar naast zich neerleggen.”rekening arrest, arrest raad, vergunningsbetwistingen arrest, arrest zomaarzuiver, zomergem, vergunning, waarschoot, beslissing1
cbc-bcp.beHet houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor…verschillend arrest, arrest raadidentificatie, paard, paardensector, stamboek, zetel1
advocaat-ieper.beNa een arrest van het Hof van Cassatie blijkt dat het uit elkaar gaan en het verdelen van onroerende goederen die men in onverdeeldheid of samen heeft aangekocht moeilijk is, zoniet quasi onmogelijk. De wet stelt dat niemand in ovnerdeelheid kan blijven en men dus ten alle tijde de…hof arrest, arrest toepassingieper, advocatenkantoor, patrick, duyck, advocaat1
cooman-schattingen.beDaarnaast genoot ik tal van opleidingen in de vastgoedsector en neem ik constant deel aan seminaries ten einde de klant accurate info te kunnen verschaffen. Bv opleiding mede-eigendom, syndicus, nalatenschappen, uw sluitend verkoop- en verhuurdossier, registratierechten, arresten en vonnissen, …registratierechten arrest, arrest vonnisschatting, cooman, vlabel, weet, gerechtelijk1
mradviseurs.nlWat hieraan vooraf ging: In mei van 2017 wees de Hoge Raad een voor de praktijk belangrijk arrest. Het betrof een Nederlandse man die, na 13 jaar wonen en werken in de Verenigde Staten, werd ontslagen. Na terugkomst in Nederland ontving hij een ontslagvergoeding die...belangrijk arrest, arrest nederlandsemigratie, fiscaal, adviseur, echtscheiding, mr1
advocaatverkindere.beHet hof van beroep van Gent moest zich in een arrest van 29 maart 2018 uitspreken over de vraag of een thuiszorgverlener giften mag aanvaarden van de terminaal zieke persoon die hij…gent arrest, arrest maartadvocaat, ilse, bemiddelaar, familierecht, cliënt1
lef-oostende.beBAM! 💥 De Toekomstcoalitie heeft zeer goed nieuws! Het arrest van de Raad van State over onze taxshift is binnen! Onze lokale taxshift is nu ook écht een feit. Dat is zeker. De Raad van State oordeelde dat het inderdaad om een eerlijk en billijk principe gaat. Het reglement is helemaal correct!nieuws arrest, arrest raadoostende, pol, zelzate, progressief, politiek1
texasholdem5.nlIn besloten groepen mag deze ook in Nederland in cafйs en thuis worden gespeeld blijkens een arrest van de Hoge Raad op 3 maart 1998.blijkens arrest, arrest hoogtexas, em, poker, spelregels, casino1
naucom.beOp beschikking, vonnis of vonnis van ambtswege van een Rechtbank, of een arrest van een Hof van Beroeprechtbank arrest, arrest hofcommissie, nautisch, schip, gerechtelijk, rechtbank1
legalxpert.beDeze rechtspraakfiches geven een overzicht van de principiële arresten van het EHRM en innoverende vonnissen van burgerlijke, jeugd- of strafrechtbanken en zijn allen voorzien van een omstandige samenvatting én verwijzing met directe link naar de eigenlijke (al dan niet gepubliceerde) uitspraak…principieel arrest, arrest ehrmjeugdrecht, minderjarig, bundel, accuraat, expertisedomein1
taxation.beHet Belgisch Grondwettelijk Hof heeft de zogenaamde “fairness tax” nietig verklaard, in navolging van een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waar het Grondwettelijk Hof om een prejudiciële beslissing had gevraagd. In tegenstelling tot wat de meeste waarnemers hadden gehoopt…navolging arrest, arrest hofbelasting, onroerend, hof, fiscaal, unilever1
jurizon.beIn een recent arrest van het Hof van Cassatie dd. 18 juni 2021 werd geoordeeld dat een consument in de regel geacht is kennis te hebben genomen van de algemene contractsvoorwaarden die op de keerzijde van een offerte zijn afgedrukt wanneer hiernaar wordt verwezen op de voozijde.recent arrest, arrest hofcontract, advocatenkantoor, aannemingsrecht, jeugdrecht, erf1
justice4mawda.beIn het arrest zelf wordt erkend dat de door Mawda’s ouders opgeworpen vragen legitiem zijn:commissie, volksvertegenwoordiger, parlementair, verantwoordelijkheid, politieagent1
sma-advocaten.beIn het arrest van 20 februari 2020 vernietigt het Grondwettelijk Hof artikel 577, § 1, 2° van het Burgerlijk Wetboek. Het Hof stelt dat men, omwille van de belangrijke inmenging in het eigendomsrecht, bijkomende waarborgen moet inbouwen die erop neerkomen dat de vereniging van mede-eigenaars zelf…advocaat, advocatenkantoor, sma, statuut, bijstand1
dyzo.beIn een arrest van het Grondwettelijk Hof van 22 april 2021 werd geoordeeld dat de TERMIJN VAN DRIE MAAND om een verzoekschrift KWIJTSCHELDING in te dienen NIET LANGER KAN TOEGEPAST WORDEN zoals inmoeilijkheden, faillissement, ondersteunen, covid, ondernemen1
oeverlanden.nl…Jan Schaefer en Michael van der Vlis. Naast verzet tegen huizenbouw op de noordoever van Het Nieuwe Meer is er geprocedeerd (het 'Nieuwe Meer arrest' van de Hoge Raad) tegen het dumpen door de gemeente Amsterdam van verontreinigd baggerslib uit de grachten in het meer. Beide zaken zijn…nieuw arrest, arrest hoogbiodiversiteit, excursie, educatie, historie, periodiek1
katholiekonderwijs.vlaanderenHet Hof volgt de argumentatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de hele lijn en besliste de eindtermen te vernietigen. Dit is een historisch arrest, het Grondwettelijk Hof bevestigt met het hoogste gezag dat de vrijheid van onderwijs een van de steunpilaren is van de Belgische democratische…historisch arrest, arrest grondwettelijk, rechtstaat arrest, arrest hofkatholiek, eindtermen, pedagogisch, graad, modernisering1
climaxi.begrote meerderheid is van conservatieve rechters De gevolgen daarvan werden recent nog duidelijk toen het Hooggerechtshof Roe vs Wade verwierp. Het arrest dat het recht op abortus beschermde in de volledige Verenigde Staten. Hierdoor kunnen individuele staten (waarvan in vele staten conservatieve…wade arrest, arrest rechtklimaatbeleid, fossiele, hooggerechtshof, haven, oostende1
competitio.be- Geannoteerde rechtspraak: interessante en vernieuwende vonnissen en arresten worden integraal gepubliceerd, voorafgegaan door trefwoorden en samenvattingen in twee talen, vaak gevolgd door een verhelderende noot.vonnis arrest, arrest integraaltijdschrift, mededinging, jurisquare, bibliotheek, rechtspraak1
jannabauters.beDe Raad voor Vergunningen heeft duidelijkheid geschept over de dossiertaks die moet betaald worden door personen die administratief beroep instellen tegen een vergunningsbeslissing. In twee arresten van 13 januari 2022 (RvVb-A-2122-0371 en RvVb-S-2122-0370) spreekt de Raad zich uit over de vraag…twee arrest, arrest januarijanna, advocaat, politica, muzikant, ondervoorzitter1
promandato.be1. arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 12 maart 2020: geen RPV aan gefaalde-appellante omdat de kwijtschelding een incident is van de afwikkeling van de faillissementsprocedure [241 KB] (ook in TBH 2021/8 )curator, kb, hof, contactpagina, rechtspraak1
russischtaalbureau.nlVonnissen, Contracten, Beroep- en Bezwaarschriften, Dagvaardigingen, Arresten, Akten, Testamenten enz.dagvaardigingen arrest, arrest aktenrussisch, farmaceutisch, vertaaldiensten, vertaling, contract1
legidex.beAls u in het bezit bent van een rechterlijke uitspraak, waarvan u meent dat de inhoud interessant is voor een groter publiek, dan kan u ons steeds een kopie bezorgen van het originele vonnis of arrest.rechtspraak, wetgeving, tijdschrift, essentiële, kennisplatform1
kritischemassa.beDe rechter las zonder opkijken, gespannen en als een geprogrammeerde robot ‘zijn’ (?) vonnis voor. We wachten nog op een copie [sic] van het arrest maar in essentie komt het erop neer dat de uitspraak in eerste aanleg over gans de lijn bevestigd is.sic arrest, arrest essentievenster, vereecke, iran, geneeskunde, islamitisch1
kagero.beAdvocaten, notarissen, overheden, ondernemingen en particulieren kunnen beroep doen op onze diensten, waarbij we een gepersonaliseerde aanpak kunnen garanderen. Niet alleen de ambtelijke taken, zoals het betekenen van akten, dagvaardingen en de tenuitvoerlegging van vonnissen en arresten, doch ook…vonnis arrest, arrest verzoekgerechtsdeurwaarderskantoor, bevel, beslag, brief, dagvaarding1
rw.beRaad van State – Verjaring – Stuiting – Termijn – Burgerlijk Wetboek – Intrekking van arrest – Grondwettelijk Hof – Gemeenteintrekking arrest, arrest grondwettelijkhuidig, hof, cassatie, weekblad, jaargang1
onderwijsdoelen.beOp 16 juni 2022 heeft het Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs vernietigd. Dit arrest heeft geen onmiddellijke gevolgen. De uitspraak wordt nu grondig bestudeerd.onderwijs arrest, arrest onmiddellijkgraad, secundair, volwassenenonderwijs, kleuteronderwijs, opleidingsvorm1
socialwin.beWij verzamelen, becommentariëren en klasseren elke dag alle nieuwigheden op sociaaljuridisch vlak (gewijzigde wetten, belangrijke vonnissen en arresten, cao’s, ...), zodat u er zo snel mogelijk over beschikt.vonnis arrest, arrest caowetgeving, demo, gebruiksvriendelijk, actualiteit, rechtspraak1
tibr.be…samengesteld uit academici van verschillende Vlaamse universiteiten en mensen uit het werkveld, informeert u kort op de bal en wetenschappelijk onderbouwd. Ze zorgen ervoor dat u als eerste op de hoogte bent bij wetswijzigingen en bij het verschijnen van belangrijke vonnissen en arresten.tijdschrift, jurisquare, bibliotheek, uitgever, redactie1
vertaalhuis.beOnze vertalingen voor juridische professionals maken meteen de grootste groep uit. Voor gerechtsdeurwaarders, advocaten, notarissen en andere juridische dienstverleners vertalen we dagvaardingen, betekeningen, aanzeggingen, verzoekschriften, conclusies, vonnissen en arresten, adviezen…vonnis arrest, arrest adviesvertaling, pluym, vertaalwerk, hoofdzakelijk, vertaler1
argusadvocaten.be"Geachte meester, Ik ben dolgelukkig en opgelucht. Het arrest is terecht en u heeft mij hierin uitermate goed verdedigd, waarvoor mijn uiterste dank. Hopelijk gaat iedereen nu berusten en komt er eindelijk een einde aan deze onzekere periode. Met vriendelijke groeten"opgelucht arrest, arrest terechtargus, advocaat, onroerend, familiaal, meester1
optima-advocaten.beIn het juridisch tijdschrift Rechtskundig Weekblad van 23 mei 2015 verscheen een artikel van de hand van mr. Toon Denayer over het recht van wederoverdracht. Het artikel bespreekt een recent arrest van het Grondwettelijk Hof, waarin het recht van wederoverdracht na onteigening verder wordt…recent arrest, arrest grondwettelijkbijstand, ereloon, definitie, cliënt, administratief1
overtredingen.nlmaar volgens de wet moeten ze ook nog een uitdrukkelijke aanwijzing van hun korpschef hebben. Dit laatste wordt vaak vergeten. Volgens Anker heeft in 1994 de Hoge Raad de politie daar al op gewezen. Het OM gaat het arrest nog eens goed bekijken om na te gaan hoeveel blaastesten niet volgens de…politie arrest, arrest goedovertreding, boete, oldtimer, verkeersboete, politie1
tbo.beTBO verschijnt zes maal per jaar. Telkens worden er twee rechtsleerbijdragen opgenomen (één met focus op privaatrecht en één op publiekrecht). Elk nummer bevat ook een belangrijk geannoteerd vonnis of arrest.tijdschrift, jurisquare, bouwrecht, onroerend, advocaat1
versluys-melotte.beMet zo’n naam vraag je je vanzelf al af of ze één of andere revolutie heeft ontketend, en was ze misschien een feministe? Dat was ze niet, ze bleef het zelf verklaren: ik ben een vrouw als iedere andere vrouw. Dat is spijtig, want haar naam blijft verbonden aan het “Marckx-arrest” van het Europees…juni arrest, arrest vraagadvocaat, justitie, paula, moeder, wet1
vliegveldwevelgem.beDe Raad voor Vergunningsbetwistingen velde op 10 december 2020 een arrest in het voordeel van de omwonenden en vernietigt de omgevingsvergunning voor de uitgevoerde infrastructuurwerken.december arrest, arrest voordeelvliegvelden, wevelgem, airport, luchthaven, miljoen1
cooman-immo.beDaarnaast genoot hij tal van opleidingen in de vastgoedsector en neemt constant deel aan seminaries ten einde de klant accurate info te kunnen verschaffen. Bv opleiding mede-eigendom, syndicus, nalatenschappen, uw sluitend verkoop- en verhuurdossier, registratierechten, arresten en vonnissen, …registratierechten arrest, arrest vonnisvastgoed, cooman, immo, haaltert, denderhoutem1
accogroup.beHet Hof van Beroep te Gent heeft op 3 december een Arrest geveld waarin ze zeggen dat een privé appartement op de zaak volledig aftrekbaar is.december arrest, arrest waarinacco, accountant, kempen, fiscaal, boekhouding1
artsenkrant.com75 jaar geleden, op 20 augustus 1947, veroordeelde het Amerikaanse militaire gerechtshof 16 personen wegens misdaden gepleegd in Duitse concentratiekampen onder het mom van de wetenschap. De vier rechters formuleerden in hun arrest tien ethische en juridische beginselen voor toelaatbare medische…rechter arrest, arrest tienziekenhuis, apotheker, huisarts, golf, opinie1
nicover-t.beDankzij onze ervaring en kennis kunnen we u vertaaldiensten aanbieden in zeer uiteenlopende domeinen. Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in juridische en gerechtelijke vertalingen (dagvaardingen, vonnissen, arresten, exploten, aanmaningen, ingebrekestellingen, contracten,…). Wij garanderen…vonnis arrest, arrest explotenvertaling, revisie, russisch, duits, spaans1
aztlan.bejuridische (beëdigde en niet-beëdigde) stukken: vonnissen en arresten, conclusies en verzoekschriften, documenten van de burgerlijke stand, notariële akten, statuten, deurwaardersexploten, contracten, algemene voorwaarden, enz…vonnis arrest, arrest conclusiemexicaans, latijns-amerikaans, dansgroep, decor, vertaling1
buyssens-law.beIn een arrest van 14 juni 2021 oordeelde het Hof van Cassatie dat de rechter bij de beoordeling van onrechtmatig verkregen bewijs in burgerlijke zaken rekening dient te houden met al de omstandigheden van de zaak.buyssens, advocaat, cliënt, arbeidsrecht, hof1
windmolenklachten.beNaar aanleiding van die twee Belgische arresten van het Europese Hof van Justitie is daarna ook de Nederlandse omkaderende windturbine wetgeving , het Activiteitenbesluit , door de Raad van State definitief onwettig verklaard. Ook daar gaat men nu een plan-MER moeten uitvoeren om tot een nieuwe…belgisch arrest, arrest europeeswindturbine, wetgeving, regering, milieuwetgeving, plan-mer1
vsadvocaten.beHet Hof van Cassatie heeft in een recent arrest van 7 juni 2022 de draagwijdte van artikel 29 van de Wet Politieambt uitgebreid of althans...recent arrest, arrest junivsa, advocaat, steenbrugge, successieplanning, ondernemingsrecht1
advocatenkantoor-gielen.beWat betreft het administratief en vennootschapsrecht kunt u met een gerust hart vertrouwen op dit kantoor, het heeft al heel wat mooie arresten verkregen in de loop der jaren.mooi arrest, arrest lopenadvocatenkantoor, gielen, kasterlee, vennootschapsrecht, verbintenissenrecht1
patrickhermans.beNaar aanleiding van het arrest dat voorbije maandag 11 maart 2019 door de raad van verkiezingsbetwisting te Brussel werd uitgesproken werd het huidige college ontbonden (uitgezonderd burgemeester Rik Kriekels die nog moet verschijnen voor de Raad van State) en worden automatisch de schepenen uit…aanleiding arrest, arrest voorbijpatrick, diepenbeek, hermans, burgemeester, schepen1
politie-verhoor.beHet Salduz-arrest, gewezen op 20 november 2008 in de zaak Salduz. Turkije, is een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat betrekking heeft op rechtsbijstand vóór het eerste (politie)verhoor van een verdachte.turkije arrest, arrest europeesadvocaat, verhoor, politieverhoor, politie, minderjarig1
vertaler-duits-engels.begeboorte-, huwelijks- en adoptieakten, arresten, attesten, bewijzen, contracten, diploma's en getuigschriften, jaarverslagen, overeenkomsten, processen-verbaal, processtukken en vonnissenadoptieakten arrest, arrest attestwendy, vertaling, vertaler, asselberghs, duits1
uniac.beOp 16 september 2021 vernietigde het Europees Hof van Justitie ('het Hof') het arrest van het Gerecht met betrekking tot de excess profit rulings.hof arrest, arrest gerechtaccountancy, boekhouder, sep, ruling, hof1
bbtkmechelen.beHet Amerikaans Hooggerechtshof heeft het historische arrest "Roe versus Wade" over het recht op abortus ongedaan gemaakt. Het arrest Roe Vs. Wade was een mijlpaal in de strijd voor het recht op abortus.historisch arrest, arrest roe, ongedaan arrestbbtk, secretaris, administratie, energieprijzen, premie1
jurplus.beJurplus is een organisatie die kan bogen op een jarenlange ervaring, ons op de hoogte houdt van de meest recente wetswijzigingen, interpretaties, vonnissen en arresten en ons helpt om bruikbare toepassingen te ontwikkelen voor onze gemeente. Oplossingen op maat van onze organisatie.vonnis arrest, arrest bruikbaarpersoneelsbeleid, samenwerkingsverband, arbeidsreglement, directeur, rpr1
stappers-law.beEen recent gepubliceerd arrest bevestigt dat er geen sprake is van een algemene verplichting tot het instellen van een tijdsregistratiesysteem.recent arrest, arrest sprakestappers, advocaat, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, ereloon1
safetyprotection.bede installaties voor elektrische beschermingen , zoals systemen voor in geval van nood arrest, minima van spanning, magnetische contactsluiters, micro veiligheidsschakelaars,…nood arrest, arrest minimumhoofdzakelijk, werktuigmachines, beweeglijk, werkplaats, prioriteit1
robelco.infoPodcast Staat van het Strafrecht: 'Procesafspraken en hoe nu verder?' - Op 27 september wees de Hoge Raad een belangrijk arrest over procesafspraken. Strafrechter Jacco Janssen en wetgevingsadviseur (en voormalig strafrechtad...belangrijk arrest, arrest procesafsprakencompensatie, werkzaam, belastingdienst, spaarder, bezwaar1
advocaatcoulier.beHet Hof van Beroep te Gent vernietigde bij arrest van 8 juni 2021 een aanslag tweede verblijftaks van de gemeente Koksijde nu het oordeelde dat het...gent arrest, arrest junicoulier, advocatenkantoor, advocaat, nieuwpoort, materie1
puuradvocatuur.beEen goede advocaat is iemand die u advies geeft, die u bijstand verleent, die oplossingen zoekt en waar nodig voor uw belang vecht. Dit zijn onze taken, dit is onze roeping. Ervaring en topkwaliteit maken van ons kantoor voor u een huis van vertrouwen. Daarom PUUR ADVOCATUUR, niets anders…advocatuur, leysen, vogelaere, meester, bijstand0
vvaa.lawVansteenkiste & Vandeuren is een niche-advocatenkantoor gespecialiseerd in burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid. Ons kantoor bestaat uit een team van twee vennoten en vier medewerkers, allen gepokt en gemazeld in de talrijke deelgebieden van aansprakelijkheid.recent arrest, arrest hofvansteenkiste, aansprakelijkheid, advocaat, strafrechtelijk, burgerlijk0
sypol.beSyndicaat van de Belgische politie, de Veiligheid van de Staat en de Penitenciaire Instellingen.december arrest, arrest copernicus, november arrest, arrest copernicusprocedure, invulling arrestflash, pensioen, politie, brief, minister0
volkswagenshop.be…Gimeg, Thetford, Waeco, Dometic, Calicap, Uebler, All Ride, Bo-camp, Carpoint, Rosti Mepal, Campervan, VaNessa mobil camping, Volkswagen Grand California, Campervan, compacte camper, huur, verkoop, huren camper, camper huren, vw camper huren, e-bike, e-scooter, e-step Camper, Shop Volkswagen Gentvw, tapijt, vanessa, thule, gadgets0
henribaliemagazine.beStel u kandidaat voor de Commissie Juridische Bijstand Brugge, Ieper, Kortrijk of Veurne tegen uiterlijk 31 maart 2022advocaat, balie, stafhouder, ondernemingsrechtbank, cjb0
vvgn.beMet de steun van een aantal personen werd de Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer (VVGN) vzw opgericht ( Statuten ). Aan het advocatenbureau Stibbe, die de klacht in Nederland begeleidt, werd opdracht gegeven een klacht in te dienen aangaande de Vlaamse subsidieregling.natuurbeheer, statuut, commissie, hof, gerechtshof0
dg-lawoffice.beDavid is een advocaat gespecialiseerd in transport en handelsrecht. Er wordt een overzicht gegeven van zijn specialistaies. Er worden ook enkele kenmerken van de heer Gailliaert opgesomd.handelsrecht, david, advocaat, heer, kenmerken0
const-court.behebben gevolgd. Het College van de Franse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapsregering vorderen de vernietiging van die maatregelen. Het Hof oordeelt dat de verhoging van het aantal voorrangsplaatsen tot 65 % redelijk verantwoord is omdat zij beantwoordt aan een reële behoefte en de…persbericht arrest, arrest nummer, link arrest, arrest perhof, grondwettelijk, uitspraak, grondwet, vernietiging0
juridischkennisportaal.nlJuridisch Kennisportaal besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Juridisch Kennisportaal is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de…aansprakelijkheid, wet, beslag, kennisportaal, forum0
adjunctvandegouverneur.beDe adjunct van de gouverneur van Vlaams-Brabant waakt over de correcte toepassing van de taalwetgeving in bestuurszaken in de randgemeenten. Die opdracht omvat twee luiken: administratief toezicht en klachtenbehandeling. U kunt onze dienst vinden in het Provinciehuis te Leuven.state arrest, arrest taalregistratieadjunct, vlaams-brabant, randgemeenten, naleving, aanspreekpunt0
rechtbankentribunaux.beDe corruptie van de Belgische Rechtbanken. De overheid die hieraan meewerkt en Belgische advocaten die onderdeel zijn van het spel.corruptie, advocaat, turnhout, rechtbank, politie0
traductos.beEen beëdigde vertaling geeft een officieel karakter aan uw documenten en wordt door de Belgische autoriteiten erkend als conform doordat de vertaler een eed heeft afgelegd voor de rechtbank. Als beëdigd en gekwalificeerd vertaler beschik ik over de nodige middelen om te zorgen voor goede officiële…vertaling, ondermeer, vertaler, rechtbank, conform0
urbanbites.beVoortaan is het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verplichting van de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning of een stedenbouwkundig attest, om het bericht dat die vergunning of dat attest is verleend, ook ter plaatse, door middel van de witte affiche aan te plakken (de gekende rode…stedenbouwkundig, vergunning, procedure, vergunningsbetwistingen, gewest0
photonmagazine.euPhotoNmagazine kaart kwestie aan bij de Mededingingsautoriteit ACMfotograaf, hands-on, auteursrecht, aangifte, camera0
advocaat-vancampenhout.beHoe zicht houden op wat je toekomt ? Bij de aanvang van de wet collectieve schuldenregeling ging er veel aandacht naar de schuldeisers, en de wijze waarop deze alsnog betaling van een openstaande schuldvordering konden bekomen. De aanvankelijk wet op de collectieve schuldenregeling ging immers…vonnis arrestcampenhout, advocaat, schuldenregeling, collectief, schuld0
just-be-europe.be…door de Europese Commissie onder het programma “Justitie” van de Europese Unie voor de periode 2014-2020. Het programma "Justitie" cofinanciert projecten met een Europese toegevoegde waarde die bijdragen tot de verdere ontwikkeling van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en recht.recent arrest, arrest hjuewebmaster, databank, ii, forum, onthaal0
garagevanhoe.beVolkswagen in Zwijnaarde (Gent). Verkoop VW, Volkswagen, VW Commercial Vehicles bedrijfswagens en Volkswagen Campers, Audi, Seat, Skoda, Volkswagen Californiacamper, vw, skoda, audi, volkswagen0
arrestendatabank.beDeze website is een initiatief van het agentschap Justitie en Handhaving, afdeling Handhaving - Privacyverklaring - Cookieverklaring - Disclaimerdownload arrestrechtbank, aanleg, hof, woonbeleid, ruimtelijk0
voorrecht.beBij consultaties dient er rekening gehouden te worden dat er slecht 1 persoon zal toegelaten worden. Andere personen die meekomen zullen niet binnen gelaten worden ;soenen, bruno, materie, advocaat, vreemdelingenrecht0
fedpack.beFedPack is de beroepsvereniging van fabrikanten, invoerders en distributeurs van serviceverpakkingen. Fedpack is een jonge beroepsfederatie, in volle ontwikkeling, met een gemotiveerd team, dat de drievoudige missie - informatie, netwerking, belangenbehartiging - in concrete resultaten wil omzetten.waals arrest, arrest gebruikactualiteit, invoerder, beroepsvereniging, netwerking, beroepsfederatie0
joho.nlWerken, stagelopen of vrijwilligerswerk: JoHo zoekt regelmatig versterking op gebied van ICT, Webdevelopment, Samenvattingen, Expatservices, Redactie, Verzekeringen & Financiën & Administratiejoho, vrijwilligerswerk, backpack, emigratie, wereldwijd0
dekamer.beOm een openbare vergadering bij te wonen meldt u zich aan bij het onthaal: Leuvenseweg 13 in 1000 Brussel . Praktische info Agenda van de commissievergaderingen Agenda van de plenaire vergaderingenanalyse arrest, arrest grondwettelijkvergadering, volksvertegenwoordiger, databank, kamerlid, commissie0
kolektiva.media…Zeryan Esmer Botan - 122 days of resistance in Werxele Tunnels… Anarchist Evgeny Rubashko about…weergaven, kanaal, radio, columbus, scanner0
lawyrup.nlExecutoriaal beslag op rechten aan toonder, op aandelen en effecten (Afd. 1A, Titel 2 Boek 2 Rv.)vonnis arrest, arrest titeltitel, rv, fw, procedure, beslag0
ivvd.nlIVVD is een onafhankelijk kennisplatform én opleidingspartner voor organisaties en personen werkzaam in het publiek / maatschappelijk vastgoed.vastgoedontwikkeling arrest, arrest didamvastgoed, instituut, congres, opleidingscentrum, bilt0
avenueduport.be…benadrukken dat mevrouw Grouwels, minister van openbare werken, op 5 juni in de Overlegcommissie en op 13 juni in de Commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement heeft toegezegd dat deze en alle andere platanen die de afgelopen jaren zijn gekapt, zullen worden vervangen door nieuwe aanplant.arrest rvshavenlaan, plata, gewest, plataan, kasseien0
vuurwacht.beTevens werden enkele nieuwe thema’s aangeboord. De publicatie van het essay ‘Ultieme Getuigen’, in prime time en als vervolgreeks, opent alvast nieuwe horizonten. De mogelijkheden voor interactieve communicatie worden aangezwengeld.arrest executiegetuigen, ultieme, oorlog, beknopt, schuld0
groupearco.beJaarlijkse Algemene Vergadering Arcopar cvba, stand van zaken van de vereffening van Groep Arcopersbericht arrest, arrest hofarco, vergadering, persbericht, verslag, vereffenaar0
sarovlaanderen.beThema's VCVE… inventaris… Over VCVE… Contact… Home VHR… Aanvraag… wapen instelling… wapen privepersoon…erfgoed, onroerend, vhr, secretariaat, commissie0
hielkemaco.nlInterview met Huib Hielkema op BNR Nieuwsradio over de ontwikkeling van huurprijzen (in Amsterdam)huurder, huib, huurovereenkomst, bnr, verhuurder0
hydria.beDoor de klimaatverandering is het verkleinen van het overstromingsrisico een grote uitdaging. Hydria heeft vijf van de belangrijkste stormbekkens in de hoofdstad. Via 16 over het Brusselse grondgebied verspreide pluviometers volgt Hydria in real time de neerslaghoeveelheid op en kan het de…recycling, waterbeheer, overstroming, afvalwater, gewest0
bvbr.beDeze website en IT programma’s die BVBR-ABDC gebruikt om publiciteit te maken en inschrijvingen te werven voor haar activiteiten en deze te realiseren (bij voorbeeld via webinar), maken gebruik van cookies. Een cookie is een tekst- of databestand dat met de pagina’s van o.m. deze website en via…cassatie, hof, bouwrecht, statuut, overheidsopdrachten0
medimmigrant.begezondheidsoriëntatie centrum op: het ‘ Brussels health Orientation Center’ . Dit centrum is open vanaf 2 mei 2022 en biedt aan begunstigden van het tijdelijke beschermingsstatuut medische zorgen, psychosociale steun, informatie over het gezondheidssysteem en de aanbevolen vaccinaties in België aan.attest, bijlage, terugkeer, gezondheidszorg, ziekteverzekering0